asyan.org
добавить свой файл
1


Конкурсна робота

Номінація: Навчальний проект.

Методична розробка проектного факультативного заняття для учнів 8 – 11 класів з предмету «Основи економіки».

Тема: Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору.

Проект: Вершина трикутника: Амстор, АТБ, Сільпо.

Автор проекту: вчитель економіки КЗ «Запорізький Січовий колегіум – інтернат» ЗОР - Кравченко Ліна Миколаївна.

Тип проекту: навчальний, дослідницький, ігровий

Навчальні предмети: економіка, основи споживчих знань

Учасники: учні 10х класів

^ ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

За кінцевим результатом практично - орієнтований

За змістом основи економіки,

основи споживчих знань.

За кількістю учасників колективний

За тривалістю короткостроковий

За ступенем самостійності дослідницький, творчий

За характером контактів зовнішній та внутрішній

Визначення учасників учні 10х класів

^ ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Початок 11.04.13

Закінчення 23.04.13

Визначення ресурсів людські, матеріально-технічні, інформаційні, комп‘ютер,проектор, принтер, мультимедійна дошка, фотоапарат; Закон України "Про захист прав споживачів", підручники, роздавальний матеріал.

Використані програмні продукти PowerPoint – малювання об’єктів, фонів,

створення мультиплікації, презентації

Paint – малювання об’єктів, фонів

Word – написання методичної розробки факультативного заняття та звітної спільної роботи учнів.

Publisher - створення бюлетеня

Excel – побудова таблиць, діаграм

Picture Manager – редактор зображень

Bing – пошук інформаційних матеріалів, зображень

Skype – спілкування

OneNote – електронна записна книжка

OutLook – поштовий клієнт

WordPress – платформа для створення блогів

Google – карта, завантаження фотографій та

відомостей про досліджувані супермаркети

м. Запоріжжя
Актуальність. Вивчення теми «Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору» в першу чергу покликане сприяти формуванню у школярів цілісної картини економічної поведінки людей.

Людина відбивається в дзеркалі економічної науки двояко - це і споживач благ, і виробник споживаних благ. Тема знайомить учнів з роллю споживача і впливом його поведінки на економічний розвиток і поведінку фірми, галузі, суспільства в цілому.

Задоволення та розвиток потреб - постійний і поновлюваний історичний процес, в якому розвиток йде слідом за зростанням потреб. Кінцевою метою будь-якої економічної системи є задоволення потреб суспільства - ось чому важливо приділяти особливу увагу питанням поведінки споживача.

Учні, працюючи у міжпредметному навчальному, дослідницькому, ігровому проекті, обирають актуальну для них і суспільства проблему, вивчають та досліджують проблему споживача в економіці, його поведінку та особливості вибору; створюють власний інформаційно – практичний продукт.

В ході реалізації проекту учні приєднуються до глобальної платформи спільної роботи на основі раніше створеного блогу (http://economprojects.wordpress.com/ проектна робота «Вершина трикутнику: Амасор, АТБ, Сільпо».), матеріалів з Internet, uk.wikipedia.org та соціальних мереж в яких кожна людина може зробити свій внесок в глобальне обговорення, надавши свої ідеї, зміст та продукти для широкого розповсюдження і коментування.

Інформують населення району та колегіантів ( інформація для колегіантів в шкільній газеті «Джалапіта») за допомогою бюлетеня, буклету - пам'ятка для споживача; торгівельні марки супермаркета «Сільпо».

Мета:

 • отримання нових знань, пов’язаних з особливістю поведінки та вибору споживача в економіці.

 • сформувати в учнів розуміння терміну «споживач»;

 • визначити та охарактеризувати основні права споживачів під час придбання товарів та отримання послуг;

 • навчити приймати усвідомлені рішення при виборі і придбанні товарів і послуг з урахуванням власної системи цінностей, оцінок корисності послуг;

 • розвивати логічне та просторове мислення, формувати економічний світогляд;

 • розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;

 • через аргументацію своїх рішень розвивати у учнів навички мислення високого рівня (оцінювання);

 • використання ІКТ, соціальних сервісів для підвищення ефективності навчання і оптимізації навчального процесу. Під час створення мультфільму учні мають можливість себе спробувати у ролі режисера, сценариста, художника тощо;

 • виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Завдання:

 • Формування навичок роботи в команді, парах, малій групі;

 • Формування навичок критичного мислення;

 • Формування життєвих та комунікативних навичок;

 • Уміння користуватися комп’ютерними мережами, соціальними сервісами Веб2.0., робота з різними програмними засобами: Power Point, Publisher, Excel, Word, Picture Manager, Bing, Skype, OneNote, OutLook, WordPress.

