asyan.org
добавить свой файл
1
Службова записка

відносно проекту Постанови КМУ № 1031

В запропонованому проекті змін передбачено:

1.що виробник моторних транспортних засобів отримає право імпортувати в Україну не тільки запасних частини та компоненти для промислового складання (промислового виробництва) за кодом УКТ ЗЕД (для промислового складання) .а також застосовувати даний код при імпорті в Україну запасних частин для гарантійного обслуговування транспортних засобів

2. що промислове виробництво моторних транспортних засобів повинно забезпечувати річний обсяг виробництва не менше:

- транспортні засоби 8703 – 25 тис одиниць на рік.

- транспортні засоби 8701,8704,8705 – 2,5 тис одиниць на рік.

- транспортні засоби 8702 – 1,5 тис одиниць на рік.

при цьому з обов’язковим виконанням наступних технологічних операцій

- зварювання кузова (кабіни), фарбування кузова (кабіни), складання, забезпечення середнього ступеню локалізації не менш як 50 відсотків.

3. Право на ввезення товарів для промислового складання будуть мати також підприємства,які створюють виробничі потужності та робочі місця відповідно до програми,погодженої з центральним органом виконавчої влади,що формує державну промислову політику.

Така програма оформлюється відповідно до Програма оформлюється з урахуванням вимог встановлених для інвестиційних проектів Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів» від 18 липня 2012 р. №684.

При цьому встановлюються наступні вимоги для програми створення або модернізація виробничих потужностей або робочих місць:

3.1. містити перелік заходів з будівництва, реконструкції, технічного обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення та/або модернізації виробничих об'єктів, здійснення виробничої діяльності, а також реалізації плану створення (наповнення) робочих місць.

      1. передбачати виконання комплексу зобов'язань у період її реалізації, зокрема щодо:

1) визначення моделі та марки (моделей та марок) транспортного засобу,
який планує виробляти підприємство;

  1. визначення переліку об'єктів і потужностей, необхідних для виробництва транспортних засобів, визначених моделей та марок з визначенням термінів введення таких об'єктів і потужностей в експлуатацію, досягнення запланованих обсягів виробництва та ступеню локалізації продукції.

  2. визначення переліку основних технологічних робіт (операцій), виконання яких заплановано на створюваних потужностях (або потужностях, що модернізуються);

  1. розробки щоквартального плану - графіку виконання Програми, який повинен включати наступні етапи:

а) створення протягом 36 місяців нових або модернізацію існуючих потужностей.

б) досягнення середньорічного ступеню локалізації продукції, при промисловому виробництві транспортного засобу, марка та модель якого визначена Програмою, не менше як 25 % на 37 місяць виконання Програми;

в) досягнення середньорічного ступеню локалізації продукції при промисловому виробництві транспортного засобу, марка та модель якого визначена Програмою, не менше як 40 % на 48 місяць виконання Програми;

г) досягнення середньорічного ступеню локалізації продукції при промисловому виробництві транспортного засобу, марка та модель якого визначена Програмою, не менше як 50 % на 60 місяць виконання Програми ;

  1. складання та затвердження у центральному органі виконавчої влади із формування та забезпечення реалізації державної промислової політики переліку товарів, які підприємство планує імпортувати.

  2. складання та затвердження переліку обладнання та комплектуючих виробів до нього і інструментів, які підприємство планує імпортувати в період виконання Програми, в порядку, визначеному Наказом центрального органу виконавчої влади що забезпечує формування та реалізацію державної промислової політики.


^ 4. термін виконання програми становить 5 років.
5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної промислової політики має право відмовити в затверджені Програми, якщо підприємство - ініціатор розробки та виконання Програми, раніше уже брало на себе зобов'язання з виконання аналогічної Програми та/або інших Програм, які були підставою для ввезення товарів на митну територію України «для промислового складання» та/або «які використовуються для промислового складання» моторних транспортних засобів, згідно Митного Тарифу України, і такі зобов'язання не були ним виконані.
6. передбачено звітність про стан виконання програми з періодичність 1 раз на 6 місяців.
7. в разі виявлення невиконання положень програми центральний орган виконавчої влади зупиняє для підприємства – порушника можливість імпортувати товари за кодом для промислового складання.
8. в разі відставання від виконання плану графіку робіт (щодо програми більш ніж на 6 місяців), програма вважається не виконаною.

В цьому випадку підприємство сплачує всі податки, збори (обов'язкові платежі), які не сплачувалися підприємством з моменту затвердження Програми відповідно до затверджених Переліків у повному обсязі відповідно до законодавства, а також сплачує пеню в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.