asyan.org
добавить свой файл
1 2
На допомогу соціальним педагогам закладів освіти м.Чернівці!
Заклад має працювати з усіма учасниками навчально-виховного процесу, до яких відносяться учні, педагоги, батьки. У кожному закладі є різні категорії дітей. Зазвичай, найбільше уваги потребують ті, хто потрапив у складні життєві обставини, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди.

Документом, який регламентує роботу педагогічних працівників з даного питання, є наказ МОН України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» (з текстом даного наказу можна ознайомитись нижче).

^ Даним наказом затверджено акт обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини. На нашу думку в актах все ж потрібно вказувати, з якою метою проводиться обстеження, у зв’язку з чим (на запит, у зв’язку із пропусками уроків, невиконанням учнем домашніх завдань, поганою успішністю, контроль за утриманням, вихованням, планова перевірка, тощо). Акти обстеження потрібно не просто складати у папку, а аналізувати, реагувати на них та виправляти стан справ.

На директора покладається відповідальність за всю роботу, яка ведеться у школі. Звичайно, перед директорами тих закладів, які не мають соціального педагога, стоїть питання про те, хто забезпечить виконання того, що мав би зробити соціальний педагог. Такому директору потрібно правильно організувати належну роботу класних керівників, педагога-організатора.

Пункт 2.1 наказу МОН України від 28.12.2006 № 864 зобов’язує директорів забезпечити виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106 (z 0824-06) "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах" (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2006 р. за № 824/12698).

До таких суб’єктів належать: управління (відділи) у справах сім'ї, молоді та спорту обласних (районних, міських) державних адміністрацій, служби у справах дітей, сільські та селищні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заклади охорони здоров'я; дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та позашкільні навчальні заклади; органи праці та соціального захисту населення; органи внутрішніх справ.

Безпосередньо на Міністерство освіти і науки: дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та позашкільні навчальні заклади покладено такі питання:

- за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;

- повідомляють центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- ведуть внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, соціального педагога, та інформують про це служби у справах дітей і центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- забезпечують роботу шкільного психолога з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- можуть створювати при освітніх закладах об'єднання батьків, педагогів, громадськості щодо забезпечення педагогічного впливу на дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та схильних до протиправних дій, залучають до цієї роботи соціальних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- проводять профілактичну та просвітницьку роботу з дітьми, підлітками, молоддю, схильними до правопорушень, з числа сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, контролюють відвідування ними навчальних закладів та якість навчання;

- уживають невідкладних заходів щодо активного залучення до громадської та гурткової роботи в середніх загальноосвітніх школах та позашкільних навчальних закладах дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- проводять спільно з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді інформаційно-профілактичні заходи, спрямовані на підготовку молоді до самостійного життя, формування відповідального батьківства, створення позитивної моделі сім'ї, профілактику жорстокого поводження в родинах тощо;

- залучають працівників освіти до соціального інспектування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у яких виховуються діти шкільного віку;

- сприяють розповсюдженню в навчальних закладах соціальної реклами з питань профілактики здорового способу життя.

Згідно наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29.07.2009 року N 2669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 р. за N 788/16804, ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, має забезпечуватися службами у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад.

Інформацію службам подають органи внутрішніх справ, освіти і науки, охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, виконання покарань, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, житлово-експлуатаційних управлінь, громадяни. Служби забезпечують реагування на письмові звернення батьків дитини або осіб, які їх замінюють.

А як може заклад подати інформацію службі, не володіючи станом справ у сім’ї, то чи потрібно відвідувати сім’ї?

То ж у чому полягає завдання навчального закладу? Мабуть, у своєчасному виявленні, здійсненні підтримки та соціально-правовому захисті дітей та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Організовуючи роботу з даного питання у закладі, просимо звернути увагу на Постанову КМУ від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини».

Пункт 3 даної постанови визначає, що органами опіки та піклування є районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - органи опіки та піклування), які відповідно до законодавства провадять діяльність з надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із захисту особистих, майнових та житлових прав дітей.

Безпосереднє ж ведення справ та координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на служби у справах дітей.

Потрібно пам’ятати про те, що згідно п.4. ^ Постанови КМУ від 24 вересня 2008 року № 866 особи, яким стало відомо про факт залишення дитини без батьківського піклування, зобов'язані негайно повідомити про це службу у справах дітей за місцем виявлення дитини.У просвітницькій роботі директору, соціальному педагогу, класному керівнику допоможуть наступні витяги з нормативно-правових актів України:
1
^ МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.12.2006 N 864

Про планування діяльності та ведення документації

соціальних педагогів, соціальних педагогів

по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 23.08.06 р. N 631 ( v 0631290-06 ) "Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх" та забезпечення належної роботи соціальних педагогів в навчальних закладах

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити кваліфікаційні характеристики соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами, практичного психолога навчального закладу системи Міністерства

освіти і науки України (додатки 1-3).

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1 Забезпечити виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 р. N 1983/388/452/221/556/596/106 ( z0824-06 ) "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2006 р. за N 824/12698).

2.2 Проаналізувати стан кадрового забезпечення та до початку 2007-2008 навчального року увести посади соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми інвалідами, практичних психологів в усі типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти відповідно до нормативів їхньої чисельності (лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004 р. N 1/9-324).

3. Керівникам навчальних закладів забезпечити :

3.1 Планування діяльності соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами за річним та щомісячним планом роботи (додатки 4-5) та за тимчасовими нормативами часу на основні види роботи практичного психолога та соціального педагога (додаток 6).

3.2 Ведення соціальними педагогами фахових журналів реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів (додаток 7), графіки роботи на тиждень (додаток 8); журналів щоденного обліку роботи (додаток 9); соціальних паспортів класу (додаток 10); облікових карток соціального супроводу сімей дітей (додаток 11); актів обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей (додаток 12); переліків суб'єктів соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу (додаток 13).

4. Українському науково-методичному Центру практичної психології і соціальної роботи: (Панок В.Г.) у 1 півріччі 2007 року провести нараду керівників обласних психологічних служб щодо діяльності соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми інвалідами навчальних закладів.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т. в. о Міністра Б.М.Жебровський

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 28.12.2006р. №864

Кваліфікаційна характеристика

Соціальний педагог

Посадові обов'язки.

Забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї, служб у справах неповнолітніх соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції ті інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій - з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

Виконує функції:

  • діагностичну:

вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів (вихованців мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому неформальних молодіжних об'єднань; досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків;

  • прогностичну:

прогнозує на основі спостережень та досліджень, посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи, прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;

  • консультативну:

дає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об'єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходиться у складних життєвих обставинах тощо;

  • захисну:

забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо);

  • профілактичну:

переконує учнів її доцільності дотримання соціально-значимих норм правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі;

  • соціально-перетворювальну:

надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;

  • організаційну:следующая страница >>