asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Державної

служби статистики України

____________ Н.С. Власенко

«31» травня 2013р.

роз’яснення


від 31.05.2013 р. № 18.1-12/6

щодо заповнення форм № 1–риба «Добування водних

біоресурсів за 20_ рік» (річна) та № 1–риба «Добування водних

біоресурсів за січень -________ 20__ року» (місячна)

державного статистичного спостереження

щодо рибогосподарської діяльності підприємств
1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників і змісту державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств за формами № 1-риба (річна) і № 1-риба (місячна).

1.1. Форма № 1-риба (річна) вміщує дані за підсумками календарного року, форма № 1-риба (місячна) – зростаючим підсумком з початку року в одиницях вимірювання та значності, які вказані у формах.

2. Розділ 1 характеризує загальні обсяги добутих (виловлених, вилучених із середовища їх перебування) водних біоресурсів (біологічних ресурсів) у натуральному, вартісному та видовому вираженні на підставі даних первинних облікових документів (квитанцій, актів приймання), промислових журналів обліку вилучених (виловлених) біоресурсів тощо. Незалежно від напряму використання (на виробництво харчової або нехарчової продукції) водні біоресурси враховуються за тим видом, до якого вони належать.

До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні (у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку), водорості й інші водні рослини.

2.1. Графа А відображає код, а графа Б – назву добутих водних біоресурсів згідно з переліком, наведеним у Додатку 1.

2.2. Графа 1 за кодом 03.00 характеризує загальний обсяг добутих водних біоресурсів як власними, так і орендованими суднами. Графа 1 за кодом 03.00 дорівнює сумі рядків 03.01, 03.02, 03.03 і 03.04 за графою 1.

2.2.1. Обсяг добування всіх видів риб – це вага сирої нерозібраної сировини; безхребетних – жива вага; водоростей, інших морських рослин – повітряно-суха вага. Обсяг добування молюсків (мідій, устриць) уключає як їх збирання на узбережжі, так і добування за допомогою приладдя (сіток) на човнах, суднах недалеко від берега, у прибережних водах або у відкритому морі.

2.2.2. Якщо добуті водні біоресурси не зважувалися та були перероблені на судні, їх обсяг визначається шляхом перерахунку готової продукції або напівфабрикатів у живу вагу добування за встановленими технологічними нормами на кожен вид продукції або напівфабрикату.

2.2.3. Загальний обсяг добування водних біоресурсів уключає водні біоресурси, які добуті в усіх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), як з метою реалізації на переробні підприємства, організаціям торгівлі тощо, так і для їх подальшої переробки на власному підприємстві, незалежно від мети їх подальшого використання: виробництво харчової, технічної, кормової, медичної та інших видів продукції.

2.2.4. Загальний обсяг добутих водних біоресурсів (у ваговому вимірі) не враховує водні біоресурси, які після вилучення (вилову) були викинуті у море чи інший рибогосподарський водний об’єкт (його частину), спожиті на борту або використані як наживка, а також обсяги риби-сирцю та конфіскатів, які отримані від сторонніх організацій на переробку, рибопосадковий матеріал (цьоголітки, однорічки, дволітки, дворічки) та декоративні (акваріумні) риби, які вирощені підприємствами, що займаються виробництвом аквакультури (рибництвом).

2.3. Графа 2 за кодом 03.00 містить інформацію щодо загальної вартості продукції (робіт, послуг) підприємства, яке здійснювало у звітному році рибогосподарську діяльність.

Загальна вартість добутих водних біоресурсів (графа 2 за кодом 03.00) може бути більше вартості суми окремих видів добутих водних біоресурсів за рахунок вартості наданих робіт (послуг), пов’язаних із рибальством, аквакультурою (рибництвом), переробкою тощо.

Вартість продукції (робіт, послуг) наводиться в національній валюті (без врахування сум податку на додану вартість, акцизу й інших непрямих податків) за фактичними цінами, за якими її (їх) було реалізовано у звітному році, а продукції (робіт, послуг), яка не була продана, – за цінами, за якими її (їх) можна було б реалізувати у звітному році (або за фактичною середньою ціною реалізації аналогічної продукції (робіт, послуг) у звітному році).

Вищезазначені підходи застосовуються при визначенні вартості продукції (робіт, послуг) підприємств, які займалися рибальством або рибництвом, а також вартості окремих видів водних біоресурсів.

2.3.1. Показник загальної вартості продукції (робіт, послуг) підприємств, основною діяльністю яких є рибальство, характеризує вартість реалізації риби та ракоподібних, молюсків, інших водних безхребетних, водоростей, коралів, губок, перлів тощо, вартість обсягів водних біоресурсів, які були перероблені безпосередньо на суднах, а також робіт (послуг), пов’язаних із рибальством і такою переробкою.

2.3.2. Показник загальної вартості продукції (робіт, послуг) підприємств, основною діяльністю яких є рибальство, не включає вартість переробки водних біоресурсів на березі, а також вартість робіт (послуг), пов'язаних із такою переробкою.

