asyan.org
добавить свой файл
1
У К Р А Ї Н С Ь К А Л І Т Е Р А Т У Р А \11 кл.\
ТЕМА: Леся Українка драма-феєрія «Лісова пісня», розкриття художнього змісту, аналіз твору

НАВЧАЛЬНА МЕТА: опрацювати зміст твору,аналізуючи текст, розкрити риси характеру головних героїв, визначити проблематику твору

РОЗВИВАЛЬНА МЕТА: вироблення умінь і навичок виразного читання, акторської гри, логічного мислення , творчого підходу до аналізу художнього твору

ВИХОВНА МЕТА: виховувати в учнів почуття прекрасного, любов до природи рідного краю, повагу до рідного слова, гордість за свій народ, збагатити життєвий досвід учнів розумінням суті людського щастя, таких понять, як кохання , зрада, взаємовідносини між людьми

КОРЕКЦІЙНА МЕТА: формування та удосконалення навичок слухо-зорового сприймання усного мовлення з орієнтацією на видимі артикуляційні образи, доступні звукові сигнали, розвиток навичок усвідомленого читання з орієнтацією на знайомі слова, словосполучення та синтаксичні конструкції, усвідомлення логічних зв’язків та причинно-наслідкових залежностей, взаємин між людьми, вміння усвідомлювати текст, використовуючи можливості інноваційних комп’ютерних технологій ; удосконалення сформованих вимовних навичок; створення середовища словесно-мовної двомовності

МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ: розповідь вчителя, евристична бесіда, читання тексту, інсценізація уривків твору, робота з цитатами,словникова робота, методика «Прес», «Мозговий штурм», ігрові моменти; використання всіх видів мовлення: усної, писемної, КЖМ, УЖМ --білінгвального методу навчання глухих

ТИП УРОКУ: комбінований

НАОЧНІСТЬ: використання ІКТ

^ ЕПІГРАФ УРОКУ:

« Я жива , я буду вічно жити!

Я в серці маю те, що не вмирає»
Х І Д У Р О К У

І Орг. Момент

Спряжене читання привітального вірша

Слайд №1^ Вітаємо вас , шановні гості

У світлій затишній оселі,

Нехай урок для вас цей буде,

Як пісня вірності й кохання

ІІ Розмовна хвилинка

Слайд №2^ Який зараз буде урок?(Зараз буде урок української літератури)

Який шкільний проект має місце зараз в школі? ( Національна самобутність українського народу)

^ Слово вчителя:

Саме національна самобутність особливо притаманна українській літературі XІX століття. І сьогодні ми будемо продовжувати вивчати самобутнє українське слово, бо наше слово—це наша культура, наша історія і саме слово навчає нас бути людьми. Я сама закохана в українське слово, в українську літературу. А вам подобається українська література?

Я думаю, що сьогодні на нашому уроці ми будемо говорити від щирого серця, від усієї душі. Я знаю , що ви хвилюєтеся .Не хвилюйтесь висловити свою думку, я вас розумію, а значить вас зрозуміють гості. Ви можете говорити словесною українською мовою, пи сати цією мовою, користуватися калькованою та українською жестовими мовами.

^ Перевірте свої апарати. Ви добре мене чуєте?

ІІІ Фонетична зарядка

Слайд №3Який звук на контролі?( На контролі звук С)

Спряжене читання складів---СА—СО—СЕ—СУ--, спряжене читання слів з контрольним звуком: Русалка, Лісовик, серденько---сум. Діти складають речення зі словами власне драматичного твору

^ Діти! Протягом уроку говоримо зрозуміло, чітко, тримаємо звук С на контролі

ІV Актуалізація опорних знань учнів

Слайд №4Інтелектуальна розминка:

Творчість якої великої української поетеси ми вивчаємо?( Ми вивчаємо…)

( На столі у вчителя лежать предмети: сопілка, віночок, гілочка берези)

Діти, як ви думаєте , чому в мене на столі лежать ці предмети? Які почуття викликають вони у вас ? Хто грав на цій сопілці? Як ім’я дівчини, що одягала цей віночок ? Чому лежить тут гілочка берези?

^ Це символи якого твору?

V Мотивація навчальної діяльності

Слайд №5


Сьогодні ми продовжимо вивчати цей прекрасний твір Лесі Українки.

VІ Повідомлення теми уроку

Слайд №6Діти читають тему та план уроку.

ПЛАН

  1. Тестові завдання, складання кросворду

  2. Робота над змістом

3.Характеристика головних героїв

4.Проблематика твору

5.Домашнє завдання

6.Підсумок уроку
VІІ Робота над темою уроку

Робота групами(комп΄ютерна підтримка):

^ ТЕСТИ ДО ДРАМИ «ЛІСОВА ПІСНЯ»

  1. Лукаш причарував Мавку .....

а) грою на скрипці;

б)піснею;

в)грою на сопілці.

  1. Дядько Лев - це ......

а)лісник;

б)сільський крамар;

в)брат матері Лукаша.

  1. Мати Лукаша ставилась до Мавки.....

а)прихильно;

б)вороже;

в)байдуже

4. Килина - це ....

а)родичка Лукаша;

в)молода вдовиця;

в)сестра Мавки.
Слайд №7,8(Четверо дітей працюють за комп’ютером. Відповідають на тестові завдання. Двоє дітей працюють біля дошки, складають кросворд)
Слайд №9


^ Який жанр цього твору?

