asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток 6

до наказу

Міністерства

освіти і науки України

31.05.2013 № 654

Список

друкованих (електронних) періодичних видань,

що включаються до Переліку наукових фахових видань України

І. Друковані періодичні видання:


з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)


Галузі науки

1

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право

Маріупольський державний університет

юридичні

2

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель

ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

економічні

3

Металургійні процеси та обладнання

Металлургические процессы и оборудование

Metallurgical processes and equipment

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,

ТОВ «Технопарк Донату «УНІТЕХ»

технічні

4

Науково-практичне видання «Незалежний аудитор»

Научно-практическое издание «Независимый аудитор»

The practical science edition «Independent Auditor»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетььмана»,

ТОВ «Видавництво «СОВА»,

Компанія ФРЕГТОН ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД (FREGTON PARTICIPATION LIMITED)

економічніІІ. Електронне періодичне видання:


з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)


Галузі науки

1

Економіка: реалії часу

Одеський національний політехнічний університет

економічні


Директор департаменту

атестації кадрів В. Д. Бондаренко