asyan.org
добавить свой файл
1 2
СУДДЯ - … поганий запис … (0:40) апеляцію захисника Сірого на отримання постанови Печерського районного суду міста києві від 16 липня 2011 року, 11 жовтня 2011 року … (0:50) … на адресу … комісії Власенка на окрему постанову від 18 липня 2011 року … на адресу комітету … (0:57) Верховної Ради України та … (1:07) Титаренка на окрему постанову від 11 липня 2011 та від 22 серпня 2011 року, винесена на адресу Київської обласної кваліфіційно-дискусійної комісії, захисника Плахотнюка на окрему постанову від 26 липня 2011 року, винесену на адресу Київської обласної кваліфіційно-дискусійної комісії адвокатури встановила: під час … розгляду вказаної кримінальної справи захисник Плахотнюк заявив відвід всьому складу суду, а саме: головуючому судді Сітайло, …, … (1:40), посилаючись на те, що захисту не було повідомлено про причини зміни складу колегії суддів, яку визначено в порядку, … (1:50) КПК України, та відсутні докази … (1:53) даного складу суду. Наведене на його думку дає підстави вважати, що склад суду сформовано незаконно і у суддів не було достатнього часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи та підготовки до апеляційного розгляду. А тому є сумніви у об’єктивності та … суду. Крім того, зазначено, що заяву на відвід не є намаганням затягнути розгляд справи, а реалізацією права на відвід. Захисник Сухов підтримав заяву на відвід, зазначивши, що захист не повідомили учасники процесу про перерозподіл вказаної кримінальної справи, а тому названий склад є незаконним та не може забезпечити всебічний повний об’єктивний розгляд справи відповідно до вимог статті 22 КПК України, що на його думку є підставою для відводу. Захисник Сірий підтримав заяву на відвід, посилаючись на те, що судовий розгляд справи розпочато без оголошення порядку формування колегії суддів, а витребування у нього судових доказів про наявність повноважень на захист інтересів Тимошенко при апеляційному розгляді справи свідчить про те, що судді з матеріалами справи не ознайомлені. Захисника Карр підтримала заяву про відвід всього складу суду, посилаючись на те, що судді не вивчили матеріали кримінальної справи, оскільки справа на даний час ще не закрито. Прокурор Микитенко вважає, що об’єктивних підстав, передбачених статтею 54 КПК, для відводу всього складу суду не вбачається, а захисник Плахотнюк у своїй заяві не навів у чому полягають порушення частини 3 статті 16 пункт 2 КПК. Зазначені ним допити є суб’єктивним судженням, а не об’єктивними обстав нивами, що визначені законом. Прокурори Фролова, …, підтримали висловлену позицію прокурора Микитенка з аналогічних підстав. Представник цивільного позивача … поклався на розсуд суду. Учасник судового розгляду Власенко підтримав заяву про відвід складу суду, оскільки вважає, що в автоматизованому порядку було визначено інший склад колегії суддів, яка знайома з матеріалами кримінальної справи, повинна була проводити і апеляційний розгляд. На думку Власенка суддя Сітайло при попередньому розгляді справи порушувала норми КПК, чим довела … заангажованість. Щодо відводу судді … вважає, що у неї є підстави для самовідводу, оскільки її чоловік працює у Генеральній прокуратурі України. термінове призначення її до складу колегії викликає сумніви у її об’єктивності. Все це свідчить про упередженість складу суду. Учасники судового розгляду Титаренко підтримав заяву на відвід всього складу суду.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, та пояснення суді …, яка зазначила, що її чоловік … В.І. за своєю посадою жодного відношення до порушення розслідування здійснення нагляду за досудовим слідством у кримінальній справі та підтримання державного обвинувачення щодо Тимошенко Ю.В. немає. Вивчивши матеріали кримінальної справи, колегія суддів вважає, що підстав для задоволення заяви захисник Плахотнюка щодо відводу складу суду не встановлено. Так, кримінальні справа надійшла до апеляційного суду міста Києва в установленому законом порядку 9 листопада 2011 року, зареєстрована в автоматизованій системі документообігу за номером 11/2690/2514/2011 в порядку, передбаченому частиною 3 статті 16 пункт 2 КПК, і визначено суддю … Ірину Михайлівну.

