asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток ЦП

до Податкової декларації з податку на прибутокЗвітна
Звітна нова
Консолідована
УточнюючаКод платника податку за ЄДРПОУ


Звітний період 2013 року


Х

І квартал
^ Таблиця 1. Операції з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від відчуження не боргових цінних паперів

01
Витрати з придбання не боргових цінних паперів

02
Фінансовий результат за операціями з не борговими цінними паперами (р. 01 - р. 02) (+,-)


03
Дохід від відчуження боргових цінних паперів

04
Сума нарахованих, але не отриманих процентів за відчуженими борговими цінними паперами


05
Витрати з придбання боргових цінних паперів

06
Сума сплачених процентів продавцю, нарахованих згідно з умовами випуску відчужених боргових цінних паперів


07
Фінансовий результат за операціями з борговими цінними паперами ((р. 04 - р. 05) - (р. 06 - р. 07) (+,-)


08
Загальний фінансовий результат за операціями з цінними паперами (р. 03 + р. 08) (+,-)


09
Податок на прибуток від операцій з цінними, що перебувають в обігу на фондовій біржі паперами за звітний (податковий) період (р. 09 (у разі позитивного значення) х 0,1)10

^ Таблиця 2. Операції з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від відчуження не боргових цінних паперів

01
Витрати з придбання не боргових цінних паперів

02
Фінансовий результат за операціями з не борговими цінними паперами (р. 01 - р. 02) (+,-)

03
Дохід від відчуження боргових цінних паперів

04
Сума нарахованих, але не отриманих процентів за відчуженими борговими цінними паперами


05
Витрати з придбання боргових цінних паперів

06
Сума сплачених процентів продавцю, нарахованих згідно з умовами випуску відчужених боргових цінних паперів


07
Фінансовий результат за операціями з борговими цінними паперами ((р. 04 - р. 05) - (р. 06 - р. 07) (+,-)


08
Загальний фінансовий результат за операціями з цінними паперами (р. 03 + р. 08) (+,-)


09
Податок на прибуток від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі за звітний (податковий) період (р. 09 (у разі позитивного значення) х 0,1)10

^ Таблиця 3. Операції з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі


01
Витрати, пов’язані з придбанням корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі


02
Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі

(р. 01 - р. 02) (+,-)103
Дохід від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств


04
Витрати, пов’язані з придбанням акцій приватних акціонерних товариств


05
Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств (р. 04 - р. 05) (+,-)1


06
Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами


07
Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів, емітованих нерезидентами


08
Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами (р. 07-р. 08) (+,-)1


09
1 - позитивний фінансовий результат (прибуток) включається до складу інших доходів Декларації, від’ємний фінансовий результат (збиток) включається до складу інших витрат Декларації.
^ Таблиця 4. Операції РЕПО та операції з деривативами

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від операцій РЕПО за якими виникає позитивний фінансовий результат


01
Витрати, пов’язані з операціями РЕПО за якими виникає позитивний фінансовий результат


02
Позитивний фінансовий результат від операцій РЕПО

(р. 01 - р. 02)2


03
Дохід від операцій РЕПО за якими виникає негативний фінансовий результат


04
Витрати, пов’язані з операціями РЕПО за якими виникає негативний фінансовий результат


05
Негативний фінансовий результат від операцій РЕПО

(р. 04 - р. 05)


06
Дохід від операцій з деривативами за якими виникає позитивний фінансовий результат


07
Витрати, пов’язані з операціями з деривативами за якими виникає позитивний фінансовий результат


08
Позитивний фінансовий результат від операцій з деривативами (р. 07 - р. 08)2


09
Дохід від операцій з деривативами за якими виникає негативний фінансовий результат


10
Витрати, пов’язані з операціями з деривативами за якими виникає негативний фінансовий результат


11
Негативний фінансовий результат від операцій з деривативами (р. 10 - р.11)


12
2 - включається до складу інших доходів Декларації.


Керівник платника податку


_______________________

(підпис)

М. П.

____________________

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


_____________________

(підпис)


____________________

(ініціали, прізвище)