asyan.org
добавить свой файл
1
Київський районний суд м. Харкова

вул. Блюхера, 7-Б, м. Харків, 61168
судді Садовському К.С.
Тимошенко Ю.В.

61124 м. Харків, пров. Вишневий, 16
у справі № 2018/5492/2012
Клопотання

про проведення відеозапису та транслювання судового засідання
Київським районним судом м. Харкова розглядається кримінальна справа № 2310 за обвинуваченням мене у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 20 КПК України, ст. 11 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» розгляд справ у всіх судах відкритий.

Крім того, відповідно до ст. 129 Конституції України однією із основних засад судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами.

Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання, відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» допускається за рішенням суду.

На підставі зазначеного вище захистом на попередньому розгляді справи було подано клопотання про надання судом дозволу на проведення у залі судового засідання фото-, кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання.

Постановою Київського районного суду м. Харкова від 20.04.2012 року судом було відмовлено захисту у задоволенні вказаного клопотання. При цьому, відмовляючи у задоволенні вказаного клопотання, суд послався на те, що у разі транслювання судового засідання, відео- чи кінозйомки неможливо буде забезпечити вжиття заходів щодо того, щоб допитані свідки не зносилися з недопитаними.

Разом з тим, хочу зазначити, що допит свідків є тільки однією із багатьох стадій судового процесу, передбачених чинним законодавством України, а тому проведення в залі судового засідання фото-, кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання на інших стадіях процесу, крім стадії допиту свідків, жодним чином не може порушувати законодавчо закріплені принципи судового розгляду.

Враховуючи викладене, з метою дотримання принципу гласності судового процесу відповідно до ст. 129 Конституції України, ст. 20 КПК України та ст. 11 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», керуючись ст. 43 КПК України,

прошу суд:

  • надати дозвіл на проведення у залі судового засідання фото-, кінозйомки, відеозапису, а також прямого відеотранслювання судового засідання на усіх стадіях судового процесу, за виключенням стадії допиту свідків.


Крім того, відповідно до п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 року №11 (у редакції від 4 червня 1993 р. N 3) після заявлення клопотання і заслуховування по ньому думки учасників судового розгляду суд вирішує його шляхом винесення мотивованої ухвали, а суддя - постанови. Відхилення розгляду клопотання, залишення його "відкритим" або інша відстрочка в його вирішенні є неприпустимими.

Враховуючи викладене, прошу суд розглянути дане клопотання невідкладно.


«___» грудня 2012р. Ю.В. Тимошенко