asyan.org
добавить свой файл
1
Навчально-методична картка самостійного вивчення
Навчальна дисципліна ФІНАНСИ
Тема заняття Державний борг
Питання що виноситься на самостійне вивчення

Сучасний стан державного боргу України.
Мета вивчення

Ознайомитись із динамікою стану державного боргу України
Література

Інформація про сучасний стан державного боргу http://www.minfin.gov.ua/
План вивчення

Управління ризикамиАналітичні матеріали щодо державного боргу


Стан державного боргу України


Виплати за державним боргом


Відношення державного прямого та гарантованого боргу України до ВВП


Методичні рекомендації

Питання опрацювати по вищевказаному плану і законспектувати.
Питання для самоконтролю
Як здійснюється управління ризиками, пов'язаними з державним боргом

Який стан державного та гарантованого боргу

Яка динаміка державного боргу за останні три роки?

Який стан виплат за державним боргом?