asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

У бухгалтерському обліку розрахунки з постачальниками та підрядниками за одержані товарно – матеріальні цінності , виконані роботи , надані послуги ведуться на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

За кредитом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» відображається заборгованість за отримані від постачальників та підрядників товарно – матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом – її погашення, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розмірі кожного документа на сплату.

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками на ТОВ МУ «УЕМ» показані в таблиці

Таблиця

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками на ТОВ МУ «УЕМ»
Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1.

Погашено кредиторську заборгованість грошовими коштами

63

30, 31

2.

Проведені розрахунки по купівлі продукції через підзвітну особу

63

37

3.

Оприбутковано матеріали, МШП , товари, що надійшли від постачальників

20, 22, 28

63

4.

Відображено виконані роботи, надані послуги підрядниками

23

63

5.

Відображено виконані роботи, надані послуги загально виробничого призначення

91

63Облік розрахунків з покупцями та замовниками

Значну частину виробленої продукції підприємство реалізовує, переважно, покупцям та замовникам. Вони можуть розраховуватись з підприємством постачальником за продукцію перед її отриманням (передоплата), в момент отримання ( розрахунок готівкою) та після відвантаження ( післяоплата).

В бухгалтерському обліку для групування інформації про дебіторську заборгованість за товари, роботи та послуги призначений активний рахунок 36 « Розрахунки з покупцями та замовниками». По дебету рахунку 36 « Розрахунки з покупцями та замовниками» відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка включає податок на додану вартість та інші податки , що підлягають перерахуванню до бюджетів , по кредиту – сума платежів, які надійшли на рахунки підприємств. Дебетове сальдо відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію ( роботи, послуги).

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із покупцями та замовниками на ТОВ МУ «УЕМ» наведені в таблиці

Таблиця

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із покупцями та замовниками на ТОВ МУ «УЕМ»
Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит


1.

Повернення грошових коштів, раніше отриманих за реалізовану продукцію та надані послуги після повернення продукції або у випадку зайвого перерахування сум

36

30, 31

2

Відображено виникнення доходу і дебіторської заборгованості в момент реалізації продукції, товарів, робіт і послуг

36

70

3.

Відображено надходження коштів за раніше відвантажену продукцію

30, 31

36


Облік витрат майбутніх періодів
Облік витрат майбутніх періодів ведеться на активному рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», призначеному для узагальнення інформації про здійснені витрати у звітному періоді, які не можуть бути віднесені до витрат поточного періоду і підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

По дебету рахунку 39 відображається накопичення витрат майбутніх періодів, по кредиту – списання цих витрат з включенням їх до складу витрат звітного періоду.

Бухгалтерські проведення з обліку витрат майбутніх періодів на

ТОВ МУ «УЕМ» наведені в таблиці
Таблиця

Бухгалтерські проведення з обліку витрат майбутніх періодів на

^ ТОВ МУ «УЕМ»

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1.

Відображення використання грошових коштів на оплату витрат майбутніх періодів

39

30,31

2

Відображення вартості передплати на газети і журнали, технічну літературу

39

37

3.

Списання частини витрат майбутніх періодів на адміністративні витрати поточного звітного періоду

92

39