asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Оголошення про проведення тендера

ТОВ СП «НІБУЛОН»

на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг
«23» січня 2014 р.Організатор

Виробничий відділ

Начальник

Пінчук Я.В.

Телефон відділу

(0512) 48-94-18; моб. тел.: 050 394 70 30

^ Предмет договору

поставка насіння овочів (додаток 3)

Терміни постачання товарів, виконання робіт, надання послуг

згідно з умовами договору

^ Заявку надсилати

Електронною поштою: pincuk@nibulon.com.ua

Термін подання заявок
Заявки, подані пізніше встановленого терміну, не розглядаються і в день їх надходження повертаються претендентам, що подають такі заявки.

До 17 години 00 хв. "03" лютого 2014 р.

Заявки надсилати в електронному вигляді, підписані, завірені печаткою підприємства, з кошторисом та рахунком.

Заповнення заявки (додаток 1) і паспорта підприємства (додаток 2) обов'язкове.


^ Форма заявки і вимоги до учасників тендера

Заявка надається в електронному вигляді за вказаною в додатку 1 формою

^ Претендентами на участь у тендері не можуть бути юридичні особи та індивідуальні підприємці:

неплатоспроможні, такі, що знаходяться в процесі ліквідації;

на майно яких накладений арешт, і економічна діяльність яких призупинена;

що подали заявку, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам.

Організатор у будь-який час має право відмовитися від проведення тендера або до закінчення терміну представлення заявок на участь в тендері має право змінити тендерну документацію шляхом видання доповнення до тендерної документації, яка доводиться до відома учасників.


Додаток 1
Генеральному директору

^ ТОВ СП «НІБУЛОН»

Вадатурському О.О.

__________________________________________________________________________

(назва компанії, ПІБ керівника, уповноваженої особи)
ЗАЯВКА

,

(повна назва компанії)
розглянувши документи для участі в конкурсі на поставку ТМЦ, обладнання, робіт, послуг, пропонує здійснити поставку наступних ТМЦ (виконання робіт, надання послуг):
1.

(технічні характеристики запропонованих товарів, робіт, послуг)

До заявки додаються технічні специфікації, плани, креслення, ескізи (додатки на ______ аркушах).

2.


(кількість одиниць товарів, обсяги робіт, послуг)

3.


(строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, умови поставки)
4.


(ціна на товари, що поставляються, тарифи на роботи, послуги, сума поставки, форма розрахунків)
5. Дана заявка дійсна до _______________________ 201 __ р.

Посада (підпис) ПІБ

М.П.следующая страница >>