asyan.org
добавить свой файл
1


Тарифний пакет
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

КЛІЄНТІВ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ

«Повний»
Тип операції

Примітки

Тариф


Наявність ПДВ

1.

Відкриття та обслуговування поточного рахунку та системи «Клієнт-банк»:

1.1.

Відкриття рахунку:

1.1.1.

- першого поточного рахунку

Сплачується на момент проведення операції


1,00 грн.

Без ПДВ

1.1.2.

- кожного наступного поточного рахунку

1,00 грн.

Без ПДВ

1.1.3.

-поточного рахунку 2604 із спеціальним режимом використання (для зарахування та використання страхових коштів відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням») в національній валюті

1,00 грн.

Без ПДВ

1.2.

Підключення до системи «Клієнт-Банк»:

100,00 грн.;

за умови виїзду фахівця Банку на робоче місце Клієнта, крім Києва, Дніпропетровська, Львова, – 400,00 грн.

у т.ч. ПДВ

1.3.

Щомісячне розрахункове обслуговування поточного рахунку:

Сплачується щомісячно в останній день місяця шляхом списання коштів з поточного рахунку

800,00 грн.

Без ПДВ

1.4.

Щомісячна плата за проведення розрахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк»:

Сплачується щомісячно в останній день місяця шляхом списання коштів з поточного рахунку

50,00 грн.

Без ПДВ

1.5.

Закриття рахунку, за заявою клієнта

Сплачується на момент проведення операції

100,00 грн.

Без ПДВ

1.6.

Закриття рахунку, за ініціативою банку
Входить у вартість щомісячного обслуговування
1.7.

Закриття поточного рахунку 2604 із спеціальним режимом використання (для зарахування та використання страхових коштів відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням») в національній валюті
Входить у вартість щомісячного обслуговування
2.

Безготівкові операції:

2.1.

Внутрішньобанківські перекази

Входить у вартість щомісячного обслуговування
2.2.

Операції по переказам в національній валюті впродовж операційного часу:

2.2.1.

на паперовому носії

Сплачується на момент проведення операції

5 грн.

Без ПДВ

2.2.2.

по системі «Клієнт-Банк»

Входить у вартість щомісячного обслуговування

Без ПДВ

2.3.

Операції по переказам в національній валюті після операційного часу:

2.3.1.

на паперовому носії

Сплачується на момент проведення операції

0,1% від суми (min 10 грн., max 200 грн.)

Без ПДВ

2.3.2.

по системі «Клієнт-Банк»

0,1% від суми (min 5 грн., max 200 грн.)

Без ПДВ

2.4.

Переказ за рахунок кредитних коштів, наданих Банком

Входить у разову комісію за обслуговування кредитного договору
2.5.

Операції з іноземною валютою:

2.5.1.


Продаж іноземної валюти


Сплачується в день проведення операції в грн. за курсом НБУ

до 100 000,00$ - 0,25%;

від 100 000,01$ - 0,2% від суми

Без ПДВ

2.5.2.


Купівля іноземної валюти


до 100 000,00$ - 0,3%;

від 100 000,01$ - 0,25% від суми

Без ПДВ

2.5.3.

Конвертація іноземної валюти

0,20% від суми

Без ПДВ

2.5.4.

Здійснення переказів в іноземній валюті1

0,15% від суми платежу

(min. 30 дол. США - max 250 дол. США)

Без ПДВ

3.

Операції з готівкою:

3.1.

Видача готівкових коштів в національній валюті з поточного рахунку

Сплачується на момент проведення операції

  • до 49999,99 грн. – 0,6% від суми;

  • від 50000,00 до 249999,99 грн. – 0,5% від суми;

  • від 250000,00 грн. – 0,4% від суми.

Без ПДВ

3.2.

Видача готівкових коштів в національній валюті з поточного рахунку на закупівлю сільськогосподарської продукції (46 касовий символ)

0,25% від суми

Без ПДВ

3.3.

Видача готівкової іноземної валюти на витрати по відрядженню з поточного рахунку

0,8% від суми (в гривнях за курсом НБУ)

Без ПДВ

3.4.

За оформлення чекової книжки

30,00 грн.

Без ПДВ

3.5.

Перевірка справжності банкнот на детекторі валют3.5.1.

- до 10 000,00 дол.США/євро

0,1% від суми платежу min 2 дол.США (в гривнях за курсом НБУ)

В т.ч. ПДВ

3.5.2.

- від 10 000,01 дол.США/євро

0,1% від суми платежу (в гривнях за курсом НБУ)

В т.ч. ПДВ

4.

Інші операції та послуги:

4.1.

Надання довідок власникові рахунку:
4.1.1.

- по розрахунково-касовому обслуговуванню
30,00 грн.

