asyan.org
добавить свой файл
1

Заняття 2.9 PascalABC

Складання алгоритмів. Частина 3

  Приклад. Намалювати на екрані прямокутний трикутник, з катетами паралельними сторонам екрану. Довжини катетів і координати прямого кута вводяться в клавіатури. 
Етапи виконання завдання.

I. Визначення вихідних даних: змінні а і b (катети), змінні x і y (координати прямого кута).

II. Визначення результатів: малюнок прямокутного трикутника, що задовольняє умові завдання.

III. Алгоритм рішення задачі.

1. Введення вихідних даних
2. Для того, щоб побудувати трикутник потрібно виконати наступні дії:
   а) провести лінії з точки з координатою (x, y) в точці з координатами (x + a, y) і (x, y + b)
   б) з'єднати лінією точки (x + a, y) і (x, y + b).

^ IV. Опис змінних:
Всі змінні, визначені для виконання завдання, мають тип integer.

V. Програма:

uses graphabc; Var a, b, x, y: integer;
begin
write ('ввeдіте координати'); readln (x, y); write ('ввeдіте довжини катетів'); readln (a, b); setwindowsize (420,250); setwindowtitle ('Прямокутний трикутник "); line (x, y, x + a, y); line (x, y, x, y + b); line (x + a, y, x, y + b);
end.

^ VI. Тестування програми:
1. Запустіть програму і введіть значення:
• координати 100100
• катети 70120
Перевірте, результат повинен бути наступним:


 
Для перегляду вікна виведення малюнка виберіть:
Вид / Вікно виконаної програми


 
2. Поекспериментуйте з програмою вводячи різні значення.
3. Що станеться, якщо ввести від’ємні значення катетів? Поясніть результат.
4. Що станеться, якщо ввести від’ємні значення координат? Поясніть результат.
5. Зафарбуйте трикутник.


   Самостійна робота

1. Намалювати на екрані квадрат, зі сторонами паралельними сторонам екрану. Довжина сторони квадрата і координати верхнього лівого кута вводяться в клавіатури.

2. Намалювати на екрані ромб. Довжини діагоналей і координати точки перетину діагоналей ромба вводяться в клавіатури (Ромб розташувати так, щоб його діагоналі були паралельні сторонам екрану).

3. Намалювати на екрані трикутник, заданий координатами своїх вершин. Провести медіани цього трикутника. Точку перетину медіан виділити контрастним кольором (Побудувати коло радіуса 3).