asyan.org
добавить свой файл
1
Тестові завдання з інформатики

для І туру відбіркового тестування слухачів-кандидатів БМАН

8-9 клас

Відповідь на кожний пункт оцінюється у 5 балів. Максимальна кількість балів - 50

 1. Укажіть, де і коли було створено першу в світі електронну обчислювальну машину?

 1. Україна, 1951 рік;

 2. США, 1946 рік;

 3. Англія, 1948 рік;

 4. Японія, 1938 рік.

 1. Оберіть, що не належить до базових алгоритмічних структур:

 1. слідкування(проходження);

 2. розгалуження(розвилка);

 3. цикл(повторення);

 4. введення.

 1. Як записується десяткове число 1210 у двійковій системі числення?

 1. 0101;

 2. 1111;

 3. 1010;

 4. 0111.

 1. Визначіть тип для змінної величин - Кількість учнів у класі:

 1. INTEGER;

 2. REAL;

 3. CHAR;

 4. STRING;

 5. BOOLEAN.

 1. Після виконання фрагмента алгоритму, поданого схематично, буде виведено число: 1. 12;

 2. 3;

 3. 4;

 4. 8.

 1. Вкажіть де написаний вірно мовою Паскаль вираз 0,6*10 в степені 6: 1. 0.62*10^6;

 2. 0,62E+6;

 3. 0.62E+6;

 4. 0.62*E-6; 1. Чому дорівнює значення Х після виконання послідовності присвоювань х:=8;х:=х+2:

 1. 6;

 2. 4;

 3. 10

 1. Виберіть, як називається такий оператор мови Паскаль:

  if <логічний вираз> then <оператор1>


 1. оператор розгалуження;

 2. скорочений вигляд оператора умовного переходу;

 3. оператор циклу з передумовою;

 4. оператор циклу з післяумовою;

 5. оператор циклу з параметром;

 6. оператор вибору. 1. Виберіть математичний запис, який відповідає арифметичному виразу

2/3^2-(13-6)/2/4:Вірна відповідь В

 1. Знайдіть значення змінної величини А після виконання команди присвоєння:

а:=(b+3)*2, якщо значення змінної величини В дорівнює 2:

 1. 10;

 2. 8;

 3. 6.

Тестові завдання з інформатики

для І туру відбіркового тестування слухачів-кандидатів БМАН

10 клас

Відповідь на кожний пункт оцінюється у 5 балів. Максимальна кількість балів - 50

1.Укажіть, котрий із перелічених способів запису алгоритмів зайвий:

 1. словесний;

 2. запис за допомогою стовбців;

 3. мовою псевдокодів;

 4. мовою програмування.

2.Оберіть, що не належить до властивостей алгоритму:

 1. дискретність;

 2. скінченність;

 3. визначенність;

 4. стабільність.

3.Як записується десяткове число 1110 у двійковій системі числення?

 1. 0101;

 2. 1111;

 3. 1011;

 4. 0111.

4.Після виконання фрагмента алгоритму, поданого схематично, буде виведено число:

 1. 12;

 2. 3;

 3. 4;

 4. 8.

5.Визначте значення S та I, після виконання фрагменту алгоритма (Кв – кінець розгалуження, Кц – кінець цикла):

S := 0;

i := -3;

Пока i < 2 повторять

Если i < 0 то A := i * i иначе A := i - 1 Кв;

S := S + A;

i := i + 1;

Кц;

 1. S=0; I=-3;

 2. S=13; I=2;

 3. S=14; I=2;

 4. S=10; I=2;

 5. S=13; I=1.

6.Чому дорівнює значення Х після виконання послідовності присвоювань х:=16;х:=х-2:

 1. 6;

 2. 4;

 3. 14

7.Виберіть, як називається оператор мови Паскаль представлений у такому вигляді:

if <логічний вираз> then <оператор1> else <оператор2>


 1. скорочений вигляд оператора умовного переходу;

 2. оператор циклу з передумовою;

 3. оператор циклу з післяумовою;

 4. повний оператор умовного переходу.

8.Виберіть математичний запис, який відповідає арифметичному виразу

2/3^2-(13-6)/2/4:Вірна відповідь В

9.Виберіть чому дорівнюватиме значення змінної S після виконання фрагмента алгоритму, поданого схематично: 1. 3

 2. 6

 3. 9

 4. 18

10.Знайдіть значення змінної величини А після виконання команди присвоєння:

а:=(b+7)*2, якщо значення змінної величини В дорівнює 2:

 1. 14;

 2. 8;

Тестові завдання з інформатики

для І туру відбіркового тестування слухачів-кандидатів БМАН

11 клас

Відповідь на кожний пункт оцінюється у 5 балів. Максимальна кількість балів - 50

1.Укажіть, котрий із перелічених етапів розв’язку задач на ПК зайвий:

 1. постановка задачі;

 2. побудова математичної моделі;

 3. побудова вхідних даних;

 4. побудова алгоритму.

2.Оберіть, що не належить до ознак змінної величини:

 1. ім’я ;

 2. присвоєння;

 3. тип;

 4. значення.

3.Як записується десяткове число 1310 у двійковій системі числення?

 1. 0101;

 2. 1001;

 3. 1101;

 4. 0111.

4.Після виконання фрагмента алгоритму, поданого схематично, буде виведено число:

 1. 12;

 2. 3;

 3. 4;

 4. 8.

5.Визначте значення S та I, після виконання фрагменту алгоритма (Кв – кінець розгалуження, Кц – кінець цикла):

S := 0;

i := -3;

Пока i < 2 повторять

Если i < 0 то A := i * i иначе A := i - 1 Кв;

S := S + A;

i := i + 1;

Кц;

 1. S=0; I=-3;

 2. S=13; I=2;

 3. S=14; I=2;

 4. S=10; I=2;

 5. S=13; I=1.

6.Чому дорівнює значення Х після виконання послідовності присвоювань х:=4;х:=(х+2)/3:

 1. 6;

 2. 4;

 3. 2

7.Виберіть, як називається такий оператор мови Паскаль:

while <логічний вираз> do<оператор> 1. оператор розгалуження;

 2. скорочений вигляд оператора розгалуження;

 3. оператор циклу з передумовою;

 4. оператор циклу з післяумовою;

8.Виберіть математичний запис, який відповідає арифметичному виразу

2/3^2-(13-6)/2/4:Вірна відповідь В

9.Виберіть чому дорівнюватиме значення змінної S після виконання фрагмента алгоритму, поданого схематично: 1. 3

 2. 6

 3. 9

 4. 18

10.Знайдіть значення змінної величини А після виконання команди присвоєння:

а:=((b+3)/2)*2, якщо значення змінної величини В дорівнює 2:

 1. 10;

 2. 8;

 3. 6.