asyan.org
добавить свой файл
1
Тема уроку: Органи травлення. Травлення в ротовій порожнині.
Мета:

Освітня. Ознайомити учнів із системою органів травлення людини; розкрити будову та процеси життєдіяльності органів травного каналу та травних залоз та особливості травлення в ротовій порожнині.

Розвиваюча. Розвивати уміння проводити досліди та спостереження; уміння робити відповідні висновки та узагальнення; розвивати пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного організму та повагу оточуючих людей.
^ Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів.

б) наочний: технічні засоби навчання;

в) практичний: виконання лабораторної роботи.

Прийоми навчання:

1. Інформаційно- рецептивний: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та досліджень нових знань.

2. Репродуктивний: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
^ Міжпредметні зв ́язки: медицина, зоологія.
Матеріали та обладнання: крохмаль, тканина, піпетки, йод, хліб.
Основні поняття та терміни: ферменти, слина, амілаза, мальтаза, лізоцим, муцин, дентин, пульпа, карієс.
^ ХІД УРОКУ:


  1. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.


Наш урок я хочу почати словами Поль Брега ” Людина – це сума їжі, яку вона вживає .Те, як ви себе почуваєте, як виглядаєте, залежить від того, що ви їсте. Кожна частина нашого організму будується з їжі – волосся, очі, зуби, кістки, кров і плоть. Навіть вираз вашого обличчя складається з того, що ви їсте. Тому здорова людина – щаслива людина.” (Слайд №1)

Так, щоб бути дійсно щасливою людиною ми повинні знати як правильно харчуватися, що таке продукти харчування та поживні речовини, які хвороби виникають в разі неправильного харчування, яких правил гігієни ми повинні дотримуватися при вживанні їжі. На ці та інші запитання ми будимо відповідати вивчаючи тему „Травлення”. А по закінченню вивчення теми спробуємо з наукової точки зору пояснити вислів „ Ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти”.

Тема уроку: Органи травлення. Травлення в ротовій порожнині. (Слайд №2)


  1. ^ Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.


Організм людини в процесі життєдіяльності витрачає різні речовини та значну кількість енергії. На покриття цих витрат із довкілля повинні надходити речовини, що відновляють структурні та енергетичні потреби.

Тому для підтримання своєї життєдіяльності людина має щодня вживати їжу. Їжа

( харчові продукти) містить усі необхідні для життя речовини: воду, мінеральні солі, органічні сполуки – білки, жири, вуглеводи, вітаміни.

^ ЇЖА (ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ)ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ^ БІЛКИ ЖИРИ ВУГЛЕВОДИ

(Слайд № 3)
Разом з тим організм людини і тварин не може безпосередньо засвоювати поживні речовини їжі без попередньої їхньої обробки. Цю найважливішу функцію в організмі людини здійснює травна система. Вона функціонує таким чином, що складні хімічні компоненти їжі – білки, жири, вуглеводи – розкладаються на простіші – такі, що можуть бути всмоктані й засвоєні організмом. При розкладанні цих речовин вивільняється багато енергії АТФ, потрібної для життєдіяльності організму.

Білки розщеплюються на амінокислоти, вуглеводи – на прості цукри - глюкозу, жири - жирні кислоти і гліцерин. (Слайд № 4)

Сутність травлення: Розщеплення великих молекул поживних речовин на менші молекули, які можуть всмоктуватися і засвоюватися.

Записуємо визначення травлення в зошит. (Слайд № 5)

З процесом травлення ми почали знайомитися ще в 8 класі на прикладах тварин. І давайте зараз згадаємо розвиток органів травлення у тварин..

Який висновок ми можемо зробити? Дійсно, в процесі еволюції травна система у тварин постійно ускладнювалась у всіх хребетних тварин від риб до людини травна система побудована по єдиному плану. А ось по якому давайте згадаємо разом.

^ ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ
ТРАВНИЙ КАНАЛ ТРАВНІ ЗАЛОЗИ
1. ротова порожнина 1. Слинні залози

2. глотка а) привушні

3. стравохід б) підязикові

4. кишечник: в) підщелепні а) тонкий 2. Підшлункова залоза

б) товстий 3. Печінка в) пряма кишка з 4. Мілкі залози шлунка

анальним отвором 5. Кишкові залози

Слайд № 6)
Розглядаємо будову травної системи та травних залоз на малюнках та схемах. (Слайд № 7 ,8).

Шлунково-кишковий тракт побудований таким чином, що їжа по ньому може просуватися тільки в одному напрямку(від рота до анусу). А тому людина може продовжувати харчуватися в той час, коли їжа, з”їдена раніше, ще перетравлюється. Шлунково-кишковий трак має вигляд зігнутої трубки з розширенням (шлунок) та петлями (кишки) загальною довжиною 6-7,5 метрів. Весь шлях харчові маси проходять у здорової людини за 1-2 доби. (Слайд № 9)

Закріплюємо знання по будові травного тракту. (Слайд № 10).
А яки тип травлення характерний для тварин? А як ви гадаєте який тип травлення характерний для людини?
^ ТИПИ ТРАВЛЕННЯ
ПОРОЖНИННЕ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННЕ

Процес травлення починається з ротової порожнини. Яку ж будову має ротова порожнина. (Слайд № 11

^ БУДОВА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ:
Ротову порожнину утворюють дві щоки, а також щелепи: верхня – нерухома, нижня – рухома. На них розміщені зуби. Щелепи вкриті яснами, які являють собою слизову оболонку. У нижній частині ротової порожнини є м”язовий орган – язик . (Слайд № 12,13,14.).

ЗУБИ. Коли проходить закладання зубів і який розвиток вони проходять? Щоб відповіси на ці запитання подивимося відеофільм «Розвиток зубів». (Слайд № 15).

Знайомимося з видами зубів (молочні, постійні), типами зубів ( клики, ікла, малі кутні, великі кутні) та з формулою зубів – розповідь, запис в зошит. (Слайд № 16,17,18,19).

Знайомимося з зовнішньою будовою зуба (коронка, шийка, корінь) та внутрішньою будовою ( емаль, дентин, пульпа, цемент). (Слайд № 20,21,22). Запис в зошит.

Закріплюємо знання про будову зуба.

(Слайд № 23).

Про що свідчить статистика, хвороби зубів , карієсогенні фактории, профілактика захворювань зубів та правила гігієни – доповідь учня. (Слайд № 24,25,26,27,28,29. ).

Перегляд відеофільму «Як правільно чистити зуби».
СЛИНА. (Слайд № 30). Слина виділяється за допомогою слинних залоз ( привушні, під’язикові, підщелепні) (Слайд № 31) і має складний хімічний склад (Слайд № 32). Велику роль в процесі травлення відіграють ферменти. Що таке ферменти, які їх властивості? – бесіда. Запис в зошит.

(Слайд № 33).
Лабораторна работа: Дія слини на крохмаль”.(Слайд № 34).
Тема: Дія ферментів слини на крохмаль

Обладнання та матеріали: два добре накрохмалені клаптики білої тканини, вата, сірник, розчин йоду.

^ Хід роботи

1. Один клаптик накрохмаленої білої тканини опустити у розчин йоду.

2. На другому клаптикові тканини сірником, на кінці якого накручено вату, змочену слиною, написати слово «амілаза» і також опустити його у розчин йоду.

3. Підігріти другий клаптик тканини своїм подихом.

4. Порівняти результати дослідів.

5. Зробити висновок.
Які ж процеси проходять в ротовій порожнині? (Слайд № 35).

Процеси в ротовій порожнині
Механічні Хімічні
1. Здрібнюється 5. Розщеплюється

2. Перетирається.

3. Орпобується
4. Зволожується
3. Узагальнення та систематизація знань.

Тестовий контроль (Слайд № 36,37).
4. Підведення підсумків уроку.
5. Надання та пояснення домашнього завдання.