asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 484 ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд


__________________________________________
                    (найменування населеного пункту) 

___ ____________ 20__ р. 

______________________________________________________________________________________
                  (власник (власники, співвласники) будинку чи окремого приміщення в ньому або балансоутримувач
______________________________________________________________________________________
                      будинку - прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані або найменування і юридична адреса чи
______________________________________________________________________________________,
                                    місцезнаходження балансоутримувача та назва документа про право власності,
______________________________________________________________________________________
                                                                                            вид, ким виданий, дата видачі)

(далі - замовник) в особі уповноваженого ним ______________________________________________
                                                                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________,
                                 або найменування юридичної особи, її місцезнаходження та юридична адреса)
який діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                   (найменування документа, вид, ким виданий, дата і номер видачі)
з однієї сторони, та _____________________________________________________________________
                                                             (найменування та місцезнаходження підприємства, організації, установи)
______________________________________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________ (далі - управитель),
                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові),
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
                                                                                      (документ, на підставі якого провадить діяльність)
з іншої сторони, уклали цей договір про таке. 


^

Предмет договору


        1. Управитель зобов'язується надавати замовникові послуги з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд та об'єктів благоустрою, що розташовані на прибудинкових територіях (далі - об'єкт), для забезпечення його сталого функціонування відповідно до цільового призначення, збереження його споживчих властивостей та організації забезпечення потреби власників, співвласників, наймачів, орендарів окремих житлових і нежитлових приміщень (далі - мешканці об'єкта) у своєчасному отриманні житлово-комунальних послуг відповідної якості (далі - послуги), а замовник надає право управителю відраховувати належну йому плату від загальної суми оплати за житлово-комунальні послуги, а також відшкодовувати здійснені ним необхідні витрати, пов'язані з управлінням об'єктом, у разі, коли управитель отримав на такі витрати письмову згоду замовника.

    2. Загальні відомості про об'єкт зазначаються в додатку 1 до цього договору, який є його невід'ємною частиною.

     3. В управління передається майно об'єкта, що належить власникам (співвласникам) окремих приміщень на праві спільної власності.* 

____________
* Пункт обов'язковий для виконання у разі, коли об'єкт управління перебуває у спільній власності.

     4. У разі коли згідно з договором управителю доручається виконання не всіх функцій з управління об'єктом, решту функцій замовник виконує самостійно. 

следующая страница >>