asyan.org
добавить свой файл
1
Список чеських підприємців, які бажають встановити ділові контакти з українськими партнерами партнерами

Фірма

Профіль

Ім'я і прізвище

Телефон / е-mail

1.

ТОВ "Аgrostаг Воhеmіа", Намешть
над Ославоу

Виробництво і продаж фекальних навісів/причепів, апплікаторів компосту, цистерн для комунально-побутової сфери та запасних частин. Продаж металургійного матеріалу та вакуумкомпрессорів.

Інж.Павел МАТЕЙКА

777 927 250

mаtеjка@аgrоstагЬоhеmіа.сz

2.

Школа іноземних мов "Ноnzkк",
Тржебіч

Школа іноземних мов

Іван Ковач, доктор соціально-політичних наук

776 644 460 іkоvасs@sеznаm.сz

3.

ТОВ " Агсhatt Раmàtку "

Реалізація будівництва, спрямованого на пам'ятники архітектури

Франтішек ЙОУРА

724 651 605

f.joura@агсhаtt-pаmаtку.сz

4.

ТОВ "Агсhatt Раmàtку"
Марек РЖЕГОРЖКА, інж.архітектури

777 718 551 геhогkа@агсhаtt.cz

5.

Яромір Паздернік

Проектування і будівництво котеджів

Яромір Паздернік

776 230 275 раzjа@sеzпаm.сz

6.

Давід ШАНЦА ПРОФІСПОЙ

Продаж кріпильного матеріалу і анкерної техніки

Давід ШАНЦА

603 819 953 оЬсhо@рrоfisроj.сz

7.

Давід ШАНЦА ПРОФІСПОЙ
Ярослава ЯХІМОВА

604 819 953 оЬсhоd@ргоfisроj.сz

8.

Давід ШАНЦА ПРОФІСПОЙІван МАЛИ

739 025 178 ivап.mаІу@sеzпаm.cz

9.

ТОВ "аtх - tесhnісkà kаnсеlàŕ рго
kоmрlехпі аutоmаtіzасі",
Ждяр над Сазавоу

Постачання комплексних рішень для промислової автоматизації. Проектування, розробка софтвера, створення і установка.

Інж.Богуслав ВРАНЕК, кандидат наук

566 656 111 іnfо@аtх.сz

10.

^ ТОВ "КОSУКА"

Збірка коннекторів і виробництво кабельної проводки для побутової і інвестиційної електроніки та автомобільної промисловості.

Інж.Мартін САІТЛ

567 578 402 martin.sаіtІ@kоsуkа.cz

11.

ТОВ 'Тегпі"

Проведення комплексних реконструкцій і ремонту старих житлових і промислових об'єктів

Інж.Прокоп ГАВА

776 772 222 hаvа@tеrпі.сz

12.

ТОВ "Dаhоstаv”

Будівельні роботи

Зденєк ДАНЯ

602 123 638 zdепеk@dаhоstаv.сz

13.

ТОВ "ІNTЕR ЕХРRЕS servis"

Експедиційно-логистичні послуги, митні декларації, автодорожні, залізничні, авіаційні і комбіновані перевезення

Моніка БРАЗДОВА

564 040 277

mопіkа. Ьгаzdоvа@іпtегехргеs .сz

14.

Чеська сільськогосподарська
академія в м.Гумполец

Державний технікум. Навчання за спеціальностями: підприємництво в агрономії, тваринництво. природознавський ліцей, лікування рослинами, послуги соціальної допомоги, соціально-правова діяльність

Отакар БРЖЕЗІНА, магістр

567 532 069 Ьгеziпа@сzа.сz

15.

"Sоdо duо", Нова Вес у
Хотеборже, 180

Виробництво безалкогольних напоїв

Владімір КУБАТ

602 256 158 sоdо.duо@іоІ.cz

16.

АТ "Тіskàгпу Наvlіčkǔv Вгоd"'

Офсетний друк, палітурка книг, ламінування

Інж.Лудміла ДОЧКАЛОВА

602 337 830 dосkаІоvа@thЬ.сz

17.

ТОВ "АЬjеt”

Машинобудівне виробництво на замовлення. Різання металів лазером, струменем води і автогеном

Інж.Йосеф КРЖЕНЕК

569 420 892

kгепеk@аЬjеt.cz

18

^ АТ "РRОFІ АUTO СZ"

Авторизований ділер компанії "ІVЕСО", дистрибуція і продаж вантажних і комерційних автомобілів (нові і вже використовані)

Зденєк Вавра

602 207 489 vаvга@рrоfiаutосz.cz

19.

АТ "SТАRKОN Jihlava
СZ" ТОВ "STARKON NOVÁ ŔIŠE"

Будівельна фірма

Столярні роботи та виробництво меблів

Йіржі Коварж

602 733 458 jkovаг@stагkоn.сz