asyan.org
добавить свой файл
1 2
Суддя відкриває судове засідання
Встановила – під час апеляційного розгляду вказаної КС захисник Плахотнюк заявив відвід всьому складу суду, якій підтримали захисники Сухов, Сірий, посилаючись на те, що колегією суддів прийнято рішення про продовження апеляційного розгляду справи у відсутність засудженої Тимошенко Ю., яке на їх думку є незаконним і таким, що порушує її право на захист, принципи рівності змагальності та гласності судового процесу.

Прокурор Микитенко вважає, що об‘єктивних підстав, передбачених ст.. 54 КПК України, для відводу всього складу суду не вбачається. А відповідно до ст. 362 КПК України на даній стадії заявлення відводів не передбачено.

Прокурори Фрлова і Байрачний підтримали викладену позицію прокурора Микитенка з аналогічних підстав.

ПЦП Куницький поклався на розсуд суду.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали КС, колегія суддів вважає, що підстав для задоволення заяви захисника Плахотнюка, що відводу всьому складу суду не встановлено. Доводи захисників щодо визнання судом першої інстанції обов‘язковою явку Тимошенко в Апеляційний суд є безпідставними, оскільки суперечать вимогами ст.. 354 КПК України, згідно якої до компетенції суду першої інстанції не входить вирішення питань щодо визнання обов‘язкової явки засудженого в апеляційну інстанцію. Відповідно до зазначеної норми, суд першої інстанції лише викликає до суду апеляційної інстанції засудженого, який утримується під вартою в одному випадку, коли ставиться питання про погіршення становища засудженого.

Відповідно до ч. ст. 362 КПК України неявка учасників процесу на засідання апеляційної інстанції не є перешкодою для розгляду у справі, якщо інше не передбачено кодексом або рішенням Апеляційного суду.

Твердження захисту, що рішення суду про продовження апеляційного розгляду КС у відсутність засудженої Тимошенко Ю. не правосудне, не є згідно чинного Кримінально-процесуального закону підставою для відводу всьому складу суду. Будь-яких інших об‘єктивних даних, які б свідчили про упередженість та необ‘єктивність складу суду не встановлено.

Керуючись ст. ст. 54, 57, 273, 362 КПК України колегія суддів ухвалили – відмовити в задоволенні заяви адвоката-захисника Плахотнюка у відводі всьому складі суддів.

Клопотання будуть?
СУХОВ – Хочу повідомити суд про те, що проблеми з трансляцією аудіо трансляцією не усунуті, у зв‘язку з цим я заявляю клопотання про долучення до матеріалів КС заяву представників ЗМІ про позбавлення журналістів виконувати професійний обов‘язок.
СУДДЯ - Чому представники ЗМІ не всі зазначені хто вони, звідки, їх повноваження?
СУХОВ – Я заявив клопотання про долучення до матеріалів справи цієї заяви. Яка є, так і є. У нас у вироку суду написано хто знає що, і нормально, людина сидить.
СУДДЯ – Захисники ви підтримуєте заявлене клопотання.
ПЛАХОТНЮК – Так, ваша честь. Але хотілось би перед тим, як почути спочатку позицію прокуратури.
СУДДЯ – Ваша думка, Ви підтримуєте?
ПЛАХОТНЮК – Порядок такий. Я підтримую.
СІРИЙ – Цю заяву потрібно долучити до матеріалів КС. Захист неодноразово ставив питання про незабезпечення відкритості судового процесу – це свідчення того, що не забезпечений відкритий судовий процес.
ПРОКУРОР - Ваша честь, по формі оформленої заяви, написаного, з почерку вбачається Сорокою М.Б., інших підписів … є журналістами не зазначено.

