asyan.org
добавить свой файл
1
Самостійна робота з теми «Сила пружності. Сила тертя».

Лабораторна робота «Вимірювання коефіцієнта тертя».

Мета уроку: перевірити теоретичні знання учнів з даної теми і їх вміння застосовувати ці знання при розв’язуванні стандартних задач; сформувати в учнів експериментальні уміння вимірювати коефіцієнт тертя; розвивати інтелектуальні та творчі здібності, мислення, увагу, пам’ять, робити висновки, аналізувати; виховувати пізнавальний інтерес і такі якості як самостійність, працелюбність, почуття колективізму.

Обладнання: комплект приладів для вимірювання коефіцієнта тертя: динамометр, лінійка, бруски, вантаж.

^ Урок удосконалення знань та формування експериментальних умінь.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Оголошення теми і мети уроку.

ІІ. Самостійна робота.

1. За яких умов виникають сили пружності?

2.Які тіла називають пружними?

3.Яка природа сил пружності?

4.У чому суть закону Гука?

5.Дайте визначення сили пружності. Як напрямлена ця сила?

6.Що означає: жорсткість одного тіла у два рази більша від жорсткості іншого тіла?

7.У яких випадках говорять про реакцію опори або підвісу? Яку силу називають силою нормальної реакції опори? Як вона напрямлена? Наведіть приклади.

8.Яку силу називають силою натягу підвісу7 Як вона напрямлена? Наведіть приклади.

9.Дайте визначення механічної напруги. Схарактеризуйте її.

10.Що характеризує модуль Юнга? Якою є його одиниця в СІ?

11.Від чого залежить жорсткість тіла? Яка її одиниця в СІ?

12. Які сили називають силами тертя? Наведіть класифікацію основних видів тертя.

13. Яке тертя називають зовнішнім, а яке внутрішнім? Назвіть види зовнішнього тертя. Коли вони виникають?

14. Сформулюйте фізичну суть тертя спокою. Запишіть формулу закону, що визначає модуль сили тертя спокою. Що називається коефіцієнтом тертя спокою?

15. У чому полягає фізичний зміст тертя ковзання? Запишіть формулу закону, що визначає модуль сили тертя ковзання. Що називають коефіцієнтом тертя ковзання? Від чого залежить його значення?

16. Поясніть роль змащення. Яке тертя називають сухим?

Розв’язування задач.

1. Сила тяги двигуна автомобіля, маса якого 2·103 кг, становить 15 кН. З яким прискоренням рухається автомобіль, якщо коефіцієнт тертя коліс по асфальту 0,5?

2. Автомобіль масою 5,5т рухається рівномірно по горизонтальному шосе. Знайти силу тяги двигуна, якщо коефіцієнт тертя коліс об дорогу 0,2.

Лабораторна робота «Вимірювання коефіцієнта тертя».

І. Підготовка до проведення роботи.

ІІ. Виконання лабораторної роботи (в лабораторних зошитах).

ІІІ. Підбиття підсумків уроку.

Домашнє завдання: повт. §24, 25, 26, 27. Впр. 22 №2, Впр.21 №1, 2.