Слайд №10(Драма –феєрія), діти визначають жанр драми феєрії (драматичний твір з казковим сюжетом та казковими героями) Зі скількох частин складається драма ? (З трьох) Коли відбуваються події в першій частині? (весною)

(На дошці пейзаж весняного лісу)

Слово вчителя:

Слайд №11(Уривок відеофільму)^ Перед нами старий прадавній ліс. Посеред лісу галявина

На галявині росте береза і старий великий дуб. Рання весна. З’явилися перші квіти , зазеленіли листочки на деревах.Тут в лісі живуть лісові казкові істоти, вони не люблять людей, адже люди приходять до лісу зрубувати дерева , нівечити природу.

^ Робота з книгою, читання твору,цитат
Слайд №12Хто прийшов до лісу будувати хижку? (дядько Лев і Лукаш)

Що говорить Русалка про людей?( цитата

^ Чому Лісовик поважає дядька Лева? ( цитата

Чому прокинулася Мавка? (цитата

Про що попереджує Мавку Лісовик? (цитата

Чому Мавка не послухала Лісовика?(вільне спілкування

^ Кого Мавка називає сестронькою, матусею?(березу, вербу)

Слайд №13Методичний коментар. Учням пропонується прочитати та відтворити у супроводі жестової мови діалогу між Мавкою і Лукашем.Особлива увага звертається на передачу емоційного стану персонажів.
Слайд №14ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА Уявімо собі , що ми в лісі.Віє вітер, нахиляє дерева Хлопчики уявляють, що вони грають на сопілці, як Лукаш; Дівчатка імітують рухи Мавки, коли вона не дозволяє Лукашеві рубати березу (діти не тільки виконують рухові вправи, а й показують відповідний емоційний настрій)

^ VІІІ Складання порівняльної характеристики Мавки і Килини

Слайд №15Коли відбуваються події ІІ дії? ( в кінці літа)

В кінці літа природа готується до зими. Умирає природа і Авторка показує , як вмирає кохання. З ким зрадив Лукаш Мавку? Чому він це зробив?

РЕФЛЕКСІЯ. Робота над темою «Характеристика Мавки та Килини» ( на дошці портрети Мавки та Килини)Із поданих загальних рис характеру діти вибирають риси, притаманні окремо Мавці і окремо Килині. Таким чином під портретами цих героїв мають місце написані в стовпчик риси їх характеру:

Слайд 16,17^ МАВКА КИЛИНА

Волелюбна хитра

Щира нещира

Вірна жадібна

Добра лицемірна

Благородна невихована

Характеристика мови Мавки і Килини (Робота з книгою, читання цитат, прикладів мовлення цих героїв)
Слайд №18,19

^ МАВКА: Дяка щирая тобі , ніченько, чарівниченько, що закрила ти моє личенько! І вам , стежечки як мережечки, що вели мене до березочки!

КИЛИНА: чи ти п’яна, чи замерзла? Ти божевільна! Якась задрипанка!

^ Мова це внутрішній світ людини, загальна її культура . Що ви можете сказати про культуру Мавки, Килини?

Чому Лукаш вибрав Килину? Які ознаки почуття любові ви можете назвати: (вірність, щирість, довіра) Чи ці риси притаманні Лукашеві? Ні. Але ці риси притаманні Мавці.

Слайд №20^ Як був покараний Лукаш? (Лісовик перетворив його на вовка)

Хто його врятував, чому? (Мавка, тому що кохала)

МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР Учням пропонується зіграти ролі Мавки та Лукаша в супроводі УЖМ та КЖМ, показати емоційний стан цих персонажів

Слайд 21(Уривок відеофільму)ІНСЦЕНІЗАЦІЯ останнього діалогу між Мавкою та Лукашем:

МАВКА: Заграй, заграй, дай голос моєму серцю!

^ Воно ж одно лишилося від мене.

ЛУКАШ: це ти? Ти прийшла, щоб з мене пити кров. Пий! Пий! Живи моєю кров’ю! Так і треба, бо я тебе занапастив…

МАВКА: Ні милий , ти душу дав мені…

ЛУКАШ: Я душу дав тобі? А тіло збавив! І що тепер робити?

МАВКА:Грай же , коханий , благаю!

Слайд №22^ МЕТОДИКА « ПРЕС»

Чи можна вибачити зраду в коханні?

МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР

Слайд №23^ Методика «Прес» покликана допомогти нечуючим учням навчитись формулювати чіткі , повні та аргументовані відповіді. Відповідь будується за схемою:

Я думаю… На мою думку…

Наприклад…

Прочитавши твір, поговоривши ми можемо визначити проблематику драми-феєрії

Слайд №24(Конфлікт між природою і людиною)

(проблема кохання і зради)
Слайд №25^ Опрацювання епіграфа як головної думки твору

Слайд №26« Ні, я не вмру! Я буду вічно жити!

Я маю в серці те, що не вмирає»

Кому належать ці слова? (Мавці) Ці слова відносяться і до великої поетеси Лесі Українки, бо її творчість, її спадщина не може вмерти , як не може вмерти культура нашого народу його самобутність

Слайд №27ІX Заключна частина уроку, підбиття підсумків уроку, домашнє завдання