Стосовно технічних даних, судом перевірялась технічна можливість аудіо і відео трансляції зазначеного процесу і питання це вирішено.
ПЦП – На розсуд суду.
ПЛАХОТНЮК – Ваша честь, дозвольте оглянути документ, захист не бачив.
СУДДЯ - Суд на місці ухвалив – долучити до матеріалів справи зазначену заяву ЗМІ.
ПЛАХОТНЮК – Захисту не надавали, надали тільки прокурорам, я намагався …
СУДДЯ – Суд ухвалив, долучити до матеріалів справи. Дякую.
СУХОВ – Відповідно до умов чинного … законодавства я прошу відкласти розгляд справи. На минулому засідання я .., що я маю сьогодні брати участь в судовому засіданні. Тому я повідомляю суд про те, що о 17.00 сьогодні в Печерському суді відбудеться засідання на яке я був запрошений, моя явка є обов‘язковою, я є захисником, ще до попереднього засідання Апеляційного суду. Я проінформував суд про те, що я сьогодні маю взяти участь в засіданні. У зв‘язку з цим я прошу, відкласти розгляд справи, об‘явити перерву і дати мені можливість взяти в судовому засіданні, оскільки воно є важливим – сьогодні стадія допиту підсудного, я не можу не брати участі в цьому судовому засіданні.
ПЛАХОТНЮК – Я підтримую позицію свого колеги.

Я хочу сказати те, що я намагався озвучити. Після заявлених клопотань, не дивлячись на те, хто із сторін заявляє ці клопотання, першими повинні виступати прокурори у обговоренні цього. Якщо ми перші, тому я буду намагатися, враховуючи, що нам потім не дають після виступів прокурорів додати щось до сказаного.
СУДДЯ – Захисник Плахотнюк, з приводу заявленого клопотання Сухова?
ПЛАХОТНЮК – Я з цього приводу і говорю.

Враховуючи те, що прокурори будуть зазначати про правила адвокатської етики, це враховуючи практику суду першої інстанції, де зазначалось, що адвокати не мають права приймати участь в інших судах, а якщо приймають, то це повинно бути не в шкоду даному судовому засіданні.

По-перше, я підтримую позицію колеги, сам був в таких ситуаціях. Не може бути у адвоката одної справи, і в суді не може бути однієї справі, я також слухаю багато справ. Суддя не може надавати перевагу одній справі шкоду інших справ, так само і захисник не може надавати превагу одній справі в шкоду іншим справам.

Більше того, мій колега заздалегідь завернувся до суду з офіційною заявою і повідомив про те, що на сьогодні у нього призначено слухання у іншому суді. Він не просив і не просить зараз повністю перенести дане засідання, він приймав участь зранку в судовому засіданні. Зараз просить тільки те, що просить. Враховуючи практику попередню, я хочу запевнити суд, що це не є затягуванням судового процесу, сьогодні вже почали звучати фрази, що вкотре заявляються відводу. На щастя, ще не прозвучала, що ми таким чином намагаємось затягнути судовий процес, я відчуваю, що воно зараз буд сказано. Я підтримую колегу, його клопотання є обґрунтований. Я прошу суд задовольнити це клопотання. Тим більше, враховуючи відсутність сьогодні Тимошенко Ю. це ніяким чином не може перешкодити реалізації її прав, як також в судовому засіданні першої інстанції захист намагався переконати в тому, що всі прохання … у зв‘язку з участю в інших справах, якимось чином порушують права Тимошенко Ю. Я прошу зважити на клопотання колеги. Я так розумію, це не для кого не таємниця, хоча цей процес резонансний, він не повинен відрізнятись від інших судових процесів, які проводяться в нашій державі. Не для кого не таємниця, що завжди узгодження дати наступного слухання це було однією з позицій суду, прокуратури і захисту.

Я вважаю, що дане клопотання повинно буди задоволено.
СІРИЙ – Клопотання Сухова відповідає чинному законодавству і дій практиці, яка склалась в судах України, воно є обґрунтованим, воно є повторенням заяв адвоката Сухова, яка була зроблена попередня ним же у залі судового засідання, суд був повідомлений про ці обставини.

Прийняття позитивного рішення, задоволення клопотання адвоката Сухова, відповідає інтересам і право на захист Тимошенко Ю., яка сьогодні не присутня в судовому засідання. Тобто перенесення судового засідання відповідає і цій частині забезпечення права на захист.

