asyan.org
добавить свой файл
1


У к р а ї н а

Чернівецька міська рада

Виконавчий комітет

У П Р А В Л I Н Н Я О С В I Т И

вул. Червоноармійська, 176, м.Чернівці, 58029 тел./факс (0372) 3-30-87,

E-mail: edu@osvitacv.com. Код ЄДРПОУ №02147345
Наказ
від 28.01.2013 № 47

Про організацію обліку матеріальних

цінностей в закладах освіти
Керуючись Законом України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Інструкцією з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64, висновками Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області, під час ревізії фінансово-господарської діяльності управління освіти та з метою обліку, збереження матеріальних цінностей, недопущення порушень при веденні бухгалтерського обліку в підвідомчих навчальних закладах

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам закладів освіти:

1.1 Здійснювати постійний контроль за станом збереження майна та використанням придбаних (безкоштовно отриманих) основних засобів, необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей. Переглядати укладені договора про матеріальну відповідальність (при зміні керівників або матеріально-відповідальних осіб) та стан закріплення їх за матеріально відповідальними особами.

1.2 Перевірити у матеріально відповідальних осіб наявність та ведення книг обліку майна, згідно з чинним законодавством, та зробити відповідну відмітку на останньому аркуші.

1.3 До 01.04.2013 р. майно, що знаходиться в закладах освіти міста оприбуткувати, а м’який інвентар( постільну білизну, занавіски, жалюзі) промаркувати відповідним штампом. Звести до мінімуму наявність інвентаря, який є індивідуальною власністю.
1.4 До 01.04.2013 р. здійснити звірку залишків бібліотечних фондів.

1.5 Зобов’язати матеріально відповідальні особи проводити щоквартальні звірки залишків матеріальних цінностей з працівниками бухгалтерії.

1.6 До 01.07.2013 р. матеріально-відповідальним особам разом з працівниками бухгалтерії проставити номенклатурні семизначні номери на білизну, постільні приналежності, малоцінні необоротні активи.

2. До 15.04.2013 р. керівнику матеріальної групи Бічер В.О. перевірити ведення книг складського обліку та внести відповідні зауваження, пропозиції, щодо дотримання законодавчих вимог по їх веденню.

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, правового забезпечення і кадрової роботи, головному бухгалтеру управління освіти Чернівецької міської ради Пукас Н.В. посилити контроль за обліком матеріальних цінностей в закладах освіти.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу державної атестації закладів освіти, зовнішнього незалежного оцінювання та адміністративно-господарської роботи Потурнака Б.М.
Начальник міського

управління освіти

Чернівецької міської ради: / В.С. Малишевська /
Виконавець:

Керівник матеріальної групи Ц/б: / В.О. Бічер /

Із наказом ознайомлені :

28.01.2013р. Потурнак Б.М. _________________________________

28.01.2013р. Пукас Н.В. _________________________________

28.01.2013р. Бічер В.О. _________________________________