asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Практична робота №7

Тема:Створення лінійної програми”.

Мета: створення та реалізація на ЕОМ програм лінійних алгоритмів, застосування основних операторів: введення даних (read, readln), виведення даних (write, writeln), команди присвоєння; закріплення поняття структури паскаль – програми; застосування правил створення арифметичних виразів.

I. Розв’язання типових задач:

  1. Функція у = f(x) задана виразом у = . Обчислити значення цієї функції у деякій точці х , увівши значення х з клавіатури.


Складемо програму. program zadacha;

var x,y:real;

begin

write(‘vvedit x’);readln(x);

y:=(3*sin(x)+cos(2*x))/(3.5-4*abs(x));

writeln(‘y=’,y);

readln

end.


  1. У прямокутному трикутнику відомо катет а і протилежний кут  ( задано в градусах). Обчислити всі сторони і площу трикутника для різних вхідних даних.

Сторони трикутника b, c і площа s визначаються так:

b=actg, c2= a2+ b2, c = , s = ab/2.

Складемо програму. program zadacha2;

var a, b, c. alpha, r, s : real;

begin write(‘vvedit znachennya a ta apha’);

readln(a,alpha);

r:=alpha*pi/180; {градуси в радіани}

b:=a*cos(r)/sin(r);

c:=sqrt(a*a+b*b);

s:=a*b/2;

writeln(‘b=’,b;’c=’,c);

writeln(‘Plosha=’,s);

readln

end.


  1. Задано координати вершин трикутника у площині: (х1;у1), (х2;у2), (х3;у3). Обчислити довжини його сторін.

Відстань між двома точками, які задані координатами (х1;у1) та (х2;у2), визначають так: d =.

Складемо програму. program zadacha3;

var x1,y1,x2,y2,x3,y3,a,b,c:real;

begin

write(‘vvedit x1,y1’);readln(x1,y1);

write(‘vvedit x2,y2’);readln(x2,y2);

write(‘vvedit x3,y3’);readln(x3,y3);

a:= sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1));

b:= sqrt(sqr(x3-x2)+sqr(y3-y2));

c:= sqrt(sqr(x3-x1)+sqr(y3-y1));

writeln(‘a=’,a:6:2;’b=’,b:6:2;’c=’,c:6:2);

readln

end.

II. Завдання:

  1. Виберіть з таблиці власну функцію, де n – ваш номер у журналі. Складіть програму для обчислення її значення в деякій точці. Обчисліть значення функції в точках 1, 2, 3, 4 для цього виконайте програму чотири рази. Результати запишіть.

Функції для кожного учня (варіанта n)

n

Функція у = f(x)x3 + 3,2x2 - 5xsin2 xsin3xcos3x + 2,4x2 – 1/2 xx4 – 2,5x2 + sin2xcos2xtg3xsin2x + 3,4x3 – 2,3x3x2 + sin4xcos3x – | x – 3,6 |x3 – 1/3 x + sin2x + 2,6cos3xx2 – 2,3x + cos3xsin2x| x3 – 4,2x2 | + cos5xsin3xx2 + 3,4x – sin2xcos4xx3 – 1,3x2 + 2x – 1,2sin3xcos2xx4 + 1,5x3 2x2 + 4cos2xsin4x2/3 x3 + 3,2x – sin3xcos2xcos0,5xsin2x + 2,5x3 – 0,6x + 1,3–cos3xsin1/3x + 2,6x2 + tg/82,5x3 1,3x2 + sin2xcos6xsin3xcos2x + 2x3 – 3,5x2 + 1/32x5 – 2/3 x2 + 2sin2x + 2,6cos4xследующая страница >>