asyan.org
добавить свой файл
1
Термін дії Свідоцтва платника єдиного податку – необмежений.
У зв’язку з численними зверненнями підприємців до Охтирської ОДПІ щодо подовження терміну дії свідоцтва платника єдиного податку, Охтирська ОДПІ нагадує, що відповідно до п. 299.3 ст. 299 Податкового кодексу України вказане Свідоцтво видається безстроково включно суб”єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.

Тому фізичним особам – підприємцям, які отримали свідоцтво платника єдиного податку в 2012 році та бажають у 2013 році продовжувати працювати на спрощеній системі оподаткування, не потрібно звертатись до органів державної податкової служби чи інших державних органів за подовженням терміну дії Свідоцтва та подавати жодних заяв.
Охтирська ОДПІ

^ Заробітна плата має виплачуватись регулярно.
Охтирська ОДПІ нагадує, що згідно з Законом України „Про оплату праці”, заробітна плата працівникам повинна виплачуватись регулярно у строки, не рідше двох разів на місяць проміжком часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або не робочим днем, зарплата виплачується напередодні.

У свою чергу, нормами вказаного Закону визначено, що організація оплати праці здійснюється на підставі колективних договорів. Державне казначейство України рекомендувало переглянути умови колективних договорів щодо встановлення термінів отримання заробітної плати до 1 числа наступного місяця. Це унеможливлює виникнення кредиторської заборгованості по заробітній платі та сприяє дотриманню Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, який передбачає, що всі господарські операції повинні бути відображені в обліку в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

За порушення законодавства про оплату праці передбачена дисциплінарна, матеріальна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Охтирська ОДПІ