asyan.org
добавить свой файл
1


УМОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДЛЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ MICROSOFT

MICROSOFT SEARCH SERVER 2008 EXPRESS

Ці умови ліцензування є угодою між корпорацією Майкрософт (або, залежно від того, де ви мешкаєте, однією з її афілійованих осіб) і вами. Будь ласка, прочитайте їх. Вони застосовуються до вищезазначеного програмного забезпечення, до складу якого, при наявності, входять всі носії, на яких ви могли придбати цей програмний продукт. Умови також застосовуються до будь-якого з наступних виробів корпорації Майкрософт

 • оновлень;

 • доповнень;

 • Інтернет-послуг;

 • технічної підтримки,

призначених для цього програмного продукту, крім тих випадків, коли вони не супроводжуються іншими умовами. В іншому разі застосовуються відповідні умови.

Використовуючи програмний продукт, ви тим самим погоджуєтесь на ці умови. Якщо ви не погоджуєтесь на них, не використовуйте програмний продукт.

У разі дотримання цих умов ліцензування, ви маєте наступні права, викладені далі.
 1. ^ ПРАВА НА УСТАНОВКУ І ВИКОРИСТАННЯ. Дозволяється установити та використовувати необмежену кількість копій програмного забезпечення на своїх пристроях для проектування, розробки і тестування ваших програмних продуктів.

 2. ^

  ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА/АБО ПРАВА НА КОРИСТУВАННЯ.

  1. Розповсюджуваний код. Вам дозволяється розповсюджувати програмне забезпечення, що супроводжує цю ліцензію, у програмах, які ви розробляєте, у разі дотримання таких умов.

   1. Право на користування та розповсюдження. Програмне забезпечення, що супроводжує цю ліцензію, є «Розповсюджуваним програмним забезпеченням».


 • Розповсюдження третіми особами. Ви можете дозволити розповсюджувачам ваших програм копіювати та розповсюджувати дане програмне забезпечення як частину цих програм.
   1. ^

    Вимоги до розповсюдження. Для розповсюдження програмного забезпечення вам необхідно:


 • доповнити вашу програму суттєвими вихідними функціональними можливостями;

 • зобов’язати розповсюджувачів та кінцевих зовнішніх користувачів погоджуватися з умовами, які захищають програмний код щонайменше на тому ж рівні, що й ця угода;

 • відображати в програмах чинні повідомлення про авторські права;

 • нести виключну відповідальність за будь-яке порушення прав третіх осіб, яке виникає у зв'язку з розповсюдженням або використанням ваших програм, і нести всі витрати, пов'язані з цим, у тому числі витрати корпорації Майкрософт.
   1. ^

    Обмеження на розповсюдження. Не дозволяється:


 • змінювати повідомлення про авторські права, товарний знак або патент у розповсюджуваному програмному коді;

 • використовувати товарні знаки корпорації Майкрософт у назвах власних програм або у такий спосіб, з якого випливало би, що ваші програми постачаються корпорацією Майкрософт або були схвалені нею;

 • розповсюджувати програмний код а також запускати його на будь-яких інших платформах, окрім Windows;

 • включати розповсюджуваний програмний код до підроблених, незаконних або створених зловмисниками програм;

 • змінювати або розповсюджувати вихідний код будь-якого розповсюджуваного програмного коду таким чином, щоб будь-яка його частина підпадала під дію обмеженої ліцензії. Обмежена ліцензія – це ліцензія, в якій, як умову використання, зазначено можливість зміни або розповсюдження:

 • код повинен розкриватися або розповсюджуватися у формі вихідного коду; або

 • інші користувачі мають право змінювати його.
 1. Обсяг ліцензії. Програмний продукт надається в користування („ліцензується”), а не продається. Ця угода лише надає вам деякі права стосовно користування ним. Усі інші права зберігаються за корпорацією Майкрософт. Якщо діюче законодавство не дає вам додаткових прав, незважаючи на це обмеження, ви можете використовувати програмний продукт лише тою мірою, як це явно дозволено в цій угоді. В такому випадку слід зважати на будь-які технічні обмеження програмного продукту, які дозволяють використовувати його лише у певний спосіб. Не дозволяється:


 • змінювати будь-які технічні обмеження програмного продукту;

