asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Металургійний комплекс України. Чорна металургія.
Мета: Розкрити значення та структуру металургійного комплексу для народного господарства України. ; вчити характеризувати галузеву та територіальну структуру металургії, визначити основні райони та найбільші центри, принципи їх розміщення. 
Розвивати логічне мислення, вміння аналізувати різні джерела знань, робити висновки про вплив галузі на навколишнє середовище. 
Сприяти формуванню світогляду активної громадської позиції, свідомого ставлення до розвитку господарства країни.
Обладнання: карта « Металургійний комплекс України», атласи, слайди.
Тип уроку: комбінований.

                                          ХІД УРОКУ:

І.Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання:

1.Який галузевий склад електроенергетики?

2. Які особливості розвитку електроенергетики в Україні?

3. Що таке енергосистема?

4. Які особливості атомної енергетики?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів:

Металургійна промисловість України є найбільш орієнтованою на експорт галуззю господарства. Є підстави вважати, що в результаті зростання інвестицій, співвідношення внутрішнього і зовнішнього попиту на метал надалі буде змінюватися на користь внутрішнього ринку. Розглянемо своєрідність металургійної промисловості України і головної її галузі — чорної металургії.

ІV. Вивчення нового матеріалу:

Металургійна промисловість — це сукупність підприємств, що спеціалізуються на видобутку, збагаченні й металургійній переробці руд чорних і кольорових (а також рідкоземельних) металів і нерудної сировини для металургії, виробництві чавуну, сталі, кольорових і дорогоцінних металів, сплавів, прокату, переробці вторинної сировини. Ця галузь є матеріале-, енерго-, рудо-.та водомісткою. До складу галузі входить ряд виробництв. Найпростіша схема виробничого циклу чорної металургії може бути представлена так:

Видобування залізної та марганцевої руди, коксівного вугілля, флюсів, вогнетривів

                                                             ↓

Збагачення руди, виробництво агломерату,

коксування вугілляВиплавка чавунуВиробництво сталіВиробництво прокату

Сировинною базою чорної металургії є залізна та марганцева руда, коксівне вугілля, флюси та вогнетривкі глини.

Робота з атласом і підручником:

Підприємства чорної металургії розташовані в трьох районах — Придніпровському, Донецькому, Приазовському. За картою атласу «Чорна металургія» визначте п’ять металургійних вузлів України. Чи впливає їхнє розташування на економіку країни? Відповідь поясніть. 

Перспективи і екологічні проблеми чорної металургії:

Перша причина – відставання чорної металургії від світового рівня є наслідком недостатньої технічної реконструкції, браку внутрішніх і зовнішніх інвестицій, значних втрат металу при виплавлянні.

Друга причина — структура власності української видобувної галузі: сировинний бізнес не є профільним для великих вітчизняних фінансово-промислових груп.

Третя причина — великий український бізнес просто не знає, як видобувати сировину. Багато фахівців-геологів радянської школи зараз працюють за кордоном — у Росії, Австралії, США, або втратили колишні навички, зайнявшись іншим бізнесом. Технолога будівництва ГЗК і шахт або застаріли, або вдало продані за кордон у перші роки незалежності.

Підприємства чорної металургії є значними забруднювачами навколишнього середовища. Головними забруднювачами повітря є оксид сірки і азоту. Ці сполуки отруйні. В центрах чорної металургії часті "лисячі хвости" - рудого кольору стовпи пари із домішками оксидів азоту. При взаємодії із парами вод з повітрі сполуки сірки і азоту утворюють "кислотні" опади.

Для запобігання забрудненню навколишнього середовища слід переходити на сучасні способи виплавки сталі й чавуну, впроваджувати нові технології, використовувати відходи металургії в інших виробництвах, наприклад коксовий газ - для синтезу азотних добрив, шляхи доменного виробництва - 3 цементному виробництві тощо.

Найбільш значні екологічні проблеми галузі виникають при видобутку руди. Під час шахтного способу видобування просідає земля, під час кар'єрного - знижується рівень грунтових вод. З кар'єрів під час підривання тисячі тонн пилу залізної руди піднімаються в повітря й розносяться на десятки кілометрів. Забруднення повітря і води відбувається також під час виплавки чавуну. В той же час чорна металургія переробляє значну частину металобрухту, що сприяє очищенню навколишнього середовища від одного з агресивних забруднювачів.
V.Домашнє завдання:

Опрацювати текст підручника

Накреслити галузеву схему чорної металургії в зошиті з подальшим використанням в практичній роботі.