 • Формування навичок публічного виступу та риторичної культури, при використанні  мультимедійних засобів;

 • Використання Інтернету для отримання інформації, зображень;

 • Формування у учнів почуття власної споживчої гідності, відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного життя, свідомого вибору, встановлення особистих цілей, спрямованих на розвиток особистості, держави.

Очікувані результати:

- учні набувають навичок формулювати, висловлювати та доводити власну думку, робити вибір і пояснювати  позицію;

- вдосконалюють навички пошуку інформації, вміння аналізувати її;

- розвиватимуть навички критичного мислення;

- підвищують рівень знань у економіки, споживанні продукції, що надають виробники та суспільство;

- отримують знання прав споживачів;

- формуються уміння користуватись комп’ютерними програмами (Power Point, Publisher, Excel, Word, Picture Manager, Bing, Skype, OneNote, OutLook, WordPress - створення та ведення блогу, використання соціальних сервісів для колективної проектної роботи);

- удосконалюються навички аргументовано доводити власну думку, вміння ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки;

- отримають знання і вміння використовувати відповідний етикет електронного спілкування.

Вхідні знання та навички:

Учні повинні мати початкові комп’ютерні навички, в залежності від обраного виду роботи, володіти відповідними комп’ютерними програмами для створення кінцевого продукту.

^ Матеріально-технічне, інформаційне та методичне забезпечення: 

- обладнання ( засоби зв’язку з Інтернетом, мультимедійні засоби навчання, проектор,комп’ютери,принтер, фотоапарат);

- програмне забезпечення, друковані матеріали, посібники з економіки, законодавчі матеріали, дидактичний матеріал;

- інформаційні ресурси Інтернет.

Оцінювання знань та вмінь:

 Для оцінювання розроблених учнями презентацій, буклетів створено спеціальні форми оцінювання (критерії), з якими вчитель ознайомлює учнів до початку виконання завдань.

Кінцевий продукт: інформаційний блог проекту, створення мультиплікації, презентації, буклету.

Опис проекту.

1.Актуалізація:

Протягом попередніх уроків ми з вами вивчали основи економічних знань, основи економічних процесів та явищ, а сьогодні спробуємо розібратися в тому, що споживач є основним суб’єктом сучасної економіки. Розглянемо його поведінку та особливості вибору. Дослідимо, які фактори є визначальними у поведінці споживача.

Об’єднавши наші пізнання в економіці, основах споживчих знань, ми зможемо бути більш обізнаними споживачами на користь нашої сім’ї і суспільства.
На інтерактивну дошку виводиться учительська презентація « Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору».
2.Работа з інтерактивною SMART- дошкою. (Презентація вчителя в Power Point «Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору» http://economprojects.wordpress.com/ проектна робота «Вершина трикутника: Амстор, АТБ, Сільпо».)
Слайд 1 - 2 .

 • визначення теми, мети заняття.

Тема: Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору.

Мета: Розглянути споживача як основного суб’єкта сучасної економіки.

Визначити його поведінку та особливості вибору.

Дослідити, які фактори є визначальними у поведінці споживача.
Слайд 3 – 13. Розповідь вчителя, викладання матеріалу теми уроку.

Бесіда («мозковий штурм»)

Укажіть, чи правильні твердження:

1. Економічні потреби — це відносини, які характеризують зв’язок людей з умовами життєдіяльності.

2. Людські потреби є обмеженими, а ресурси безмежні.

3. Потреби задовольняються споживчими благами.

4. Потреби — це бажання володіти певними речами, відчуття нестачі, якщо це бажання лишається незадоволеним.

5. Закон зростання потреб характеризує появу все нових і нових потреб.

Сьогодні ми будемо працювати в області економічних знань поведінки споживача тож дамо визначення, хто такі споживачі. (робота в системі Internet, пошук в uk.wikipedia.org).

