asyan.org
добавить свой файл
1
Теплові явища. Розв’язування задач.

Підготовка до контрольної роботи. 8 клас.

Мета уроку: повторити, закріпити, узагальнити вивчений матеріал; навчити учнів застосовувати його при розв’язуванні задач різної складності; виховувати наполегливість; розвивати творче мислення учнів.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

І Організаційний момент.

Оголошення теми і мети уроку.

Актуалізація опорних знань.

 1. Від чого залежить кількість теплоти, необхідна для нагрівання тіла?

 2. За якою формулою обчислюють кількість теплоти, передану тілу в ході нагрівання або виділену ним під час охолодження?

 3. Яким є фізичний зміст питомої теплоємності речовини?

 4. Яка одиниця питомої теплоємності речовини?

 5. Який процес називають плавленням?

 6. Як змінюється температура речовини в процесі плавлення?

 7. Який процес називають кристалізацією?

 8. Порівняйте температури плавлення і кристалізації речовини.

 9. Опишіть процеси, що відбуваються під час плавлення та кристалізації льоду.

 10. Що називають питомою теплотою плавлення речовини?

 11. Яким є фізичний зміст питомої теплоти плавлення?

 12. За якою формулою обчислюють кількість теплоти, що необхідна для плавлення речовини або виділяється під час її кристалізації?

 13. с = 230 (олово). Що це означає?

 14. Скільки потрібно холодної та гарячої води, щоб приготувати ванну на 200 л з температурою води 28°С? Температура води до змішування становила відповідно 10°С і 85°С.

 15. На спиртівці нагріли 400г води від 20 до 80°С. Визначте ККД нагрівника, якщо на нагрівання витрачено 10г спирту.

 16. Знайти ККД керогазу, якщо при спалюванні 100г гасу на ньому нагрівається 5л води від 20°С до 42°С?

 17. Знайти ККД керогазу, якщо при спалюванні 100г гасу на ньому нагрівається 5л води від 20°С до 42°С?

ІІ. Розв’язування задач.

№1. ЗЗ стор.148, №32.48

З якою швидкістю має летіти мідна кулька, щоб, ударившись об мішок з піском, розплавитися? Температура кульки перед ударом дорівнює 87°С, теплообмін з навколишнім середовищем приводить до того, що 50% внутрішньої енергії кульки переходить у довкілля.

№2. ЗЗ стор.154, №33.45

Скільки води при 0°С було у калориметрі, якщо після того, як туди впустили 10 г водяної пари при 100°С, температура піднялася до 40°С?

№3. ЗЗ стор.154, №33.43

Чому водяна пара при температурі 100°С завдає більш серйозні опіки, ніж окріп?

№4. ЗЗ стор.155, №33.53

З якою мінімальною швидкістю мають летіти назустріч одна одній дві однакові краплинки, щоб під час зіткнення повністю випаруватися? Температура краплинок перед зіткненням становить 20°С. Вважайте, що у внутрішню енергію краплинок перейшло 50% їхньої механічної енергії.

ІІІ. Підсумок уроку.

Домашнє завдання: §40-47, ЗЗ №32.40 (стор.147), №33.47 (стор.154).