asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Придніпровського району міста Черкаси

18005, м. Черкаси, вул. Т.Г Шевченка, 307

тел.63-04-51 , E-mail: 7993533@i.ua

12.12.2011р. Соснівський районний суд

18015, м.Черкаси, вул.Гоголя, 316
позивачі: 1. Територіальна громада Придніпровського р-ну

18005,м.Черкаси, вул. Шевченка, 307

адреса для листування

18000,м.Черкаси, вул.Смілянська, 2,кв.169

тел.56-48-73 , E-mail: 7993533 @i.ua
2. Комітет самоорганізації населення мікрорайону № 2

Соснівського р-ну м.Черкаси

18005,м.Черкаси, вул.Онопрієнка,2

адреса для листування

18000,м.Черкаси, вул.Смілянська, 2,кв.169

тел.56-48-73 , E-mail: 7993533 @i.ua
^ 3. Комітет самоорганізації населення мікрорайону № 1

Соснівського р-ну м.Черкаси

18035,м.Черкаси, вул.Карбишева,19

адреса для листування

18000,м.Черкаси, вул.Смілянська, 2,кв.169

тел.56-48-73 , E-mail: 7993533 @i.ua
^ 4. Комітет самоорганізації населення мікрорайону № 4

Соснівського р-ну міста Черкаси

18005,м.Черкаси, вул.Гоголя,222

адреса для листування

18000,м.Черкаси, вул.Смілянська, 2,кв.169

тел.56-48-73 , E-mail: 7993533 @i.ua
відповідачі: Соснівський районний суд

18000, м.Черкаси, вул. Гоголя,316

Черкаська міська рада

18000,м.Черкаси, вул.Б.Вишевецького,36

^ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про визнання незаконною державної реєстрації
Положеннями ч.1 ст.2 КАСУ передбачено, що завданням адміністративного судо-чинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно – правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб»єктів при здійснені ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Не зважаючи на вищенаведене, більша частина суддів Соснівського р-ого суду, а саме:

1) суддя Кузьменко В.А.;

2) суддя Журба С.О.;

3) суддя Романенко В.А.;

4) суддя Пироженко В.Д.;

5) суддя Євтушенко П.М.;

6) суддя Мельник І.О.;

7) суддя Токова С.Є.;

8) суддя Чепурний В.Д.;

9) суддя Марцішевська О.М.;

10) суддя Ульянова В.А.;

11) суддя Орленко В.В.;

12) суддя Кальчук А.П. ;

шляхом грубого порушення положень п.2 та п.3 ст.2 «Завдання адміністративного судочинства» КАСУ, в частині оскарження будь-яких рішень, дій чи бездіяльності суб»єктів владних повноважень, незаконно діючі в інтересах незаконних суб»єктів «владних повноважень», а саме :

а) Черкаська міська рада, б) виконавчий комітет Черкаської міської ради, в) Черкаська міська територіальна виборча комісія, г) Черкаська міська виборча комісія д) Черкаська міська виборча комісія Черкаської області, є) Департамент освіти та гуманітарної політики, з) Департамент економічної політики та розвитку, ж) Департамент житлово-комунального комплексу, і) Департамент забезпечення діяльності виконавчого комітету Черкаської міської ради, к) Департамент охорони здоров»я та соціальної політики , л) Департамент бюджетної політики, м) Департа-мент муніципальної інспекції, н) Департамент архітектури, будівництва та земле-устрою, та інших;

сімнадцять разів , в період липня та грудня 2011р., незаконним посиланням

на положення п.3 ч.3 ст.108 КАС України, - що, « позовну заяву подано особою яка не має адміністративної процесуальної дієздатності»,

свідомо створювали штучні перешкоди особам позивачів ( - з статусом системних суб»єктів та органів місцевого самоврядування, встановлених положен-нями ст.5 ЗУ «Про місцеве самоврядування),

звертатись до Соснівського р-го суду з адміністративними позовами, передба-ченими положеннями п.1 та п.3 ст.18 КаСУ, з питань, визнання незаконними рішень вищевказаних суб»єктів «владних повноважень», (- якими грубо порушувались права позивачів встановлені законом), та з питань визнання незаконної їх державної реєстрації за відсутність письмових доказів їх створення юридичними особами, у спосіб, встановлений законом.