Перенесення судового засідання з задоволенням клопотання Сухова відповідає інтересам правосуддя в цій частині, що при перенесенні судового засідання, ми сподіваємось, що будуть забезпечені належні заходи для того, щоб у повному складі всі учасники судового процесу були присутні в цій залі. І це надасть можливість повно, всебічно і у відповідності до вимог закону провести апеляційне провадження для того, щоб рішення суду було законним і вмотивованим.
СУДДЯ – Прокурори, ваша думка?
ПРОКУРОР – Щодо необхідності участі захисника Сухова в процесі у Печерському суді ми вперше почули і побачили лише зараз, а не раніше, як зазначає захисник Сухов. Але, враховуючи положення частини 3 статті 362, яка чітко зазначає, що неявка учасників процесу на засідання суду апеляційної інстанції не є перешкодою для розгляду справи, то участь захисника Сухова в цій справі ніяким чином не є підставою для відкладення розгляду зазначеної кримінальної справи на інший день. Тому підстав для відкладення ми не вбачаємо. У зв’язку з цим просимо клопотання відхилити.
СУЛДЯ – Представник цивільного позивача?
^ КУНИЦЬКИЙ - … (16:20)
СУДДЯ – Колегія суддів, на місці порадившись, ухвалила: у задоволенні клопотання відмовити, продовжити апеляційний розгляд справи.

У учасників процесу будуть клопотання, що стосуються відповідно до статті 362 КПК, клопотання учасників судового розгляду повинні стосуватися частини вироку, яка оскаржена в апеляційному порядку, і вирішується судом за правилами статті 296 цього кодексу. Будь ласка, клопотання по суті будуть?
ПЛАХОТНЮК – Справа в тому, що клопотання, скоріш за все, по суті, тому що процесуально сьогодні у нас у процес зайшов новий проектор, про це було оголошено всьому складу, було з’ясовано чи є відводи прокурору у сторони захисту, але, на жаль, прокурору не було оголошено про його права і не було з’ясовано чи є відводи у нього складу суду, захисникам в тому числі. Тому, враховуючи, що прокурор Байрачний весь процес сьогодні і виступав, і підтримував свого колегу, і висловлював свою думку, можливо, стосовно прав він знає свої права, але Кодекс вимагає, що треба оголосити права учасникам процесу. Але те, що його позбавили можливості, права заявляти відвід, я вважаю, що це є суттєвим процесуальним порушенням, тому змушений повернутися суд до стадії початку розгляду даної справи. Я спеціально прослухав аудіо запис початку судового засідання сьогодні, було тільки повідомлено, що вступив новий прокурор, було запитано у захисту про відводи прокурору, а прокурору так і не дали слово з цього приводу.
СУХОВ – Я не можу не підтримати свого колегу, він формально правий. Порушений закон, не спитали чи є відводи у прокурора. Може у нього є відводи суду. І йому не роз’яснювали права. Так, може він професійно займається цією діяльністю, але закон вимагає це зробити. Тому відновити порушені права, які не роз’яснені, і не дана можливість заявити про відвід можливо тільки, повернувшись на ту стадію, з якої сьогодні почалося це судове засідання. Тому, безумовно, мій колега формально, юридично правий. Тому я підтримую його клопотання.
СІРИЙ – Я теж не пам’ятаю, аби прокурору Байрачному були роз’яснені його права, тому я підтримую заявлене клопотання.
ПРОКУРОР – На жаль, я буду змушений, оскільки, не знаю як сторона захисту дивиться на положення статті 277, але змушений буду зацитувати їх, оскільки це є дуже важливим – цитує. Чітко зазначається це, роз’яснюються права учасникам процесу. Відкриваємо статтю 32, а саме пункт 8, де чітко звучить хто є учасниками процесу: обвинувачуваний, підозрюваний, захисник, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їхні представники. Ці положення судом були буква в букву закону дотримані, тому клопотання є безпідставним.
ПРОКУРОР - Суд виконав всі вимоги закону відносно мене, відводів не мав та не маю, тому вважаю, що всі дії … та заяви захисту є безпідставними.
^ КУНИЦЬКИЙ - …(20:52)
СУДДЯ – Колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила: відмовити у задоволенні клопотання та продовжити стадію розгляду процесу. Стаття 362 КПК.

