asyan.org
добавить свой файл
1
Обмін речовин і енергії в організмі

Тема: „Обмін речовин і енергії в організмі”.
План

 1. Процес живлення.

 2. Основні поживні речовини.

 3. Перетворення речовин і енергії в організмі.

 4. Основний обмін.


Обмін речовин – загальна властивість. Характерна для всіх живих організмів. Загальна суть обміну речовин, полягає в тому, що всі живі організми вилучають з навколишнього середовища різні органічні і неорганічні сполуки.

В процесі історичного розвитку у кожного виду живих організмів виробився свій особливий тип обміну речовин за характером живлення і використання енергії в процесі обміну речовин всі організації поділено на дві групи.

Перша група – автотрофи (гр. autos – сам, trophe – живити) – здатні синтезувати свої органічні речовини із простих неорганічних сполук. Для синтезуючих автотрофів належать усі зелені рослини, тобто організми, які мають хлорофіл.

Друга група – гетеротрофи – для синтезу своїх органічних сполук використовують інші складні органічні сполуки, які служать джерелом енергії і будівельним матеріалом. До цих організмів відносяться тварини, гриби, деякі рослини, бактерії. Вони живляться за рахунок інших.

Для визначення потреб людини в харчових речовинах вивчають його обмін речовин. для цього потрібно знати скільки жирів, білків і вуглеводів поступає в організм і скільки їх розходиться , потрібно визначити баланс надходження і розходження речовин.

Баланс може бути позитивним, від’ємним або знаходитися в стані рівномірності. Для дорослого потреба в білках становить 1,5 г на 1 кг ваги тіла, дитини 10 р. – 2,5 г, грудного періоду – 3,0 – 3,5 г. Вуглеводи потрапляють в організм з рослинною їжею. Жири відіграють енергетичну і пластичну роль. Він в організмі використовується як енергетичний матеріал.

Для життєдіяльності клітини, їх функціонування, росту потрібна енергія. Основним джерелом для отримання енергії є глюкоза. У цьому процесі складні високомолекулярні органічні сполуки перетворюються на прості органічні сполуки і неорганічні. Цей процес дуже складний. Перший етап проходить поза клітиною, складні органічні сполуки перетворюються на прості. Цей процес супроводжується виділенням тепла. Потім речовини включаються в подальший процес розщеплення без участі ????????. Він відбувається на внутрішньоклітинних мембранах. На третьому етапі є достатнє надходження кисню. Відбувається на мембранах мітохондрії.

В умовах основного обміну енергія лежить розходиться на підтримання життєдіяльності організму і внутрішніх органів. Основний обмін порушується при захворюваннях ендокринних залоз. При гіперфункції щитовидної залози, а також статевих гормонів.
Контрольні питанні:

 1. Що таке обмін речовин?

 2. В чому суть обміну речовин?

 3. Які дві основні групи живлення?

 4. Які основні поживні речовини?

 5. Що є джерелом енергії в клітині?

 6. Де відбувається перший етап енергетичного обміну?

 7. Де відбувається другий і третій?

 8. При яких захворюваннях порушується основний обмін?


Тести:

1. Обмін речовин характерний для...

а) тварин

б) рослин

в) всіх живих організмів

2. Що є джерелом енергії в організмі

а) вуглеводи

б) білки

в) мінеральні солі

г) глюкоза

3. Перший етап енергетичного обміну відбувається

а) в мітохондрію

б) в ядрі

в) в клітині

г) поза клітиною

4. Другий етап відбувається в

а) в мітохондрію

б) внутрішньоклітинних мембранах

в) в клітині

г) поза клітиною

5. Третій етап відбувається

а) в мітохондрію

б) в ядрі

в) поза клітиною

г) в клітині