Створення правам позивачів штучних перешкод судовими органами Соснівського р-го суду, саме незаконними висновками у підкресленому, що « позовну заяву подано особою яка не має адміністративної процесуальної дієздатності», підтверджується Постановою Соснівського р-го суду від 10.11.2010р. по справі № 2а-2554/10 та Ухвалою КААС від 12.05.2011р., а тим більше Указом Президії Верховної ради УРСР від 22.12.1973р.

- Останніми звільняється від доказування в суді, що вищевказана «позиція» судових органів у «підкресленому», є закінчений злочин, встановлений ст.366-2 «Службове підроблення» КК України, шляхом замаху на злочин, встановлений ст.372 «Постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» КК України.

Останнє доводиться наступним.

- У травні 2010р. позивачі - комітети самоорганізації населення № 1, № 2, № 3, № 4 , № 6 та № 7 мікрорайонів Соснівського р-ну м.Черкаси, звернулися до Соснівського р-го суду з адміністративним позовом до Черкаської міської ради, за участю третіх осіб, Соснівської р-ї ради міста Черкаси та Придніпровської р-ї ради міста Черкаси, у якому просили визнати протиправним рішення Черкаської міської ради від 16.07.2009р. «Про надання дозволів на створення органів самоорганізації населення мікрорайонів1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 міста Черкаси» та від 16.07.2009р. № 4 1346 «Про втрату чинності рішень Черкаської міської ради від 5.06.2007р. № 2-665 « Про порядок фінансування органів самоорганізації населення « та від 10.07.2008р. № 4-505 «Про програму організації та діяльності органів самоорганізації населення м.Черкаси на 2008р.-2011роки»

10.11.2010р. Соснівський р-й суд по справі № 2а-2554/10, встановивши проце-суальну дієздатність та правоздатність осіб позивачів - комітетів самоорганізації населення мікрорайонів № 1, № 2, № 3 № 4 № 6 та № 7 Соснівського р-ну м. Черкаси, своєю Постановою, на користь останніх, визнав незаконними 1) рішення Черкаської міської Ради від 16.07.2009р. № 4 1346 «Про втрату чинності рішень Черкаської міської ради від 5.06.2007р. № 2-665 « Про порядок фінансування органів самоорганізації населення « та 2) рішення Черкаської міської Ради від 10.07.2008р. № 4-505 «Про програму організації та діяльності органів самоорганізації населення м.Черкаси на 2008р.-2011роки».

12.05.2011р. Київській апеляційний адміністративний суд та надалі КААС по справі № 2а-2554/10, встановивши процесуальну дієздатність та правоздатність сторін апелян-тів - комітетів самоорганізації населення мікрорайонів № 1, № 2, № 3 № 4 № 6 та № 7 Соснівського р-ну м. Черкаси, своєю Ухвалою відмовив Черкаській міській раді в апеляційній скарзі та залишив без змін Постанову Соснівського р-го суду від 10.11. 2010р.

Витяг № 1 з розділу 5 стор. 3 мотивувальної частини Ухвали КААС від 12.05.2011р. по справі № 2а-2554/10:

- « Обговорюючи питання наявності у відповідача компетенції щодо припинення повноважень органів самоорганізації населення міста Черкаси , колегія суддів зважає на наступне.

Приписами статті 25 Закону України «Про органи самоорганізації населення» визначено вичерпаний перелік випадків дострокового припинення повноважень органів самоорганізації населення.

