asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Віднімання раціональних чисел

Мета:

 • сформувати уявлення учнів про зміст дії віднімання раціональних чисел. Встановити зв'язок між додаванням і відніманням раціональних чисел. Виробити вміння застосовувати це правило для розв'язування вправ, що передбачають віднімання раціональних чисел, а також комбіновані вправи на додавання і віднімання раціональних чисел;

 • продовжити роботу над удосконаленням основних мислительних операцій: уміння логічно мислити, узагальнювати, систематизовувати, робити висновки;

 • розвивати пізнавальний інтерес, мотивацію до вивчення предмета;

 • виховувати культуру математичної мови, запису, старанність.

^ Тип уроку: засвоєння нових знань.

Структура уроку:

Етап уроку

Форми і методи роботи

Очікувані результати

Час

І. Етап орієнтації

1. Створення психологічного настрою.

2. Розповідь.

3. Фронтальне опитування.

4. Займи особисту позицію.

5. Запитання другу.

Забеспечення сприятливого психо- емоційного мікроклімату для роботи на уроці. Мотивація навчальної діяльності. Активізація опорної бази знань та умінь.
ІІ. Етап цілепокладання

1. Історична довідка.

2.Усний рахунок.

3. Формулювання проблеми уроку.

Мотивація роботи на уроці. Забезпечення оптимізації уваги, мислення. Розуміння дітьми постановки теми уроку.
ІІІ. Етап пояснення нового матеріалу

1. Розв'язання проблемної ситуації дослідницьким методом.

2. . Розв'язання проблемної ситуації за допомогою підручника.

Формування уявлення учнів про зміст дії віднімання раціональних чисел. Встановлення зв'язку між додаванням і відніманням раціональних чисел. Створення умов для вільної комунікації і співпраці дітей, вміння висловлювати власну позицію.
ІV. Етап закріплення нового матеріалу

1.Виконання тренувальних вправ на дошці.

2. Робота в парах.

Вироблення вмінь застосовувати виведене правило для розв'язування елементарних вправ, що передбачають віднімання раціональних чисел.
V. Етап контрольно - оцінювальний

1. Самостійна робота.

2. Бесіда.

3. Оцінювання учнів.

4. Домашнє завдання.

Перевірка засвоєння кожним учнем даної теми. Аналіз результатів, аргументація оцінювання. Мотивація до виконання учнями домашнього завдання.

І. Етап орієнтації

1. Створення психологічного настрою:

- Добрий день! Я рада вас вітати на уроці. Скажіть, справді ж гарна склалась в народі традиція вітатися з людьми, бажати доброго дня?

- А який це - добрий день?

Мені здається, якщо ви гарненько попрацюєте на сьогоднішньому уроці, то зробите добру справу не тільки для мене і для себе, а й наші гості поїдуть до дому з гарним настроєм і позитивними емоціями.

Ну що, починаємо творити добро?

2. Розповідь.

Знання з математики, це великий ланцюг, кожне звено якого, це знання певного розділу. І якщо ви не засвоїли якусь тему, то ланцюг легко розірвати.

3. Фронтальне опитування.

 • Який розділ ми з вами вивчаємо?

 • Які числа називаються раціональними?

 • Які числа називаються цілими?

 • Що ми навчились робити з раціональними числами?

4. Займи особисту позицію.

Я вам буду зачитувати твердження, якщо ви вважає, що воно правильне підіймаєте зелену картку, якщо ні, то червону.

 • Будь яке натуральне число є цілим числом.

 • Будь яке ціле невід'ємне число є натуральним числом.

 • - 18/3 – ціле число

 • Оберненим до -5 є 5.

 • - 5 > - 7.

5. Запитання другу.

При вивченні даного розділу ви почули багато нових математичних термінів і правил. Зараз кожен з вас згадає для себе улюблену тему і сформулює запитання для любого учня.

 • Мені сподобалась тема … моє запитання для….

