asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 16 17
Квартальна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

23697280

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

АБ "Укргазбанк"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:

03087

Область:

Київська

Район:

Солом'янський

Населений пункт:

м.Київ

Вулиця:

Єреванська

Будинок:

1

Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:

0445941136

Номер факсу емітента:

0445941136

Веб-сайт емітента:
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік):

30.09.2012


 

Вступ

      Придбання цінних паперів АБ "Укргазбанк" пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації, а саме у розділі ІІ "Фактори ризику".

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

     

      1.1. Повне найменування - Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"; скорочене найменування - АБ "Укргазбанк". Код за ЄДРПОУ - 23697280.

      Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 24817 від 15.05.2002р. «Укргазбанк».

      Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 28368 від 15.11.2002р. «ukrgasbank».

     

      1.2. Дата проведення державної реєстрації - 21.07.1993р.

      Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію, у зв'язку зі зміною назви емітента - 12.06.2009р.; номер свідоцтва серії А01 №374085, видане Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією.

     

      Місцезнаходження: 03047, Солом'янський р-н, м. Київ, вул. Єреванська, б.1. Телефон/факс телефон цілодобової підтримки 0 800 309 000, (044) 494-46-50, e-maіl: mslyuev@ukrgasbank.com, (044) 239-28-30, sfomichova@ukrgasbank.com, (044) 594-11-30. Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента: http://www.ukrgasbank.com/ukr

     

      Місцезнаходження спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами (Департамент інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу): м. Київ, вул. Єреванська, 1. Телефон/факс: (044) 594 11 30. Електронна пошта: sfomichova@ukrgasbank.com. Веб-сторінка www.ukrgasbank.com

     

      1.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації, а також строк, до якого емітент буде існувати.

      Дата проведення державної реєстрації емітента 21.07.1993р. Емітент створений на невизначений строк, згідно з установчими документами.
      1.4. Інформація про купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, що мала місце протягом звітного періоду.

      Протягом 3 кварталу 2012 року випадків купівлі чи продажу емітентом понад 10 відсотків вартості активів у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи не відбулося.

     

      1.5. Інформація про структурні зміни, які відбулись протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні.

      АБ “Укргазбанк” – це Банк з розвинутою регіональною структурою на території України. Організаційна структура АБ “Укргазбанк” визначається рішеннями Правління Банку. Кожний підрозділ діє відповідно до завдань, функцій, повноважень та прав, встановлених для нього у положенні про відповідний підрозділ та іншими актами внутрішнього регулювання.

      Станом на 30.09.2012 року АБ “Укргазбанк” мав наступну організаційну структуру:

      - Правління банку;

      - Служба внутрішнього аудиту;

      - Служба Голови Правління;

      - Служба банківської безпеки;

      - Служба корпоративного секретаря;

      - Юридична служба;

      - Перший відділ;

      - Департамент управління персоналом;

      - Управління депозитарної діяльності;

      - Управління методології та реінжинірингу бізнес-процесів;

      - Департамент ризик-менеджменту;

      - Департамент роздрібного банкінгу;

      - Центр прийняття кредитних рішень;

      - Департамент управління мережею;

      - Дирекція дистанційних продажів;

      - Департамент з питань взаємодії з небанківськими установами;

      - Департамент корпоративного банкінгу;

      - Департамент інформаційної політики, маркетингу та реклами;

      - Департамент по роботі з корпоративними та VIP клієнтами;

      - Відділ по зв’язках з громадськістю;

      - Департамент по роботі з системними клієнтами;

      - Департамент врегулювання боргових конфліктів;

      - Департамент інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу;

      - Казначейство;

      - Генеральний Департамент розвитку інформаційних технологій;

      - Департамент міжнародного бізнесу;

      - Служба фінансового моніторингу;

      - Фінансово-економічний департамент;

      - Департамент супроводження та підтримки операційної діяльності;

      - Управління обліку внутрішньобанківських операцій;

      - Управління методології, контролю та звітності;

      - Управління податкового обліку та розрахунків з бюджетом;

      - Управління грошового обігу, касових операцій та перевезення цінностей;

      - Департамент централізованого супроводження та підтримки клієнтських операцій;

      - Адміністративно господарський департамент;

      - Відділ організації конкурсних торгів;

      - Відділ охорони праці;

      - Відділ управління іпотечним покриттям;

      - Управління проектів;

      - Управління операційної підтримки автоматизованих банківських систем;

      - Департамент регіонального управління мережею;

      - Київська обласна дирекція;

      - Волинська регіональна дирекція;

      - Подільська регіональна дирекція;

      - Одеська обласна дирекція;

      - Черкаська обласна дирекція;

      - Кіровоградська обласна дирекція;

      - Дніпропетровська обласна дирекція;

      - Запорізька обласна дирекція;

      - Чернівецька обласна дирекція;

      - Херсонська обласна дирекція;

      - Харківська обласна дирекція;

      - Закарпатська обласна дирекція;

      - Львівська обласна дирекція;

      - Сумська обласна дирекція;

      - Донецька обласна дирекція;

      - Кримська республіканська дирекція;

      - Полтавська обласна дирекція;

      - Івано-Франківська обласна дирекція;

      - Луганська обласна дирекція.