Беручи до уваги ту обставину , що дозволи на створення комітетів самоорганізації населення Соснівського та Придніпровського районів надавалися відповідно Соснівською та Придніпровською районними радами міста Черкаси, колегія суддів приходить до висновку про безпідставність дій відповідача в частині прийняття ним рішення про припинення діяльності зазначених органів самоорганізації населення»

---

Витяг № 2 з розділу 1 стор. 5 мотивувальної частини Ухвали КААС від 12.05.2011р. по справі № 2а-2554/10:

- « На підставі рішень виконавчого комітету Соснівської районної ради міста Черкаси від 13.02.2002 року № 80 «Про реєстрацію комітетів самоорганізації населення мікрорайонів 1,2,3,4,5,6,7,8 ,9 Соснівської районної ради» та від 17.06.2002р. № 305 «Про внесення змін до рішення виконкому від 13.02.2002 року № 80 «Про реєстрацію комітетів самоорганізації населення мікрорайонів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 Соснівської районної ради» комітети самоорганізації населення Соснівського району міста Черкаси пройшли встановлену законом процедуру їх реєстрації»

---

Витяг № 3 з розділу 2 стор. 5 мотивувальної частини Ухвали КААС від 12.05.2011р. по справі № 2а-2554/10:

- « В послідуючому , комітети самоорганізації населення Соснівського та Придніпровського районів міста Черкаси , які були створені відповідно Соснівською та Придніпровською районними радами міста Черкаси, набули статусу юридичних осіб , що підтверджується наявними в справі копіями свідоцтв про їх державну реєстрацію та копіями довідок з ЄДРПОУ, виданими Головним управлінням статистики у Черкаській області ( а.с. 14-33).

---

Постанова Соснівського р-го суду від 10.11.2010р. та Ухвала КААС від 12.05.2011р. по справі № 2а-2554/10 після 12.05.2011р. є в силі до цього часу, та згідно положень п.1 ст.72 «Підстави для звільнення від доказування» КаСУ, ставила в обов»язок судові органи Соснівського р-го суду, порушувати після 12.05.2011р. адміністративні справи, з категорії, встановлені положеннями п.1 та п.3 ст.18 КаСУ, за зверненням позивачів, - комітетів самоорганізації населення мікрорайонів № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 та № 7 Соснівського та Придніпровського р-нів, з адміністративними позовами, тим більше до Черкаської міської ради та до її виконавчих органів, та як такий вид представ-вницьких органів місцевого самоврядування, взагалі не створюються у містах з районним поділенням унітарної Республіки України /див. розділ 2 ст.2 та розділ 1 ст.5 Конституції України/, райони яких створені, ще Указами Президії Верховної Ради УРСР.

З метою звільненням від доказування в суді останнього факту, для початку, звернемось до положень п.2 ст.10 «Ради – представницькі органи місцевого самовря-дування» ЗУ «Про місцеве самоврядування».

Витяг № 4 з положень п.2 ст.10 «Ради – представницькі органи» «ЗУ «Про місцеве самоврядування»:

  • « п.2 Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, ….»

---

Останніми підтверджується, що відповідач - Черкаська міська Рада, у місті Черкаси з районним поділенням не тільки не представляє а і не може представляти жодної з територіальних громад Соснівського та Придніпровського р-нів міста Черкаси, жителі та виборці яких, були створені у виконання Указу Президії Верховної ради УРСР від 22.12.1973р.

- Указом Президії Верховної Ради УРСР, ще датою 22.12.1973р., було ліквідовано у місті Черкаси його самостійну ( - неподільну) адміністративну територію та її статус самостійної національної адміністративної одиниці, шляхом її розділення, на дві окремі самостійні адміністративні території Соснівського та Придніпровського р-нів, з статусом самостійних національних адміністративних одиниць.

З оглядом на вищенаведене, окремо треба відзначити що Соснівський та Прид-ніпровський райони міста Черкаси, будучі створені у вищевказаний спосіб, сьогодні ні у якому випадку не відносяться до міських районів у місті Черкаси.

Підтвердженням вищенаведеного у останньому є той незаперечний факт, що у виконання вищевказаного Указу Президії Верховної Ради УРСР, датою 13.01.1974 у місті Черкаси були проведені вибори народних депутатів до Рад народних депутатів Соснівського та Придніпровського р-в міста Черкаси вже з районним поділенням.

В наслідок чого у місті Черкаси з районним поділенням , датою 13.01.1974р. припинила своє існування територіальна громада міста Черкаси, а її жителі, навпаки, набули нові права жителів та виборців Соснівського та Придніпровського районів міста Черкаси з районним поділенням.

Підтвердженням цього є наступне.следующая страница >>