Отже, Споживачі - це ті, хто купує і використовує товари, замовляє роботи і послуги для особистих побутових потреб, не пов'язаних з отриманням прибутку. Кожний з нас є споживачем, бажаючи яким-небудь способом задовольняти свої потреби. Споживачем виступає фірма, організація, у цілому держава.

Ціль споживача – мати максимальну корисність від споживання товарів і послуг.

На шляху до цієї мети в споживача виникає маса обмежень: сімейний бюджет, ціни, асортимент пропонованих товарів і послуг.

Тому споживач, як і виробник, відчуває на собі вплив обмежених можливостей. Перед ним теж стоїть проблема раціонального вибору.

Споживачу, зацікавленому в задоволенні своїх потреб з найменшими витратами обмежених засобів, доводиться задумуватися над наступними питаннями: на що, в першу чергу, витратити свої доходи? Як вибрати товар або послугу бажаної якості і відповідні його купівельним можливостям? Як скоротити фінансові втрати? Яким чином зберігати наявні доходи?

Основними джерелами доходу споживача є заробітна плата, трансферти (соціальні виплати держави окремим громадянам у вигляді допомоги, пенсій, стипендій), дохід від підприємницької й іншої діяльності, дохід від власності (плата, отримана за оренду вашої квартири чи дачі, дохід від заощаджень).

Неможливо проаналізувати поведінку всіх покупців споживчого ринку окремо.
Успіх діяльності фірми, яка працює на споживчому ринку, залежить від того, наскільки вдало та надійно вона знайде своє коло покупців, свій сегмент ринку.
Тому в діловому світі витрачається багато коштів і часу на дослідження споживача на ринку з метою побудови певної моделі поведінки покупців.
Дані моделі мають містити: зовнішні збудники; процеси сприйняття інформації; процеси прийняття рішень про купівлю.

Раціональна поведінка споживача при виборі товару або послуги припускає, як правило, певну послідовність дій: усвідомлення необхідності покупки, пошук

інформації про товар чи послугу, оцінка можливих варіантів покупки, прийняття рішення про покупку.

Визначимо модель поведінки споживача.Які на вашу думку існують фактори, що впливають на поведінку споживача?

Фактори, що впливають на поведінку споживача

ФАКТОРИ
Психологічні

Мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання, ставлення.

Особистісні

Вік, стать, сімейний статус, етап життєвого циклу сім’ї, професія, освіта, рівень доходів. Тип особистості, стиль життя.

Соціокультурні

Сім’я, соціальна роль і статус, культура й субкультура, суспільний клас.

Вплив комплексу маркетингу

Товарна маркетингова політика, цінова політика, збутова політика. Комунікаційна політика

Фактори ситуативного впливу

Зміни в макросередовищі, зміни обставин у покупця, атмосфера в магазині, дії інших покупців.


Чи можемо ми розглядати споживача як суб’єкта ринкових відносин?

В сучасних умовах швидких темпів розвитку ринкової економіки перед нашою країною постало чимало важливих питань, які потребують якнайшвидшого вирішення. Серед них можна виділити низку, пов’язаних із проблемами споживання. Це і задоволення споживчих потреб, і дослідження мотивації споживача, і встановлення оптимальних цін на всі види продукції. Все це не раз досліджувалося українськими та іноземними економістами і соціологами, а я пропоную вам власне дослідження – щодо вивчення питання привабливості та якості надання послуг торгівельних мереж «Амстор», «Сільпо», «АТБ», що є типовим для жителів багатьох міст України. Вивчимо поведінку споживача та з’ясуємо питання в який з супермаркетів піти? Який краще?

 • Слайд 14 – 26. Проблемні питання. Завдання для творчих груп на основі використання програмної продукції.

Звдання для творчих груп

Загальне завдання для всіх творчих груп: дослідити, проаналізувати узагальнити питання щодо поведінки споживача у привабливості та якості надання послуг торгівельних мереж «Амстор», «Сільпо», «АТБ», що є типовим для жителів багатьох міст України. З’ясувати питання в який з супермаркетів піти? Який краще?

На основі завдань для груп використати в роботі програмні продукти:

PowerPoint – малювання об’єктів, фонів, створення мультиплікації, презентації

Paint – малювання об’єктів, фонів

Word – написання звітної спільної роботи учнів.

