asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
22.09.2011 N 1579

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2011 р. за N 1154/19892ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на транспортування природного газу магістральними трубопроводами


N _______________

____________________
(місце укладення)

___________________

(дата)

_________________________________________________________________________, що здійснює
         (найменування суб'єкта господарської діяльності, що здійснює транспортування природного газу)
діяльність на підставі ліцензії ___________________________________________________________
                  (ліцензія на транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами)
(далі - Газотранспортне підприємство), в особі
____________________________________________________________________________________,
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                               (довіреність або установчі документи Газотранспортного підприємства)
та ___________________________________________________________________ (далі - Замовник),
  (найменування, організаційно-правова форма Замовника - для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                    для фізичної особи - підприємця)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________ (далі - Сторони),
                                                                    (довіреність або установчі документи Замовника)
керуючись Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу", уклали цей договір на транспортування природного газу магістральними трубопроводами (далі - Договір).


^

Терміни та визначення


У Договорі використані терміни мають таке значення:

1) балансування - здійснення відповідних заходів, що впливають на співвідношення обсягів газу, які надійшли до системи магістральних газопроводів, і обсягів газу, розподілених та поставлених споживачам, що забезпечують у газотранспортній системі тиск, який не загрожує безпеці та експлуатаційній ефективності системи;

^ 2) Замовник (юридична особа, фізична особа - підприємець) - суб'єкт ринку природного газу, який на підставі Договору замовляє в Газотранспортного підприємства надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для його подальшого використання на власні потреби або постачання споживачам;

^ 3) споживач Замовника - юридична або фізична особа-підприємець, якій Замовник надає послугу з постачання природного газу на підставі відповідного договору.

Інші терміни використовуються в Договорі у значенні, наведеному в Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу".следующая страница >>