asyan.org
добавить свой файл
1
ТРЕТЕЙСЬКА УГОДА
м. Київ 01 листопада 2008 року
Іванов Іван Іванович, названий в подальшому «Сторона-1», з однієї сторони, та Петров Петро Петрович, названий в подальшому «Сторона-2», з іншої сторони, а разом названі в подальшому «Сторони», уклали цю Угоду про наступне:


  1. Всі спірні питання, які виникнуть у Сторін щодо Договору №1 від 01.01.2009 року, укладеного між ними, вирішуватимуться шляхом їх розгляду Постійно діючим третейським судом при Всеукраїнській громадській організації «Право та обов’язок» відповідно до його регламенту.

  2. Ця Угода складена українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

  3. Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

  4. Реквізити Сторін:
Сторона-1

Сторона-2

Іванов Іван Іванович

Петров Петро Петрович

паспорт: серія ОО №111111

паспорт: серія ОО №111111

виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 01.01.2009 року

виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 01.01.2009 року

місце проживання: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 1, кв. 1

місце проживання: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 1, кв. 1

тел.: 8 044 555 55 55

тел.: 8 044 555 55 55


_______________ І.І. Іванов


_______________ П.П. Петров