asyan.org
добавить свой файл
1 2SNIPER®
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ БУПРЕНОРФІНУ


ІНСТРУКЦІЯ

Використання


Sniper® є якісним швидким тестом для виявлення бупренорфіну (BUP) і його метаболіту норбупренорфіну (NBUP) в сечі. Пороговий рівень виявлення BUP і NBUP складає 10 нг/мл.

Тест для виявлення бупренорфіну в сечі надає лише попередній результат. Більш специфічний альтернативний метод повинен бути проведений для отримання заключного результату. Газова хроматографія/Масс спектрофотометрія (GC/MS) і високоефективна рідинна хроматографія (HPLC) є переважними методами підтвердження. Необхідно керуватися клінічними міркуваннями та професійною розсудливістю при отриманні будь-якого результату тесту на зловживання наркотиками, особливо при отриманні попереднього позитивного результату.

Введення


Бупренорфін є аналгетичним засобом. Поряд з активним медичним застосуванням він зустрічається на чорному ринку як нелегальний наркотик; його вживання в поєднанні з іншими наркотиками може мати смертельні наслідки.

Бупренорфін призначається внутрішньовенно, внутрішньом'язово та сублінгвально. Бупренорфін метаболізується шляхом N-деалкілірування з утворенням фармакологічно активного норбупренорфіну. Обидві речовини глюкуронізуються до клінічно неактивних сполук - бупренорфін-3-бета-D-глюкуроніду і норбупренорфін-3-бета-D-глюкуроніду.

Бупренорфін і його метаболіт норбупренорфін (разом з глюкуронідними формами) виділяються з сечею протягом декількох днів після вживання. Бупренорфін і його метаболіти виводяться головним чином з фекаліями (68%), невелика частина виводиться (27%) з сечею. Визначено, що в сечі пацієнтів, які протягом 2 тижнів щоденно приймали бупренорфін в дозі 4 мг (сублінгвально), концентрація бупренорфіну коливалась від 54 до 260 нг/мл через 24 години після прийому. Інше дослідження показало, що концентрація некон'югованих форм бупренорфіну і норбупренорфіну в сечі, зібраній через 10 годин після однократної в/м ін’єкції 0,3 мг бупренорфіну, склала 500 нг/мл і 2 нг/мл відповідно.

Концентрація метаболіту норбупренорфіну зазвичай вище ніж бупренорфіну. Середнє співвідношення бупренорфіну до норбупренорфіну залежить від часу між прийомом препарату і забором сечі. Повідомлялось, що при підозрі на зловживання концентрація некон'югованого бупренорфіну коливалась від 2,3 до 796 нг/мл, некон'югованого норбупренорфіну – від 5 до 2580 нг/мл. Також було визначено, що концентрація вільних бупренорфіну і норбупренорфіну в сечі може бути відносно малою (<1 нг/мл) при призначенні клінічних доз, але може досягати 20 нг/мл при зловживанні.
^

Принцип тесту


Тест є однокроковим горизонтально-проточним імунохроматографічним аналізом. Тест-смужка складається з прокладки для кон’югату червоного кольору, який містить кролячі антитіла до бупренорфіну, і мишачий IgG, зв’язаний з колоїдним золотом, та нітроцелюлозної мембрани з нанесеними тестовою (Т) та контрольною (С) лініями. На тестову лінію наносять бупренорфін-BSA, на контрольну лінію наносять козячі анти-мишачі IgG антитіла.

Тест є імуноаналізом, котрий базується на принципі конкуруючого зв’язування. Бупренорфін або норбупренорфін зразку сечі конкурує з бупренорфін-BSA антигенами, котрі нанесені на нітроцелюлозну мембрану в зоні Т лінії, за обмежену кількість зв’язуючих місць на кон’югованих антитілах до бупренорфіну.

Коли достатня кількість сечі попадає на прокладку для зразку, зразок сечі починає просуватись вздовж тест-смужки під дією капілярної сили. Якщо концентрація бупренорфіну чи норбупренорфіну в зразку сечі нижче порогового рівня (10 нг/мл), кон’югат колоїдного золота з антитілами буде взаємодіяти з антигенами, нанесеними на тестову лінію, в результаті чого утворюється Т лінія червоного кольору. Якщо ж концентрація бупренорфіну чи норбупренорфіну в сечі на рівні чи вище порогового рівня вони зв’язуються з антитілами, нанесеними на прокладку в місці внесення зразку, і тому Т лінія не з’являється.

Незалежно від наявності бупренорфіну або норбупренорфіну в сечі, кон’югат золото-антитіло (мишачий IgG) зв’язується з реагентами, нанесеними в ділянці контрольної лінії, в результаті чого утворюється С лінія червоного кольору.следующая страница >>