asyan.org
добавить свой файл
1
СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 84

НАКАЗ

від 20.10.2011 № 119
«про посилення роботи

з охорони праці та безпеки

життєдіяльності у 2011-2012 н.р.»
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про освіту», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністра освіти і науки від 01.09.2001 № 563, положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 18.04.06 № 304, наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 03.10.11 № 251 «Про посилення роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах та дитячих будинках міста у 2011-2012 навчальному році», наказу РВО від 17.10.2011 р. з метою проведення нещасних випадків під час навчально – виховного процесу та у побуті, забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу
НАКАЗУЮ:
1. Здійснити ретельний аналіз причин нещасних випадків з дітьми, вжити дієвих заходів щодо їх усунення

до 01.11.2011 р.

заступник директора з НВР;

2. Забезпечити утримання навчального закладу та медичного кабінету згідно

ДСан Пін 5.5.2.008-01

адміністрація;

3. Здійснювати контроль за станом медичного обслуговування учнів, за проведенням медико - педагогічного контролю за навантаженням учнів на урок фізичного виховання

щоденно,

медична сестра,

вчитель фізичного

виховання;

4. Опрацювати на нараді при директорові нормативно – правові документи щодо забезпечення прав неповнолітніх на охорону життя, здоров’я, виконання працівниками закладу посадових обов’язків з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, розслідування нещасних випадків

листопад 2011 р.

адміністрація;

5. Забезпечити проведення з працівниками, учнями відповідних інструктажів протягом навчального року із записом у спеціальні журнали відповідної форми

протягом року,

заступник директора з НВР;

6. Проводити додаткову роз’яснювальну роботу з учнями з питань попередження отруєння плодами дикоростучих рослин і грибами, попередження пожеж на окремій сторінці класного журналу

протягом року,

кл. керівник 1-11х кл.;

7. Активізувати роботу загонів ЮІР та відпрацювання практичних навичок з безпеки дорожнього руху на заняттях з «Основ здоров’я» та при проведенні позакласної роботи з дітьми

протягом року

кл. керівники 1-11 кл.,

вчителі основ здоров’я;

8. Забезпечити висвітлення на батьківських зборах інформації про стан та причини дитячого травматизму

під час проведення

кл. керівник 1-11хкл.;

9. Забезпечити виконання комплексного плану з профілактики дитячого травматизму, передбачивши заходи з попередження нещасних випадків під час різних видів діяльності у навчально-виховному процесі та у побуті

протягом року,

адміністрація;

10. Забезпечити готовність до використання у навчально-виховному процесі спортивних споруд, спортзалів, кабінетів та лабораторій з підвищеним рівнем небезпеки та наявність актів-дозволів на їх експлуатацію

протягом року

вчителі

11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Макаревич Н.І.


Директор школи В.І. Пихтіна

З наказом ознайомлені:

Макаревич Н.І.

Мосіюк А.М.

Ярмола О.М.

Сокол О.Г.

Щирська Г.В.