 • Запитання від мене: сформулюйте правила додавання від'ємних чисел, чисел з різними знаками.

ІІ. Етап цілепокладання

 1. Історична довідка.

Відомо, що додатні і від'ємні числа були відомі ще давнім індусам. Але, на відміну від нас, вони вважали додатні числа "майном", а від'ємні числа "боргом". Спробуйте перекласти відомі правила додавання на мову індусів.( 2+5=7 майно + майно = майно, -3+(-5)=-8 борг + борг = борг, -3+5=2 маленький борг + велике майно = майно, -5+3=-2 великий борг + маленьке майно = борг).

Не забуваємо ці правила і я хочу, щоб кожен з вас виконав усно вправи і відповіді записав у кросворд. Таким чином ми перевіримо ваші знання по додаванню раціональних чисел і вміння правильно писати числівники.

 1. Усний рахунок у вигляді кросворда.
 1. Формулювання проблеми уроку

 • Які ключові слова ви отримали ? (зменшуване, від'ємник, різниця)

 • Яким одним словом можна об'єднати ці три слова? (віднімання)

Отже тема, яку ми сьогодні з вами розглянемо: віднімання раціональних чисел. Відкрили зошити записали число, класна робота, тема уроку.

Щоб перетравлювати знання їх як їжу, потрібно поглинати з апетитом. Так от сьогодні на уроці будемо уважними, активними, будемо поглинати знання з великим бажанням, адже вони стануть вам у пригоді у подальшому житті.

ІІІ. Етап пояснення нового матеріалу

 1. Розв'язання проблемної ситуації дослідницьким методом

Задача: Кожну годину температура знижується на 30С, яка температура буде через годину, дві, три? Якщо термометр показує 50С.

(дивлячись на макет термометра діти розв'язують приклади)

5 – 3 = 2; 2 – 3 = -1; -1 – 3 = -4

Давайте спробуємо встановити правило віднімання.

 1. Розв'язування проблемної ситуації за допомогою підручника

Відкрили підручники на ст. 204 і знайшли правило віднімання раціональних чисел.

^ Щоб від зменшуваного відняти від'ємник, треба до зменшуваного додати число, протилежне від'ємнику.

(дома ви це правило перепишете в свої блокнотики)

Отже це правило можна записати за допомогою формул:

а – в = а + (-в) а – (-в) = а + в

(формули записали в зошит)

ІV. Етап закріплення нового матеріалу

 1. Виконання тренувальних вправ на дошці

№ 1023 (ст.206)

5 – 2 = 5 + (-2) = 3 – я показую на дошці форму запису і коментую: щоб від п'яти відняти два треба до п'яти додати число протилежне до двійки.

2-5=2+(-5)=-3; 0-8=0+(-8)=-8; -3-1=-3+(-1)=-4;

-1-3=-1+(-3)=-4; -6-0=-6+0=-6; 2-(-3)=2+3=5

5-19=5+(-19)=-14; 0-(-8)=0+8=8 -1-(-7)=-1+7=6

(біля дошки працює кожен учень)

 1. Робота в парах

Зараз кожен з вас придумає свій приклад на віднімання раціональних чисел, тільки не розв'язує.

Тепер поміняйтесь зошитами і нехай ваш сусід розв'яже ваш приклад.

Перевірили один одного, хто з вас не зрозумів правила віднімання раціональних чисел?

V. Етап конторьно - оцінювальний.

1. Самостійна робота

2. Бесіда

 • Що нового для себе ви узнали сьогодні на уроці?

 • Який етап уроку вам сподобався більше за все?

 • На наступних уроках ми продовжимо вчитися додавати і віднімати раціональні числа, ми розглянемо більш складні приклади, які включають в себе дужки.

 1. Оцінювання учнів.

 2. Домашнє завдання

§- 31, № 1024, 1031, 1032, створити свої картки на віднімання раціональних чисел для усного рахунку.