asyan.org
добавить свой файл
1

10 клас. Академічний рівень


Практична робота № 7

Тема: Використання формул в електронних таблицях. Побудова діаграм.

Мета: навчитися використовувати формули в електронних таблицях, будувати діаграми різних видів.

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
ХІД РОБОТИ


 1. Завантажте табличний процесор.

 2. Відкрийте запропонований файл згідно свого варіанту.

1 варіант

 1. У файлі «Ріки України» обчислити сумарну площу басейну й сумарну довжину рік (загальну й у межах України).

 2. Обчислити частку у відсотках площі басейну кожної ріки стосовно сумарної площі басейнів всіх рік, додавши відповідний стовпець.

 3. Обчислити частку у відсотках довжини кожної ріки стосовно сумарної довжини всіх рік, додавши відповідний стовпець

 4. Обчислити частку у відсотках довжини в Україні кожної ріки стосовно сумарної довжини в Україні всіх рік, додавши відповідний стовпець.

 5. Обчислити результат зберегти в той же файл.

2 варіант

 1. Створити робочу книгу «Час».

 2. На першому аркуші «Координати» ввести назви столиць 10 країн світу і їхні географічні координати.

 3. Додайте рядок «Час за Гринвічем».

 4. Використовуючи формулу, обчисліть час для кожної столиці.