asyan.org
добавить свой файл
1
Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

Мета уроку: поглиблення уявлень про механічну взаємодію тіл; формування знань про силу як кількісну міру взаємодії, види сил у механіці, вимірювання сили та взаємодія сил.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Актуалізація опорних знань.

? В побуті зазвичай уживають слова «моторний», «прудкий», «жвавий» тощо. Чому?

? У 50-х роках XX століття автомобілі розганялися до швидкості 100км/год за 30-40сек, сучасним автомобілям потрібно 3-8сек. А чи можна цей час зменшити до нуля?

 1. Наведіть приклади взаємодії тіл.

 2. Як рухається тіло, якщо на нього не діють інші тіла?

 3. Що таке інерція?

 4. За яких умов тіло рухається за інерцією?

 5. Повітряна бульбашка спливає в озері зі сталою швидкістю. Дії яких тіл на бульбашку є скомпенсованими?

 6. Що відбувається з тілом, коли дії на нього інших тіл не скомпенсовані?

 7. Робота з картками.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Динаміка – розділ механіки, в якому вивчається рух тіл під дією прикладених до них сил.

!!! Основне питання, на яке дає відповідь динаміка, - чому тіла рухаються саме так, а не інакше. В основі динаміки лежать закони Ньютона.

У разі будь-якої взаємодії двох тіл відношення мас тіл дорівнює оберненому відношенню змін швидкостей їхніх рухів.

m1 / m2 = ∆V2 / ∆V1

Сила – фізична величина, що є мірою дії одного тіла на інше (мірою взаємодії тіл).

^ 1 Н - це сила, яка, діючи на тіло масою 1кг протягом 1с, змінює швидкість руху на 1м/с.

Причиною зміни швидкості руху тіла є сила.

1 Н = 1кг·1м/с

Сили можуть діяти на тіло вздовж однієї прямої в одному напрямку і у протилежних напрямках.

 1. F = F1 + F2 - рівнодійна двох сил, що діють в одному напрямку

 2. F = F1 – F2 - рівнодійна двох сил, що діють у різних напрямкахСила, що дорівнює геометричній сумі всіх діючих сил, називають рівнодіючою або рівнодійною силою.
Види сил.

Відповідно до взаємодії тіл сили поділяють на три основні види:

 1. Сили тяжіння.

 2. Сили пружності.

 3. Сили тертя.

Фільм «Взаємодія тіл».

Хвилинка релаксації «Приємні спогади».

Спробуйте відновити в пам’яті найбільш приємні епізоди минулого. Згадаємо краєвид лісу, поляни. Які звуки ви чули? Можливо шелест листя? Тихий, тихий… Ось пробіг заєць. Як чудово.

ІІІ. Закріплення нового матеріалу.

Прийом «Цікаво знати»

? Чи впливає швидкість руху на організм людини і тварини?

Прийом «Незакінчене речення», вправа «Мікрофон».

 • На уроці ми вивчили…

 • Мені найкраще запам’ятався матеріал…

 • Сила – це фізична величина, що є мірою дії….(одного тіла на інше).

 • Одиницею сили є…

 • 1Н – це сила, яка діючи на тіло масою 1кг протягом 1с… (змінює швидкість його руху на 1м/с).

 • Сила характеризується не тільки значенням,…(але й напрямком).

 • Рівнодійна двох сил, що діють в одному напрямку, дорівнює…

 • …., що діють у протилежних напрямках, дорівнює…

ІV. Підсумок уроку.

Домашнє завдання. Вивчити конспект. §46, стор.181 Сили в природі. §40, стор. 155. С.У.Гончаренко (підручник для поглибленого вивчення фізики).