asyan.org
добавить свой файл
1

13031WS084056

18 (761)

04.03.2013

080299

ОГОЛОШЕННЯ

про результати проведення процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Управління освіти Хмельницької міськради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02146920

1.3. Місцезнаходження: вул.Грушевського, 53, м.Хмельницький, 29000

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління освіти Хмельницької міської ради, 02146920

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.71.1 - вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хліб пшеничний - 52000 кг, хліб житній - 18000 кг, батон нарізний - 52500 кг)

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: ДЗ, НВЗ м.Хмельницького

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2013р.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю:

5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №021885, “ВДЗ” №8 (751) від 28.01.2013р.

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях:

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №069819, “ВДЗ” №15 (758) від 21.02.2013р.

6. Результат проведення процедури закупівлі:

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною:

ДП “Проскурів хліб” - 18.02.2013р.

6.2. Дата укладення договору про закупівлю:

ДП “Проскурів хліб” - 27.02.2013р.

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

ДП “Проскурів хліб” - 530200 грн.  (з ПДВ)

8. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.

9. Інформація про переможця торгів:

9.1. Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище та ініціали (для фізичної особи): ДП “Проскурів хліб”

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника: 22784611

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрації (для фізичної особи): 29000 м.Хмельницький вул. Свободи, 1а

9.4. Номер телефону, телефаксу: (0382) 63-34-44

10. Iнформація для оператору прийому:

11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
_________________________

(підпис, М. П.)