asyan.org
добавить свой файл
1
Тема. Микола Куліш. Трагікомедія «Мина Мазайло». Художнє відтворення проблеми українізації в 20-х роках.

Мета: продовжити знайомство з творчістю М. Куліша; розвивати навички аналізу драматичного твору за допомогою опорної схеми-конспекту; виховувати в учнів самоповагу.

Тип уроку: евристична бесіда.

Обладнання: портрет письменника; п'єса «Мина Мазайло».

Хід уроку

I. Мотивація навчання школярів

Оголошення теми, мети та завдань уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка письмового домашнього завдання.

2. Запитання до учнів:

1) Коли і де народився Микола Куліш?

2) Розкажіть про участь М. Куліша в Першій світовій війні, у громадянській війні.

3) Як поставилися критики і глядачі до першої п'єси драматурга «97»?

4) Чому М. Куліш був репресований?

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо п'єсу Миколи Куліша

«Мина Мазайло». Свою комедію письменник створив на «живому» матеріалі, який дало йому спостереження над запроваджуваним у 20-х роках процесом українізації. У п'єсі поставлено одичне питання: бути чи не бути українській нації? Ми бачимо, як головний герой Мина зрікається свого національного «я», намагаючись «вилущитись» у російську культуру. Цей образ — не літературна вигадка, а реальна істота, український тип манкурта, нігіліста. Він мав своїх прототипів. Дружина письменника у «Спогадах про Миколу Куліша» пише: «Ще працюючи над своїм «Миною», Микола якось зайшов до загсу і там прочитав список змінених прізвищ».

Мина Мазайло, службовець тресту «Донвугілля», соромиться свого «малоросійського» походження. Причину життєвих невдач він вбачає у власному прізвищі («Мазайло! Жодна гімназистка не хотіла гуляти— Мазайло! На службу не приймали — Мазайло! Од кохання відмовлялися — Мазайло!*) Він вибирає собі нове прізвище серед кількох таких, що звучать «благородно»: Тюльпанов, Розов, Алмазов; врешті зупиняється на Мазєніну.

2. Читання учнями реплік героїв, що стосуються українських прізвищ та українізації взагалі.

1) Мина Мазайло. ^ Двадцять три роки, кажу, ношу я це прізвище, і воно, як віспа на житті — Мазайло! Ще малим, як оддав батько в город до школи, першого ж дня на регіт взяли: Мазайло

2) Дружина Мини Килина Трохимівна. Мене обдурив: я покохала не Мазайла, а Мазалова, чом не сказав?

3) Рина. ...Прізвище, ім'я, по батькові, все життя тепер можна змінити тільки в загсі, розумієш? Ой Улю, ой Улюню! Коли ти мене любиш, зроби так, щоб Мокій закохався у тебе. Може, відкине свої українські фантазії, може, хоч прізвище дасть поміняти...

4) Тьотя Мотя з Курська. ^ Я так і знала, я так і знала, що тут діло нечисте... Так от вони хто, ваші українці! Тепер я розумію, що таке українська мова. Розумію. Австріяцька видумка, так?

5) Дядько Тарас з Києва Чи, може, й ви мене не розумієте, як ті у трамваї... Тільки й слави, що на вокзалі «Харків» написано, а спитаєш по-нашому, всяке на тебе очі дере... Всяке то тобі штопає, кохає — приступу немає.

3. Користуючись опорною схемою-конспектом (див. додаток до уроку), продовжити аналіз п'єси.

IV. Закріплення вивченого учнями матеріалу Запитання до учнів:

1) Які особливості композиції п'єси М. Куліша «Мина Мазайло»?

2) У чому гострота «філологічного конфлікту»? Які основні етапи дії у комедії?

3) За яким принципом поділені персонажі твору?

4) Чи є в п'єсі «позитивні» і «негативні» герої?

V. Підсумок уроку.

Оцінювання.

VI. Домашнє завдання: скласти план до образу Мини Мазайла. Підготувати реферат на тему: «Життєвий і творчий шлях В.І. Антонича».


Додаток до уроку