 • здійснювати аналіз технології, декомпіляцію або дизасемблювання програмного продукту, за винятком випадків і лише в тій мірі, коли такі дії чітко передбачені відповідним законодавством, незважаючи на присутність цього обмеження;

 • робити більшу кількість копій програмного продукту, ніж зазначено в цій угоді або дозволено відповідним законодавством, незважаючи на присутність цього обмеження;

 • публікувати програмний продукт для вільного копіювання;

 • надавати програмний продукт в прокат або в оренду;

 • передавати будь-якій третій особі програмний продукт або цю угоду; або

 • використовувати програмний продукт для комерційного надання послуг сервера.
 1. ^ РЕЗЕРВНА КОПІЯ. Ви маєте право зробити одну резервну копію програмного продукту. Вона може використовуватися лише для переустановки програмного продукту.

 2. Документація. Будь-яка особа, яка має чинні права доступу до вашого комп’ютера або внутрішньої мережі, може копіювати та користуватися документацією, яка надається для внутрішніх довідкових потреб.

 3. ^ ЕКСПОРТНІ ОБМЕЖЕННЯ. Програмний продукт підпадає під дію експортних законів США. Ви повинні додержувати всіх місцевих і міжнародних експортних законів, застосовних до цього програмного продукту. До цих законів належать обмеження на пункт призначення, кінцевих користувачів і кінцеве використання. Додаткові відомості можна знайти на веб-сторінці www.microsoft.com/exporting.

 4. ^ ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА. Оскільки цей програмний продукт надається „як є”, корпорація Майкрософт може не надавати послуги технічної підтримки для цього програмного продукту.

 5. ^ ПОВНОТА УГОДИ. Ця угода та умови щодо доповнень, оновлень, Інтернет-послуг та технічної підтримки є неподільною угодою про програмний продукт і технічну підтримку.

 6. ^

  ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО.

  1. США. Якщо програмний продукт придбано у США, тлумачення цієї угоди та розв'язання суперечок щодо неї регулюються законодавством штату Вашингтон, незалежно від принципів колізійного права. Розв'язання всіх інших суперечок регулюються законодавством штату, де ви живете, включаючи позови за законом штату про захист споживачів, за законами про нечесну конкуренцію та у випадку цивільних правопорушень.

  2. ^

   За межами США. Якщо програмний продукт придбано в будь-якій іншій країні, застосовується законодавство цієї країни.

 7. ЮРИДИЧНА СИЛА. У цій угоді викладено певні юридичні права. За законами вашої країни ви можете мати інші права. Ви також можете мати права по відношенню до сторони, в якої придбано програмний продукт. Ця угода не змінює ваших прав за законом вашої країни, якщо ці закони не дозволяють такої зміни.

 8. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. Програмний продукт ліцензується на умовах „як є”. Ризик за його використання покладається на вас. Корпорація Майкрософт не надає жодних явних гарантій та не накладає на себе інших зобов'язань або умов. За вашими місцевими законами ви можете мати додаткові права споживача, але вони не змінюють цієї угоди. Мірою, дозволеною вашими місцевими законами, корпорація Майкрософт відмовляється від надання непрямих гарантій придатності до продажу, застосовності для досягнення певної мети та відсутності порушення будь-яких прав на інтелектуальну власність.

 9. ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙ Й ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ. Ви маєте право на відшкодування від корпорації Майкрософт та її постачальників лише прямих збитків розміром до 5,00 дол. США. Відшкодування будь-яких інших збитків, включаючи опосередковані, особливі, непрямі, а також утрачену вигоду, неможливе.


Це обмеження стосується:

 • будь-яких питань, пов'язаних із програмним продуктом, послугами, вмістом (включаючи програмний код) Інтернет-вузлів третіх осіб або у програмах сторонніх виробників;

 • позовів про порушення договору, порушення гарантії, зобов'язань або умов, відповідальності без вини, недбалості або іншого цивільного правопорушення мірою, максимально дозволеною відповідним законодавством.

Воно також застосовується, навіть якщо корпорації Майкрософт було відомо або мало бути відомо про можливість збитків. Вищезазначені обмеження або виключення можуть не поширюватись на вас, якщо виключення відповідальності за опосередковані або випадкові збитки заборонено законодавством вашої країни.