asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Лабораторна робота № 3.

Тема: Інформаційні системи управління запасами і збутом.


Мета: Вивчення функціональних можливостей сучасних інформаційних систем управління запасами і збутом та технологіями розв'язування задач в них. Одержання практичних навичок управління запасами та збутом в інформаційній системі “Склад-Магазин”.

Завдання:

  1. Оформити прихідну накладну;

  2. Оформити видаткову накладну;

  3. Виписати рахунок;

  4. Оформлення платіжного доручення;

  5. Вивести на друк Prise-List.


Коротка інформація про програмний продукт

"Склад-Магазин"
Програма "Склад-Магазин" призначена для автоматизації оптово-роздрібної торгівлі і забезпечує правильність ведення складського обліку і взаємодії зі споживачами і постачальниками.

Основні можливості програми:

- облік закупівель і продажів товарів (рух товарів)

- облік платежів покупців і постачальникам (рух грошей).

Програма дозволяє легко і просто вести лише товарний облік і не стосуватися грошових проблем і навпаки, хоча розраховано вона, насамперед, на облік руху товарів. У ній ведеться облік залишків товарів на складах, магазинах і по фірмі в цілому. Є можливість одержувати в зведеннях різноманітну інформацію з наявності товарів на складах, їх рухові, прибутковості продажів того, або іншого товару, прибутковості продажів товарів тому, або іншому покупцеві.

Практично кожен значимий документ програми може бути створений на підставі інформації, що є в іншому документі. Це дозволяє істотно спростити процес створення і роздруківки необхідних документів. Наприклад, по виписаному рахунку можна двома-трьома натисканнями мишки створити „Замовлення” постачальникові на цю продукцію. По виконанні „Замовлення” , на його основі, так само просто створюєте прибуткову накладну. Далі, одним натисканням кнопки можна створити усі видаткові накладні по рахунку і платіжні документи.

Програма дозволяє здійснювати резервування товарів, вести розрахунки і роздруковувати всі документи в гривнях і валюті обліку (наприклад, $), вести історію валютного курсу й автоматично перераховувати ціни товарів при продажі відповідно до курсу. Якщо потрібно, то можна продавати кожен товар у рахунку за власним курсом. При розрахунках прибутку й одержанні різноманітних зведень по націнках на товар це, природно, враховується.

Можливий друк декількох видів (форм) видаткових рахунків, рахівниць-фактур, товарних чеків, накладних, платіжних доручень - відповідно до нормативних документів. А якщо жоден з варіантів не влаштовує, то можна переслати ці документи в Word або Excel і там з ними працювати.

Цінники можуть бути роздруковані по товарах із прибуткової накладної зі штрих кодами або без (у тому числі і на принтерах для друку цінників що наклеюються самі), а також по довіднику товарів. Наклеївши них на товарні упаковки і підключивши сканер штрих кодів можна позбутися необхідності візуального пошуку товарів у довіднику.

Облік номерного товару - серійних номерів товарів (наприклад, автомобілів, стільникових телефонів і так далі) - спрощує пошук і облік товарів, що знаходяться на гарантійному обслуговуванні.

Адміністратор системи може призначати різні права доступу рядовим користувачам. У програмі постійно здійснюється поточний і ретроспективний контроль і моніторинг
Набравши у віконці 1 і натиснувши кнопку ОК, Ви одержите статус Адміністратора програми. Надалі в меню Налаштування/Налаштування адміністратора/Користувачі системи Ви можете подивитися раніше зареєстрованих користувачів і ввести нових.

Оприбуткування товарів на склади фірми проводиться по накладних, поворотним накладним від покупця, актам приймання-передачі, або актам комплектації. Є можливість автоматичного формування замовлень постачальникам по відсутньому товарі, по виписаному рахунку, по видатковій або прибутковій накладній і т.д.
^ Оформлення накладних

Для того, щоб оформити прихідну накладну, потрібно зайти в меню „Товар” основного меню програми, вибрати підменю „Прихідні накладні”, як результат - відкриється вікно „Прихідні накладні”. Для виписки нової прихідної накладної в меню цього вікна вибираємо меню „Редагування” і підменю „Додати”. Відкриється вікно „заповнення прихідної накладної”. Після заповнення полів форми та замовлення товару (кнопка „Товар”), виводимо на друк прихідну накладну бухгалтеру та цінники на замовлений товар. (Рис. 1)


Рис 1 Оформлення прихідної накладної
Для того, щоб оформити видаткову накладну, потрібно зайти в меню „Товар” основного меню програми, вибрати підменю „Видаткові накладні”, як результат - відкриється вікно „Видаткові накладні”. Для виписки нової видаткової накладної в меню цього вікна вибираємо меню „Редагування” і підменю „Додати”. Відкриється вікно „Заповнення видаткової накладної”. Після заповнення полів форми та замовлення товару (кнопка „Товар”), виводимо на друк видаткову накладну.
^ Виписка рахунку

Для виписки рахунку, потрібно зайти в меню „Рахунки” основного меню програми, вибрати підменю „Виписка рахунка”, як результат - відкриється вікно „Рахунки”. Для виписки нового рахунку в меню цього вікна вибираємо меню „Редагування” і підменю „Додати”. Відкриється вікно „Заповнення рахунку”. Після заповнення полів форми та замовлення товару (кнопка „Товар”), виводимо на друк рахунки.
^ Розрахунок з покупцями

Для розрахунку з покупцями в основному меню програми в меню „Гроші” вибираємо підменю „Розрахунки з покупцями”. Заповнюємо поля нового платіжного документа і виводимо на друк платіжне доручення.
^ Оформлення Prise-List

Щоб оформити Prise-List вибираємо пункт „Сводки” основного меню і підменю Prise-List/звичайний. В вікні „Prise-List” робимо вибірку та заповняємо поля, щоб сформувати потрібний нам запит. (Рис.2)Рис 2 Оформлення Prise-List
Обов’язковою умовою захисту лабораторної роботи є вивід на друк платіжних документів з фамілією студента.
Питання для захисту лабораторної роботи


  1. Призначення програми "Склад-Магазин".

  2. Назвіть порядок оформлення прийому товарів на склад

  3. Порядок оформлення відпуску товарів з складу

  4. Перерахуйте основні режими роботи програми

  5. Призначення режиму "Довідники"