Publisher - створення бюлетеня

Excel – побудова таблиць, діаграм

Picture Manager – редактор зображень

Bing – пошук інформаційних матеріалів, зображень

Skype – спілкування

OneNote – електронна записна книжка

OutLook – поштовий клієнт

Google – карта, завантаження фотографій та відомостей про досліджувані супермаркети м. Запоріжжя

WordPress – платформа для створення блогів, на основі платформи http://economprojects.wordpress.com/, завантажити звітні роботи проекту «Вершина трикутника: Амстор, АТБ, Сільпо».

Завдання 1 групи

Визначити вершину трикутника: Амстор, АТБ, Сільпо - спільні та відмінні риси супермаркетів.

Визначити критерії дослідження.

Простий за облаштуванням та зручний у користуванні – головний критерій оцінювання.

Обґрунтувати висновки.

Завдання 2 групи

Скласти анкету у вивченні питання привабливості супермаркетів та поглядів споживачів.

Визначити, які фактори є визначальними у поведінці споживача.

Провести опитування серед респондентів (населення мікрорайону).

Результати обґрунтувати.

Завдання 3 групи

Результати опитування відобразити в програмі Excel – побудувати таблиці, діаграми. Зробити підсумки.

Завдання 4 групи

Дослідити Закон України про рекламу - результат занести в документ Word.

Завдання 5 групи

Скласти памятку споживача на основі дослідження закону України “Про права споживача”, ст.50 Конституції України. Результат занести в документ Word та publisher – бюлетень для шкільної газети “Джалапіта” .

Завдання 6 групи

Скласти поради правомірної поведінки споживача.

Результат занести в документ Word.

Завдання 7 групи

Скласти словничок споживача.

Результат занести в документ Word.

Завдання 8 групи

Показати зразок скарги (претензії) споживача на випадок придбання товару неналежної якості.

Результат відобразити в документі Word.

Завдання 9 групи

На основі творчої, дослідницької роботи груп та результатів, створити учнівську презентацію power point “Вершина трикутника: Амстор, АТБ, Сільпо” .

Завдання 10 групи

На основі творчої, дослідницької роботи груп та результатів, створити інформаційний продукт в publisher - буклет « Перелік торгівельних марок супермаркета «Сільпо»».

Завдання 11 групи

На основі творчої, дослідницької роботи груп та результатів, створити учнівську мультимедійну презентацію power point “ Вершина трикутника”.

Завдання 12 групи

В Google – карта, завантажити фотографії та відомості про досліджувані супермаркети Запоріжжя.

3.^ Закріплення отриманої інформації - робота з ресурсами Інтернет.
Діти, давайте підсумуємо, як можна швидко знайти інформацію, зображення в мережі Інтернет?

1. Відкрити браузер (Internet Explorer, Google Сhrome, Mozilla Firefox, Opera).

2. Використати пошукову систему (Bing, Яндекс, Google).

3. Створити запит: «Споживач», «Права споживача» та інше.

4.Висновок:

Отже, досліджуючи поведінку споживача, ми дізналися, які фактори є

визначальними у поведінці споживача. Зрозуміли наскільки важливо бути свідомим та економічно обізнаним і громадянином своєї Батьківщини.

Задовольняючи свої потреби, людина керується суб’єктивними оцінками споживчих благ. В економіці, де звичайним явищем є насичення ринку споживчими благами, діє правило зменшення граничного блага. Так, люди змінюють структуру споживання, прямуючи до оптимальної моделі.

В економіці, де звичайним є дефіцит споживчих благ і на поведінку споживача суттєво впливають різні соціоекономічні фактори.
^ 5. Підсумок спільної проектної роботи.

Результати дослідження можна побачити в мережі Internet (блог http://economprojects.wordpress.com/ проектна робота « Вершина трикутника: Амстор, АТБ, Сільпо».)

Слайд:28.

Література та Інтернет - ресурси, використані на уроці.

Література:
1    Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
2    Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
3    Практикум з економіки для 10-11 класів.
Додаткова література

Ресурси Іnternet.

http://www.consumerinfo.org.ua

http://silpo.ua/

http://www.atbmarket.com/

http://www.amstor.ua/

Звіти роботи груп 1 – 12 (Окрема папка з файлами.)

Слайд 17 – 18

Оцінювання та рефлексія.

По завершені проекту учні обговорили результати своєї діяльності. Працюючи з листами самооцінки кожен учень визначив свої навчальні досягнення, а також оцінив свій власний та внесок інших членів групи до реалізації проекту.