asyan.org
добавить свой файл
1

Розділ XV. Збір за користування радіочастотним ресурсом України
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому розділі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.1) збір, оподаткування, платник збору – збір за користування радіочастотним ресурсом України, оподаткування збором за користування радіочастотним ресурсом України, платник збору за користування радіочастотним ресурсом України;

1.2) збір за користування радіочастотним ресурсом України – це загальнодержавний збір, який справляється як плата за користування радіочастотним ресурсом України.
Стаття 2. Платники збору

2.1. Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

2.1.1) ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

2.1.2) ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

2.1.3) дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

2.1.4) дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

2.2. Не є платниками збору спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори.
Стаття 3. Об’єкт оподаткування збором
3.1. Об’єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.


Стаття 4. Ставки збору


Вид радіозв’язку

Діапазон радіочастот

Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень

1.

Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби

0,03–300 ГГц

0,33

2.

Радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

0,03–470 МГц

317

3.

Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

30–470 МГц

317

4.

Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів

30–470 МГц

159

5.

Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

1427–2400 МГц

2400–2483,5 МГц

5150–5850 МГц

8

6.

Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

30–3000 МГц

16

7.

Транкінговий радіозв’язок

30–470 МГц

983

8.

Пошуковий радіозв’язок

30–960 МГц

12680

9.

Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

30–3000 МГц
3–30 ГГц

32

10.

Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

30–3000 МГц

3–30 ГГц

21

11.

Стільниковий радіозв’язок

300–2200 МГц

7900

12.

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

2–7 ГГц

14

10–42,5 ГГц

5

13.


Передавання звуку залежно від потужності:

30 кГц–30 МГцдо 1 кВт включно
380
від 1,1 до 10 кВт включно
571
від 10,1 до 100 кВт включно
808
від 101 до 500 кВт включно
951
від 501 кВт і вище
1580

14.


Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

30–300 МГцвід 1 до 10 Вт включно
16
від 10,1 до 100 Вт включно
48
від 101 до 1 кВт включно
79
від 1,1 до 5 кВт включно
127
від 5,1 до 20 кВт включно
238
від 20,1 кВт і вище
317

15.


Передавання звуку залежно від потужності:

66–74 МГц

87,5–108 МГцдо 100 Вт включно
119
від 101 до 1 кВт включно
238
від 1,1 до 10 кВт включно
380
від 10,1 кВт і вище
476

16.


Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

300–880 МГцдо 10 Вт включно
11
від 10,1 до 100 Вт включно
22
від 101 до 1 кВт включно
48
від 1,1 до 5 кВт включно
95
від 5,1 до 20 кВт включно
190
від 20,1 кВт і вище
238

17.

Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1–16 цієї статті.

9 кГц–400 ГГц

476


Стаття 5. Індексація ставок збору
5.1. З 1 січня року набрання чинності цим Кодексом, щороку наростаючим підсумком проводиться індексація ставок збору за формулою:

Сі = Сб × дІ,

де Сі – проіндексована ставка збору у поточному році, гривень за 1 МГц;

Сб – базова ставка збору, гривень за 1 МГц;

дІ – добуток індексів споживчих цін (індексів інфляції) за попередні роки починаючи з року, який передує року набрання чинності цим Кодексом, а для нововведених ставок збору – починаючи з року їх введення, десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків;

І – офіційно оприлюднений індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків.

У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.

5.2. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) розраховується центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, а інформація про його розмір щороку до 1 лютого подається центральному органу державної податкової служби та оприлюднюється у засобах масової інформації.

5.3. Під час проведення індексації базовими вважаються ставки збору, встановлені статтею 4 цього розділу, а для нововведених ставки станом на 31 грудня року їх введення.Стаття 6. Порядок обчислення і сплати збору
6.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

6.2. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу – платників збору та/або зміни до нього подаються центральному органу державної податкової служби Національною комісією з питань регулювання зв’язку України (далі в цьому розділі – НКРЗ) із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби за погодженням з НКРЗ.

6.3. Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок (з індексацією) та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

6.4. Платники збору, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії.

Інші платники збору сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору у такій смузі радіочастот у певному регіоні.

6.5. Розрахунки збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

6.6. Форма розрахунку встановлюється центральним органом державної податкової служби.

6.7. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

6.8. Платники збору подають до органів державної податкової служби копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

6.9. У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців, органи державної податкової служби подають інформацію про таких платників збору до НКРЗ для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

Інформацію про платників збору, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм, які протягом шести місяців не сплатили збір або сплатили його в неповному обсязі, органи державної податкової служби подають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття до них заходів згідно із законодавством.