asyan.org
добавить свой файл
1
Професія: 7212.1. Електрогазозварник

Кваліфікація: 6 розряд

Кваліфікаційні вимоги:


 1. Повинен знати: різновиди титанових сплавів, їх зварювальні і механічні властивості; кінематичні схеми автоматів і напівавтоматів, принципову будову електронних схем керування; правила навчання роботів і роботи з робототехнічними комплексами; види корозії і фактори, які викликають її; методи спеціальних випробувань виробів, які зварює, та призначення кожного з них; основні види термічного оброблення зварних з'єднань; основні знання з металографії зварних швів; принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці; норми використання матеріалів, інструменту і електроенергії; норми технологічного процесу; відомості з загальнотехнічних дисциплін; вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами, користування засобами колективного та індивідуального захисту; норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт; кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах; економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків; призначення, порядок установлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок; виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку; норми ділової поведінки та етики професійних відносин; основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників; положення Кодексу законів України про працю та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

 2. ^ Повинен уміти: виконувати дугове, плазмове і газове зварювання особливо складних і відповідальних апаратів, деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, які призначені для роботи під динамічними і вібраційними навантаженнями і під високим тиском; виконувати дугове і газоелектричне зварювання особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій особливо складної конфігурації; виконувати автоматичне зварювання особливо відповідальних конструкцій з легованих спеціальних сталей, титанових і інших сплавів на автоматах спеціальної конструкції, багатодугових, багатоелектродних автоматах і автоматах, оснащених телевізійними, фотоелектронними та іншими спеціальними пристроями, автоматичних маніпуляторах (роботах); виконувати механізоване зварювання особливо відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій, трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, при виконанні зварних швів у стельовому положенні і на вертикальній площині; зварювати експериментальні конструкції з металів і сплавів з обмеженою зварюваністю, а також з титану і титанових сплавів; зварювати особливо відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва; раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; дотримуватися норм технологічного процесу; виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технологічного оснащення; забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції, продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції; застосовувати способи і прийоми запобігання відмови технологічних систем і виникнення браку; сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому); виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; додержувати норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; виконує заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; використовувати в разі необхідності засоби запобігання і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); застосовувати на практиці кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах; виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.


Загальнопрофесійні вимоги

 1. Повинен:

 2. а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

 3. б) дотримуватись норм технологічного процесу;

 4. в) не допускати браку в роботі;

 5. г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 6. д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 7. е) знати інформаційні технології.
^

Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчаються в системі професійно-технічної освіти


 1. Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень — “Електрогазозварник” 5 розряду:

 2. за умови продовження превиної професійної підготовки (освіти) в професійно-технічних навчальних закладах ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;

 3. за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Електрогазозварник” 5 розряду не менше 1 року.

Сфера професійного використання випускника:

 1. Виробництво машин та устаткування.

Специфічні вимоги:

 1. 1. Стать - жіноча, чоловіча.

 2. 2. Медичні обмеження.