asyan.org
добавить свой файл
1
Структура витрат державного бюджету на основні освітні та наукові напрямки (тис.грн.)
2011

2012

2013

2013-2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

20121953,4

21755005,6

17235558

-4519448

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту

38434,6

28584,3

29671,1

1086,8

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії

378124,7

564379,4

321452,2

-242927

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки

12811,3

13811,3

14603,3

792

Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації

84937,37

123196,7

168320,1

45123,4

Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей

52481,3

68205,2

35287,7

-32917,5

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України"21 391,0

21391

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах та їх методичне забезпечення

109133,0

1176466,3

1262265,7

85799,4

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

2743650,0

2980857,2

2910678,5

-70178,7

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

11644963,8

14506694,8

9717834

-4788861

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

211736,0

648255,1

514534,5

-133721

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти

4000,0

8000,0

4000

-4000

Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті

38200,0

38000,0

38 000,0

0

Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості

52913,2

53827,9

41 120,4

-12707,5

Функціонування музеїв

5477,5

6770,9

10 117,6

3346,7

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка573 698,2

573698,2

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка66 629,9

66629,9

Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном

1100,0

14700,0

13100

-1600

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

98987,8

103956,8

98437,8

-5519

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

852,7

1051,5

1822,8

771,3

Державна служба інтелектуальної власності України

10116,0

9519,2

110605,8

101086,6

Керівництво у сфері інтелектуальної власності
9519,2

10 605,8

1086,6

Заходи з легалізації комп'ютерних програм, що використовуються в органах виконавчої влади100 000,0

100000

Державна інспекція навчальних закладів України
2480,0

4096,5

1616,5

Державна служба молоді та спорту України

1148881,5

976357,4

994811,3

18453,9

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України
429891,6

283079,6

-146812

Керівництво та управління у сфері науки, інновацій та інформатизації
10421,2

10876,1

454,9

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, наукової преси, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

1 912,5

39450,2

38053,1

-1397,1

Національна програма інформатизації, створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", створення автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"
134407,4

37500

-96907,4

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням

55 902,6

140887,1

103 784,1

-37103

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

3 620,0

79665,5

63 426,7

-16238,8

Державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і техніки
3784,6

4 964,1

1179,5

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"
21275,6

24 475,5

3199,9

Академічні установи:

^ Національна академія наук України

2811103,6

3035865,6

2661951,5

-373914

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України

70614,2

77 783,3

69 680,6

-8102,7

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання

2493657,0

2 810 888,5

2 511 646,7

-299242

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації

5111,0

5 919,8

6 492,2

572,4

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

31947,3

36 702,2

38 872,1

2169,9

Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

31967,1

35 952,5

29 100,0

-6852,5

Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

54495,4

63152,3
-63152,3

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

5252,1

5467,0

6 159,9

692,9

^ Національна академія педагогічних наук України

153 895,3

192932,7

164398,5

-28534,2

^ Національна академія медичних наук України

1617599,7

2244 949,0

2418181,3

173232,3

^ Національна академія мистецтв України

17485,6

19860,9

20068,1

207,2

Національна академія правових наук України

37260,9

41668,0

41647

-21

Національна академія аграрних наук України

608933,8

697 563,5

473881,9

-373914