29 листопада 2011 року … написала заяву про самовідвід, посилаючись на те, що вона, працюючи суддею Шевченківського районного суду міста Києва, у 2010 році розглядала скаргу на постанову про порушення кримінальної справи Віденка та інших, а тому вважала, що зазначена обставина згідно вимог статей 54, 55 КПК виключає можливість її участі в даній справі. З урахуванням викладеного заявила самовідвід. На підставі заяви … згідно розпорядження керівника Апарату апеляційного суду міста Києва за номером 704(?) від 29 листопада 2011 року призначено повторний автоматичний розподіл справи за номером 1126/2690/2514/2011 відповідно до пунктів 3,1,13 положення про … систему документообігу. У зв’язку з цим кримінальну справу за номером 1126/26/90/25/14/2011, призначена … до апеляційного розгляду на 13 грудня 2011 року, була перерозподілена в автоматичному режимі розподілу 29 листопада 2011 року, за результатами якого доповідачем по справі визначена суддя Сітайло, головуючої колегії суддя Осипова та суддя Фрич(?). Автоматичний перерозподіл справи відбувався без … втручання з урахуванням загального навантаження на суддів та кількості відпрацьованих днів. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів, № 30 від 26 листопада 2010 року, та погоджений Головою … України 26 листопада 2010 року, передбачено, що … суддів відповідного суду визначає засади формування колегії суддів, в тому числі у випадках при необхідності до внесення змін до складу колегії суддів у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю суддів та інших поважних причин. Згідно з рішенням загальних зборів апеляційного суду міста Києва від 7 жовтня 2011 року у разі відсутності головуючого колегії та його заступника по справі головує суддя-доповідач. У випадку відсутності суддів у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю чи з інших поважних причин обставини, що виключають їх участь … склад колегії визначається з числа суддів колегії, а в разі відчутності числа інших суддів судової палати з розгляду кримінальної справи апеляційного суду міста Києва. Відповідно до довідки відділу кадрового забезпечення апеляційного суду міста Києві суддя Осипова, яка є головуючою даного складу колегії, та заступник Павленко перебувають на лікарняному, а інші члени колегії не можуть брати участь у розгляді даної кримінальної справи у зв’язку з наявністю обставин, що виключають їх участь у розгляді справи.

З урахуванням викладеного 7 грудня 2011 року до складу колегії суддів, як буде розглядати карну кримінальну справу, включено суддю суду судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду міста Києва Юродиву Ольгу Степанівну. У статті 54 КПК наведено вичерпний перелік обставин, що включають участь суддів у розгляді справи.

Враховуючи викладене, посилання захисника Плахотнюка на порушення пункту 5 статті 54 КПК, а саме: порушення … визначення судді для розгляду справи, встановленого частиною 3 статті 16 пункт 2 цього кодексу є необґрунтованими, як і його доводи про необхідність оголошення порядку формування складу колегії до початку судового розгляду. Твердження захисників щодо неможливості вказаного складу колегії ознайомитись в повному обсязі з матеріалами кримінальної справи є суб’єктивною думкою захисту. Доводи Власенка про те, що суддя Фрич не може брати участь в апеляційному розгляді даної кримінальної справи з тих підстав, що її чоловік є працівником Генеральної прокуратури України, не є обставинами, що виключають її участь у розгляді справи відповідно до положень статті 54 КПК. Інших об’єктивних обставин, передбачених статтями 54, 55 КПК, які б виключали участь суддів Сітайло, Фрич та Юродиву, у розгляді вказаної кримінальної справи не встановлено. Керуючись статтями, 54, 55, 56, 57 КПК, ухвалила відмовити у заяві захисника Плахотнюка про відвід всього складу суддів. Головуюча суддя Сітайло, судді Фрич, Юродива. Підпис складу колегії суду. Прошу сідати.

Роз’яснення прав учасників судового розгляду.

У зв’язку з недоставкою засудженої Тимошенко Ю.В. у судове засідання ставиться питання на обговорення про можливість продовження слухання у її відсутністю. Так, до апеляційного суду надійшла заява Тимошенко Ю.В., підписана 12 грудня 2011 року, до апеляційного суду міста Києва, Солом’янська, 2А, копія начальнику Київського слідчого ізолятору Шейкіну, заява: у зв’язку із станом мого здоров’я не зможу бути присутньою 13.12.2011 року в апеляційному суді міста Києва під час розгляду моєї апеляції на вирок Печерського районного суду міста Києва від 11.10.2011. Підпис: Тимошенко.

Крім того, 13.12.2011 року надійшла також заява Тимошенко Ю.В. Цим інформую вас про те, що стан мого здоров’я не дозволяє мені самостійно пересуватись, а відтак, я не можу прийняти участь у судовому засіданні апеляційного суду міста Києва по розгляду моєї апеляції на вирок Печерського районного суду міста Києва від 11.10.2011 року. засідання апеляційного суду відбувається сьогодні, 13.12.2011 року, об 11:00. При цьому зазначаю, що ще вчора, 12.12.2011 року, стан мого здоров’я не дозволяв мені дістатись, навіть, слідчої кімнати, і я проводила зустрічі із своїми захисниками Карр, Власенко, у приміщенні моєї камери у медичній частині СІЗОР. При цьому долучена медична довідка за підписом начальника медичної частини Київської СІЗО Пирогова, 13 грудня 2011 року: 13.12.2011 року о 8 годині 30 хвилині мною була оглянута ув’язнена Тимошенко Ю.В. 1964 року народження, загальний стан та об’єктивні дані за минулу добу без змін. Враховуючи висновок комісії МОЗ України від 12.12.2011 року та дані об’єктивного огляду від 13.12.2011 року можна зробити висновок, що протипоказань до участі у судовому засіданні Тимошенко немає.