2.3.3. Показник загальної вартості продукції (робіт, послуг) підприємств, які займаються виробництвом аквакультури (рибництвом), характеризує вартість виловленої товарної риби (включаючи переважену та пересаджену з нагульних у зимувальні водні об’єкти рибу та обсяги, призначені для переробки на власному підприємстві); вартість вирощеного ремонтно-маточного поголів’я (самці, самки, памолодь) і рибопосадкового матеріалу (ікра, лічинки, цьоголітки, однорічки, дволітки, дворічки), включаючи обсяги, які були реалізовані іншим підприємствам та організаціям для зариблення рибогосподарських водних об’єктів та використані для вселення у природні водні об’єкти; вартість вирощених декоративних (акваріумних) риб; вартість робіт (послуг), пов’язаних із аквакультурою (рибництвом).

2.4. Вільні рядки розділу 1 у графі 1 відображають обсяги окремих видів добутих водних біоресурсів згідно з переліком та кодами, наведеними у Додатку 1. Сумарний обсяг добутих водних біоресурсів за видами у графі 1 дорівнює їх загальному обсягу (графа 1 за кодом 03.00).

2.4.1. Графа 2 за конкретним видом водних біоресурсів, який відображений у графі 1, характеризує вартість його реалізації, оціненої за фактичною середньою ціною реалізації риби, ракоподібних, молюсків, інших водних безхребетних, водоростей тощо у звітному році.

У разі переробки водних біоресурсів (їх частини) безпосередньо на судні вартість визначається за цінами, за якими можна було б реалізувати використані для переробки обсяги добутих водних біоресурсів.

2.4.2. Коди 03.00.1933, 03.00.2125, 03.00.2213, 03.00.3113, 03.00.3125, 03.00.3134, 03.00.3207, 03.00.3501, 03.00.4105, 03.00.4207, 03.00.4401 у Додатку 1 включають види риб, ракоподібних, молюсків і безхребетних, які безпосередньо не визначені переліком видів водних біоресурсів. До складу інших видів безхребетних (код 03.00.4401) входять черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, хірономіди, артемії, гамаріди тощо.

3. Розділ 2 відображає інформацію щодо добування водних біоресурсів у внутрішніх водних об’єктах (код 03.01).

3.1. Графа 1 характеризує загальний обсяг добування водних біоресурсів у внутрішніх водах, як морських (лиманах та затоках, уключаючи Сиваш), так і у прісноводних рибогосподарських водних об’єктах та їх частинах (річках, озерах, водосховищах, водоймах, товарних, озерних, ставкових, садкових, басейнових господарствах тощо).

3.2. Графи 2–6 містять інформацію щодо добування водних біоресурсів у прісноводних рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах). Графа 2 дорівнює сумі граф 3, 4, 5 і 6. Показник графи 2 може бути меншим показника графи 1 за рахунок добування водних біоресурсів у внутрішніх морських водах.

3.3. Графа 6 характеризує загальний обсяг вилову риби у ставках, садках, басейнах, акваріумах та інших водних об’єктах, уключаючи обсяги добування товарної аквакультури. В обсяги аквакультури враховано також рибу, яка переважена та пересаджена з нагульних водних об’єктів у зимувальні водні об’єкти, оприбуткована за бухгалтерськими документами та передана на зберігання матеріально відповідальним особам.

4. Розділ 3 характеризує добування водних біоресурсів у морських водах (без урахування обсягів вилову у внутрішніх морських водах) за рибогосподарськими водними об’єктами (коди 03.02, 03.03 і 03.04) у розрізі районів промислу (графи 1–6) згідно з переліком та кодами, наведеними у Додатку 2. Інформація наводиться на підставі телеграм капітанів суден, які складені згідно з документами, що встановлені для оформлення обсягів добутих водних біоресурсів.
^ Директор департаменту

статистики сільського господарства

та навколишнього середовища О.М.Прокопенко

Додаток 1

Перелік видів водних біоресурсів

Код

Назва риби
Код

Назва риби

1. Океанічні ТА МОРСЬКІ РИБИ

1.1. Акули, скати
^ 1.6. Ставридові, кефалеві

та інші близькі до них види

03.00.1101

акули

03.00.1102

катран

03.00.1601

атерина

03.00.1103

скат

03.00.1602

барракуда

1.2. Камбалообразні

03.00.1603

вомер

03.00.1201

камбала

03.00.1604

каранкс

03.00.1202

палтус

03.00.1605

кефаль

03.00.1203

язик морський

03.00.1606

ліхія

^ 1.3. Морські окуні,

морські карасі, зубатки та інші

близькі до них види

03.00.1607

луфар

03.00.1608

піленгас

03.00.1609

сайра

03.00.1301

барабуля

03.00.1610

сарган

03.00.1302

бекас

03.00.1611

серіола

03.00.1303

бельдюга

03.00.1612

серіолела

03.00.1304

льодяна риба

03.00.1613

ставрида

03.00.1305

бичокследующая страница >>