Клопотання, що стосуються частини, яка оскаржується. Будь ласка, слухаю клопотання.
СІРИЙ – Я хотів би заявити клопотання про зупинення розгляду справи. Я передав у письмовому вигляді, але дещо і в усному порядку хотів би сказати. Йдеться про те, що подальший розгляд справи з огляду на ті обставини, які склалися, обставини свідчать про те, що Тимошенко Ю.В. з огляду на стан здоров’я не може взяти участь сьогодні у судовому засіданні, то якщо суд буде продовжувати розгляд справи за її відсутністю, то ми будемо, перш за все, як держава Україна, будемо виглядати не дуже гарно на весь світ. Тобто, ми будемо виглядати державою, яка нездатна забезпечити не тільки медичне лікування, але і не здатна забезпечити доставку у залу судового засідання особи, яка вимагає доставити її в залу судового засідання в тому стані, в якому вона перебуває. Тобто, сьогодні на порозі, чи за вікнами, 21 століття, держава Україна не здатна в залі судового засідання забезпечити присутність особи, в якої є суттєві больові синдроми, але держава каже, що вона нездатна забезпечити знаходження особи в такому стані у залі судового засідання. Держава Україна не здатна тим самим належним чином відреагувати на чисельні, офіційні, публічні заяви, які пролунали з огляду на те, що провідні політики світу, представники ЄС чекають справедливого розгляду апеляційної справи по обвинуваченню Тимошенко Ю.В. Тобто, чи це є нашою відповіддю на ці офіційні заяви, що в такий спосіб ми забезпечуємо справедливий розгляд цієї справи в апеляції? Я думаю, що ми як держава Україна будемо виглядати не в належний спосіб, якщо будемо без участі Тимошенко Ю.В. слухати цю справу. В цьому зв’язку захист заявляє клопотання про зупинення розгляду справи, і звертає увагу на те, що з 05.08.11 Тимошенко Ю. перебуває у слідчому ізоляторі, звертає увагу на те, що перебуває вона безпідставно, і рішення суду про взяття під варту було незаконним і необґрунтованим, всі інші рішення, якими був залишений даний запобіжний захід, теж не ґрунтується на законі. В результаті тривалого утримання у слідчому в ізоляторі здоров’я Тимошенко Ю, значно погіршились. Ті болі, які були, суттєво ускладнились, з’явились суттєві больові синдроми, які вимагають того, аби була надана належна медична допомога. Тимошенко Ю. була оглянута за допомогою технічних медичних засобів, які об’єктивно показали наявність цих відхилень. Наявність цих відхилень була оцінена фахівцями, зокрема, Поліщуком М.Є, це доктор медичних наук, професор, завідувач Кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім.. …, і висновок цього фахівця, як і інших фахівців, стверджує, що потрібно обмежити в русі Тимошенко Ю., потрібно комплексно її обстежити, і пролікувати, надати належну медичну допомогу. Поки що стан здоров’я, враховуючи станом на сьогодні, Тимошенко Ю. не дозволяє взяти їй участь у судовому засіданні. Саме тому з огляду на ці обставини працівники слідчого ізолятору не доставили на цю хвилину, тобто, на 16:00 в залу судового засідання, що свідчить про те, що в працівники слідчого ізолятора впевнені в тому, що за станом здоров’я її не можна було доставити. Враховуючи ці обставини, і враховуючи ту обставину, що в цій справі участь Тимошенко Ю. для законного і обґрунтованого вивчення справи є обов’язковою, захист, керуючись статтями 296, 359, 362 КПК, звертається з проханням до суду зупинити апеляційний розгляд справи за апеляцією Тимошенко Ю.В. на вирок Печерського районного суду міста Києва до того часу, коли стан здоров’я Тимошенко Ю.В. дозволить забезпечити її явку у судове засідання. У клопотанні зазначено висновок фахівця за підписом Поліщука, але цей висновок ми додавали, тому я вже зараз повторно не додаю, і передаю клопотання у письмовому вигляді.следующая страница >>