Крім того, надіслано акт 13 грудня 2011 року, місто Київ, за підписами: черговий помічник начальника СІЗО, капітан внутрішньої служби Сосунович, виконуючий обов’язки начальника режиму і охорони Київського СІЗО, капітан внутрішньої служби Ярмак, начальник медичної частини Київського СІЗО Пирогов. Ми, що нижче підписались, склали цей акт про те, що о 8:00 13.12.2011 року ув’язненій Тимошенко Ю.В. було повідомлено, що 13.12.2011 року в апеляційному суді міста Києва відбудеться судове засідання за її участі, у зв’язку з чим їй було запропоновано зібратися та бути готовою на виїзд о 9 годині. Ув’язнена Тимошенко Ю.В. надала письмову заяву, в котрій зазначила, що стан її здоров’я не дозволяє їй самостійно пересуватись, тому вона не може приймати участь у судовому засіданні апеляційного суду міста Києва.

У зв’язку з тим, що засуджена Тимошенко за станом здоров’я не може бути присутня у судовому засіданні під час розгляду її апеляції на вирок Печерського районного суду від 11.10.2011 року, на розгляд учасників процесу ставиться питання про можливість апеляції у відсутність засудженої Тимошенко.

Прокурори, будь-ласка, ваша думка?
ПРОКУРОР – Ваша честь, високий суд, стосовно заявленого клопотання дозвольте зазначити наступне. Вірніше, не клопотання, а питання, яке поставлено на обговорення.

Хотіли б зазначити, що на запит Генпрокуратури Державною … службою України 12 грудня було надано довідку про те, що 12 грудня 2011 року комісією фахівців МОЗ України та … у складі фахівців з певного питання було проведено обстеження ув’язненої Тимошенко, були подані певні рекомендації щодо проведення лікування та зроблено висновок, що протипоказань в участі у судовому засіданні її немає. Тобто, фахівці МОЗу, фахівці … зробили висновок про можливість її присутності у судовому засіданні … інстанції.

Враховуючи зазначені обставини, ми вважаємо за можливе здійснити повторний виклик засудженої у судове засідання.
СУДДЯ – Представник цивільного позивача, будь ласка, Ваша думка з приводу даного питання?
? – Покладаюсь на розсуд суду.
СУДДЯ – Захисники, будь ласка. Сухов.
СУХОВ – Я також хотів би зачитати довідку. На жаль, Прокуратура не дає нам можливості ознайомитись з її …
^ ПРОКУРОР - …
СУХОВ - … немає протипоказань брати участь Тимошенко у судових засіданнях, але в умовах СІЗО, а не на виїзних засіданнях. Якщо потрібно, я можу додати.
СУДДЯ – Долучіть, будь ласка.
СУХОВ – Це з приводу думки прокурорів. Я хочу сказати, що відповідно до частини 2 статті 358, засуджений, що утримувався під вартою, підлягає обов’язковому виклику в апеляційний суд, а також у випадках, коли про це … клопотаннях. Клопотання від Тимошенко про участь у засіданні апеляційного суду. Сьогодні є її заява, до речі, невідомо як вона могла потрапити, судді постійно знаходились у нарадчій кімнаті, як вона потрапила до суду – це цікаво. Акт відповідний і заява Тимошенко як надійшла сьогодні незрозуміло. Але є заява про те, що вона не може взяти участь. Але є заява про те, що вона не може взяти участь. Вона не відмовляється від участі у засіданні апеляційного суду, але фізично за станом здоров’я, і це підтверджується відповідними медичними довідками, що вона не може брати участь. Процедура розгляду апеляції, зокрема, стаття 352, передбачає спочатку розгляд клопотань, а після цього вже заслуховування апеляції по суті. Так я прошу суд дати можливість нам заявити клопотання, розглянути клопотання, відповідне, яке стосується процедурних аспектів розгляду цієї справи. Це по-перше. По-друге – безумовно, оголосити перерву. Наші клопотання будуть стосуватися, зокрема, зупинення провадження у справі, зміни запобіжного заходу, що дасть можливість Юлії Володимирівни до засідання апеляційного суду, після її одужання, і можливість взяти їй участь у засіданні суду, призначити відповідне засідання і розглянути апеляцію.следующая страница >>