asyan.org
добавить свой файл
1В

401 яп/п

Пяп 01-09

402 яп/п

Пяп 02-09

403 кит/п

Пкит 03-09

404 кит/п

Пкит 04-09

405 тур/п

Птур 05-09

406 кит/п

Пкит 06-09

407 ар/п

Пар 07-09

408 кор/п

Пкор 08-09

409кит/ф

Фкит 09-09

410яп/ф

Фяп 10-09

ПОНЕДіЛОК

I

УДП японська мова

Викл. Шепельська
ПКП з китайської мови

Викл. Збруцька

УДП китайська мова

Викл. Харишин
Китайська мова

Викл. Мельник

УДП арабська мова

Викл. Лавренчук


II

КЗВ з перекладознавства

Викл. Яковчук

Теоретична граматика китайської мови

Викл. Збруцька


ПКП з турецької мови

Доц. Пілик

Китайська мова

Викл. Мельник

УДП англійська мова

Викл. Циган

Корейська мова

Викл. Чо

Англійська мова

Викл. Микульська

Теорія та практика перекладу з японської мови

Ст. викл. Петриченко

III

Теоретична граматика японської мови

Викл. Чермалих

КЗВ з перекладо

знавства

Викл. Харишин


Китайська мова

Викл. Ан Дон

УДП англійська мова

Викл. Циган

Теоретична граматика китайської мови

Викл. Смирнова

Арабська мова

Доц.

Петрова Л.А.

Корейська мова

Викл. Чо

Англійська мова

Викл. Микульська

Теоретична граматика японської мови

Викл. Чермалих

IV

ПКП з японської мови

Викл. Грищенко


Турецька мова

Викл. Тімкова

КЗВ з перекладо

знавства

Викл. Присяжнюк
Лінгво

країнознавство

Викл. Самойленко

Теоретична граматика китайської мови

Викл. Смирнова

Англійська мова

Викл. Микульська

ВІВТОРОК

I
ПКП з японської мови

Викл. Шепельська

Китайська мова

Викл. Збруцька


Лінгво

країнознавство

Викл. Ван

Турецька мова

Викл. Каябаш

ПКП з китайської мови

Викл. Мерзлюк
УДП корейська мова

Викл. ЧоII

УДП англійська мова

Викл. Циган

ПКП з англійської мови

Доц. Петренко

Китайська мова

Викл. Збруцька


Англійська мова

Викл. Кравцевич

Турецька мова

Викл. Каябаш

Лінгво

країнознавство

Викл. Ван

Арабська мова

Викл.

Аль-Шаєр С.І.

КЗВ з перекладо

знавства

Викл. Самойленко


Китайська мова

Викл. Смирнова

Японська мова

Доц. Свердлова

III

ПКП з англійської мови

Доц. Петренко

Японська мова

Доц. Тен

УДП англійська мова

Викл. Циган

Англійська мова

Викл. Кравцевич

Англійська мова

Ст. викл. Жиляєва
Арабська мова

Викл.

Аль-Шаєр К.І.

Англійська мова

Викл. Данкевич

Лінгво

країнознавство

Викл. Ван

Японська мова

Доц. Свердлова

IV

Японська мова

Викл. Яковчук
Лінгво

країнознавство

Викл. Ван


ПКП з англійської мови

Доц. Петренко
Теорія та практика перекладу з китайської мови

Викл. Вдовиченко

КЗВ з лінгвістики

Ст. викл. Петриченко

СЕРЕДА

I

Японська мова

Викл. Яковчук

ПКП з японської мови

Викл. Шепельська
Англійська мова

Викл. Кравцевич

Теоретична граматика турецької мови

Доц. Сорокін
КЗВ з перекладо

знавства

Ст. викл Сівков
Китайська мова

Викл. Смирнова

Англійська мова

Викл. Микульська

II

Японська мова

Викл. Яковчук

Японська мова

Доц. Тен
Китайська мова

Викл. Ан Дон

ПКП з англійської мови

Доц. Петренко

Китайська мова

Викл. Мельник

Арабська мова

Викл.

Аль-Шаєр К.І.

Корейська мова

Викл. Чо

Англійська мова

Викл. Микульська

Японська мова

Доц. Свердлова

III

Лінгво

країнознавство

Доц. Пирогов

Англійська мова

Викл. Бураго

Китайська мова

Викл. Присяжнюк

ПКП з китайської мови

Викл. Цимбал

УДП турецька мова

Викл. Тімкова

ПКП з англійської мови

Доц. Петренко

ПКП з арабської мови

Ст. викл. Кононенко

Англійська мова

Викл. Данкевич

КЗВ з лінгвістики

Викл. Клепко

Японська мова

Доц. Свердлова

IV
УДП японська мова

Викл.

Наумова

ПКП з китайської мови

Викл. Збруцька

ПКП з англійської мови

Доц. Петренко

КЗВ з перекладо

знавства

Викл. Каціон

Англійська мова

Викл. Данкевич

Англійська мова

Викл. Кравцевич

Корейська мова

Викл. Чо

Китайська мова

Викл. Смирнова

Лінгво

країнознавство

Доц. Пирогов

ЧЕТВЕР

I

Японська мова

Викл. Яковчук
УДП китайська мова

Викл. Ан Дон
Англійська мова

Викл. Жиляєва

УДП китайська мова

Викл. ПрисяжнюкАнглійська мова

Викл. Микульська
II

Англійська мова

Доц. Петренко

Лінгво

країнознавство

Доц. Пирогов

Англійська мова

Викл. Циган

Китайська мова

Викл. Ан Дон

Лінгво

країнознавство

Викл. Каябаш

Англійська мова

Викл. Данкевич

Англійська мова

Викл. Кравцевич

ПКП з корейської мови

Доц. Кан

^ Методика викладання іноземних мов

Викл. Пономарьова

III

Англійська мова

Доц. Петренко

Англійська мова

Викл. Бураго

Англійська мова

Викл. Циган

Китайська мова

Викл. Ан Дон
ПКП з китайської мови

Викл. Мерзлюк

Англійська мова

Викл. Кравцевич

ПКП з корейської мови

Доц. Кан
Англійська мова

Викл. Микульська

IV
Японська мова

Доц. Тен
ПКП з китайської мови

Викл. ЦимбалПКП з арабської мови

Ст. викл. Кононенко

Англійська мова

Викл. Данкевич
Англійська мова

Викл. Микульська

П"ЯТНИЦЯ

I
Японська мова

Доц. Тен

Англійська мова

Викл. Циган
Англійська мова

Викл. Жиляєва

Англійська мова

Викл. Данкевич

Теоретична граматика арабської мови

Ст. викл Сівков

Теоретична граматика корейської мови

Викл. Чо

Історія зарубіжної літератури

Викл. Собченко

II
Англійська мова

Викл. Бураго

ПКП з англійської мови

Доц. Петренко

КЗВ з перекладо

знавства

Викл. Харишин


ПКП з турецької мови

Доц. Пілик

УДП англійська мова

Викл. Циган

Лінгво

країнознавство

Ст. викл Сівков

УДП англійська мова

Доц. Писанко

Китайська мова

Викл. Смирнова

Японська мова

Доц. Свердлова

III

ПКП з японської мови

Викл. Грищенко

УДП англійська мова

Доц. Писанко

Китайська мова

Викл. Присяжнюк

УДП англійська мова

Викл. Циган

Турецька мова

Викл. Каябаш

Китайська мова

Викл. Мельник
ПКП з англійської мови

Доц. Петренко

Китайська мова

Викл. Смирнова
IV

Англійська мова

Доц. Петренко