asyan.org
добавить свой файл
1
Утворення української козацької держави – Гетьманщини
Тема: Утворення української козацької держави – Гетьманщини.

Мета: Ознайомити учнів із початком формування Української держави, розглянути політичний, адміністративно-територіальний та військовий устрій Української козацької держави, внутрішню та зовнішню політику держави. Формувати навики аналізу, таблиць, схем, вміння порівнювати різні типи історичних держав. Виховувати повагу до історичного минулого держави.

Обладнання: Карта Національно-визвольна війна українського народу
Хід уроку:

План вивчення теми:

1. Головні засади розбудови української держави.

2. Політичний Адміністративно-територіальний та військовий устрій Української держави.

3. Українська армія.

4. Судочинство. Фінансова система.

5. Сподвижники Богдана Хмельницького.
Урок конференція.

1. Вчитель: У 1648 році на звільненій українській території затвердилась нова влада, яка спиралась на нові порядки. Це поклало початок козацькій державі.

Бесіда: 1) Які важливі чинники на вашу думку сприяли формуванню української держави.

2) Чому ми говоримо про формування козацької держави.

Вчитель: Давайте поглянемо на карту. За часів Богдана Хмельницького територія Української держави простягалася майже на 200 тис. км. На цих землях проживало понад 3 млн осіб.

^ Слово історику:

У процесі розгортання національно-визвольних змагань (1648-1657) у середовищі козацької еліти вперше в історії українсько суспільно-політичної думки було чітко сформульовані фундаментальні основи національної державної ідеї:

право українського народу на створення власної держави в етнічних межах його проживання;

незалежність і соборність Української держави;

генетичний зв’язок козацької державності з Київською Руссю, спадкоємність кордонів, традицій та культури княжої доби.
^ Практична робота
2. Робота із схемою ст. 177 посібник Буштрук О.В. „Історія України” 7-8 класи.

Бесіда: 1) Як змінювалась назва держави.

2) Як змінився адміністративно-територіальний поділ українських земель після їхнього визволення від польського панування?

Розглянемо карту підручника ст. 107

– Назвіть столицю держави.

– Назвіть полкові міста на 1649 рік.
Учитель: Поступово формувались і вищі органи влади Української держави в середині XVІІ ст. Розглянемо схему ст. 178 посібник Буштрук О.В. „Історія України” 7-8 класи.

Бесіда: 1) Назвіть найвищий орган влади в козацькій республіці.

2) На вашу думку, в чому полягає сила і слабкість такого органу влади?
^ Робота з документом ст. 106 підручника В.Власова „Історія України” 8 кл.

Бесіда: 1) Чому на вашу думку венеціанський посол Альберто Віміна високо оцінював діяльність старшинської Ради?

2) Чому Альберто Віміна порівнює Українську державу з античною Спартою?
^ 3. Розповідь вчителя про українську армію.

В ході вивчення війни ми побачили, що держава не може існувати без армії. Зусиллями Богдана Хмельницького було створено одну із найбільших армій у тогочасній Європі. Її чисельність сягала 100-150 тис. осіб. Ядро армії – козацьке військо (наймані полки, розвідка, артилерія) До 1649 року було створено кінноту. Спеціальні загони постачали зброю, продовольство, виконували сторожову, санітарну служби.
^ 4. Робота із схемою ст. 177 Буштрук „Історія України”

Бесіда: 1) Як було організовано судочинство в Україні.

2) Дайте характеристику фінансової системи.
5. Вчитель:

Безперечно Богдан Хмельницький – великий історичний діяч, організатор української держави. Але у нього були соратники і сподвижники. Давайте послухаємо про них.

Виступ учнів – істориків.
Закріплення:

На початку уроку звучала думка про фундаментальні основи української держави.

Доведіть, що українська козацька держава була спадкоємницею Київської Русі.

Висновок: Таким чином Українська держава створювалась у ході війни і як творчість українського народу і як наполеглива діяльність лідерів Визвольної війни.
Домашнє завдання:

Опрацювати § 12 підручника, ст. 176-178 посібника Буштрука.