     

      В структуру Банку входять структурні підрозділи мережі Банку – відділення, які організаційно побудовані відповідно до типових організаційних структур, затверджених Правлінням Банку, які здійснюють банківські та інші операції, передбачені Положеннями про ці.

      Загальне керівництво діяльністю структурних підрозділів Банку здійснює Правління банку згідно зі своїми рішеннями, рішеннями Наглядової Ради та Загальних зборів учасників Банку через структурні підрозділи Головної установи Банку.

      Протягом 3 кварталу 2012 року в організаційній структурі емітента відбулись наступні зміни:

      - 02.07.2012 року створено управління методології, контролю та звітності;

      - 19.07.2012 року створено управління операційної підтримки автоматизованих банківських систем;

      - 03.09.2012 року реорганізовано Київську регіональну дирекцію АБ «Укргазбанк» у Київську обласну дирекцію АБ «Укргазбанк», а також із адміністративного підпорядкування Київської регіональної дирекції АБ «Укргазбанк» виведено відділення, що знаходяться у м. Києві, Київській та Чернігівській областях, та переведено їх у адміністративне підпорядкування Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк».

      З метою оптимізації витрат та підвищення ефективності роботи мережі Банку протягом 3 кварталу 2012 року тимчасово призупинено 10 неефективно працюючих відділень та змінено місцезнаходження та категорійність одного відділення Банку.

      Тимчасово призупинено роботу таких відділень:

      - відділення № 73/19 - 46000, м. Тернопіль, вул Академіка О. Брюкнера, 2/19;

      - відділення № 84/19 - 47003, Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Шевченка, 67;

      - відділення № 138/23 - 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 127;

      - відділення № 134/23 - 18002, м. Черкаси, вул. Громова, 142;

      - відділення № 137/23 - 19741, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Вознесенське;

      - відділення № 253/15 - 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 362;

      - відділення № 212/15 - 66800, Одеська обл., смт Ширяєве, вул. Калініна, 147/1;

      - відділення № 232/01 - 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, м. Томашпіль, вул. Леніна, 21;

      - відділення № 299/13 - 79491, м. Львів - смт Брюховичі, вул. Незалежності України, 29;

      - відділення № 300/13 - 80362, Львівська обл., Жовківський р-н, смт Куликів, вул. Загорода, 1.

      23.07.2012 року змінено місцезнаходження відділення № 50 з адреси: 04128, м. Київ, вул. Ак. Туполєва, 15, на адресу: 03020, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 41.

      Одночасно при зміні місцезнаходження відділення № 50, змінено його категорійність з "Б" на "В".

     

      1.6. Інформація про створення протягом звітного періоду нових дочірніх підприємств емітента або набуття підприємством протягом звітного періоду статусу залежного від емітента.

      Протягом 3 кварталу 2012 року емітентом не створювались дочірні підприємства та випадки набуття статусу залежного від емітента підприємства відсутні.

      Випадків ліквідації дочірнього або залежного підприємства протягом звітного кварталу не було, оскільки дочірні/залежні підприємства у емітента відсутні.

     

      1.7. Інформація про розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного періоду.

      Станом на 01.07.2012 року:

      Статутний капітал – 10 000 000 тис. грн.

      Власний капітал – 2 921 011 тис. грн.

     

      Станом на кінець дня 30.09.2012 року:

      Статутний капітал – 10 000 000 тис. грн.

      Власний капітал – 3 029 020 тис. грн.

     

      1.8. Інформація про об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо), у яких емітент став учасником або припинив участь протягом звітного періоду.

      Протягом 3 кварталу 2012 року емітент не ставав учасником та не припиняв участь у об'єднаннях підприємств чи групах суб'єктів господарювання.

     

      1.9. Інформація щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду.

      Протягом 3 кварталу 2012 року емітентом не проводилися чергові та позачергові збори акціонерів.

      У відповідності до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

      Річні загальні збори акціонерів емітента за 2011 рік проводились 06 - 07 квітня 2012 року.
следующая страница >>