Без ПДВ

4.1.2.

- про наявність або відсутність кредитів і стан розрахунків по ним


Сплачується перед оформленням, за кожну довідку

50,00 грн.

у т.ч. ПДВ

4.2.

Надання довідок власникові рахунку на вимогу державних органів, що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнтів (про відкриття (закриття) та наявність рахунків, про підтвердження сплати статутного капіталу, підтвердження залишків коштів на рахунках, стан розрахунків тощо)

30,00 грн.;

за зовнішньоекономічними контрактами – 50,00 грн.

Без ПДВ

4.3.

Надання, по запиту власника рахунку, довідок, листів для третьої сторони (крім державних органів) про будь-які стосунки клієнта з Банком, окрім РКО:4.3.1.

- українська (російська) мова

50,00 грн.

у т.ч. ПДВ

4.3.2.

- англійська мова

150,00 грн.

у т.ч. ПДВ

4.4.

Видача дублікату виписки по рахунку (за один екземпляр дублікату):

Сплачується перед оформленням

10,00 грн.

Без ПДВ

4.5.

Оформлення платіжних документів на паперовому носії

За один документ

10,00 грн.

Без ПДВ

4.6.

Відправлення запиту по проходженню платежу (за заявою клієнта)

Платіж в національній валюті

30,00 грн.

Без ПДВ

Платіж в іноземній валюті

еквівалент 30,00 дол. США в нац. валюті

Без ПДВ


4.7.

Відправка уточнень по електронних платежах клієнтів в інші банки

Платіж в національній валюті

20,00 грн.

Без ПДВ

Платіж в іноземній валюті

еквівалент 30,00 дол. США в нац. валюті

Без ПДВ

4.8.

Оформлення та передача дебетових інформаційних повідомлень

За кожне повідомлення

10,00 грн.

Без ПДВ

4.9.

За виїзд фахівця для усунення неполадок у системі «Клієнт-Банк» , які виникли не за виною банку

За один виїзд

100,00 грн. для Київа, Дніпропетровська, Львова;

для інших населених пунктів – 400,00 грн.

у т.ч. ПДВ

4.10.

Видача дозволу на вивіз іноземної валюти, яка була знята з рахунку клієнта

Сплачується на момент проведення операції

300,00 грн.

Без ПДВ

4.11.

Перевірка документів для виконання розрахунків клієнтів за зовнішньоекономічними операціями (одноразово)

200,00 грн.

Без ПДВ

4.12.

Оформлення пересилки розрахункових документів (виписок з рахунків, інше) засобами спец. зв’язку (на території України)

100,00 грн.

у т.ч. ПДВ

4.13.

Оплата за бланк простого векселя

За кожний вексель

20,00 грн.*

у т.ч. ПДВ

4.14.

Відправлення повідомлень через TELEX

За кожне повідомлення

еквівалент 10,00 дол. США в нац. валюті по курсу НБУ

Без ПДВ

4.15.

Авалювання векселів (в т.ч. податкових)

За кожний авальований вексель

Згідно окремого рішення Кредитного Комітету Банку, але не менш ніж 2% від суми

Без ПДВ

4.16.

Нарахування відсотків на залишок грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті (нараховується на щоденний залишок коштів станом на ранок)

Нараховані відсотки сплачуються щомісячно на поточний рахунок Клієнту в перший банківський день місяця

  • від 25000 – 999999,99 грн. – 2% річних;

від 1000000,00 грн. –5% річних.

Без ПДВ

*Зміна тарифу за даною послугою здійснюється відповідно до змін цін виробника бланків векселів.

^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


  1. ПАТ КБ «СТАНДАРТ» не несе відповідальності за затримку в рахунках, помилки в перекладах, що виникли надалі, з неповних, або нечітких інструкцій клієнтів та банків кореспондентів, за дії інших банків, а також за затримку, що виникла у форс-мажорних обставинах.

  2. В разі відсутності платежів за системою «Клієнт-банк» протягом останніх 3 місяців Банк має право припинити надання послуги користування системою «Клієнт-банк», повідомивши про це Клієнта відповідним листом.

  3. Банк залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до Тарифів з повідомленням про це клієнтів банку не пізніше чим за 5 (п'ять) днів до дати внесення таких змін, наступним чином:

  • розміщення відповідного письмового оголошення в операційних залах відділень Банку;

  • за допомогою системи «Клієнт-Банк»

  1. Касове обслуговування з 9-00 до 16-30. Операційний час у банку з 9-00 до 16-30, приймання від клієнтів документів на переказ і документів на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані банком в післяопераційний час з 16-30 до 17-30 . В передсвяткові дні операційний час та касове обслуговування скорочуються на 1 годину.1