asyan.org
добавить свой файл
1
СПИСОК

наукових праць

Долобанько Вікторії Василівни


  1. Долобанько В.В. Митні платежі в складі доходів бюджетної системи /
    В.В. Долобанько, І.В. Форкун // Збірник наукових праць студентів факультету бізнесу. Хмельницький національний університет. – 2012. – С. 64-68. (0,34 ум. др. арк.)

  2. Долобанько В.В. Мито як елемент митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України / В.В. Долобанько, О.О. Корнійчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти». – Дніпропетровськ, 2012. – С. 188-189. (0,16 ум. др. арк.)

  3. Долобанько В.В. Пріоритети реформування сучасної пенсійної системи України в умовах побудови інноваційної моделі розвитку економіки України / В.В. Долобанько, І.В. Форкун // Збірник міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації». – Україна – Словаччина. – 2012. – С. 173-179. (0,26 ум. др. арк.)

  4. Долобанько В.В. Рівень та якість життя – інтегровані показники соціально-економічного розвитку України / В.В. Долобанько, І.В. Форкун // Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково – практичної конференції «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку» Хмельницький національний університет. – 2012. – С. 107-114. (0,32 ум. др. арк.)