asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
Робоча навчальна програма базової підготовки оцінювачів
за напрямом 1 «
Оцінка об'єктів в матеріальній формі»
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної програми базової підготовки оцінювачів
за напрямом 1
«Оцінка об'єктів в матеріальній формі»
Модуль 9 за спеціалізацією 1.8 " Оцінка для цілей оподаткування та

нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються

відповідно до законодавства " у межах напряму 1 «Оцінка об'єктів в матеріальній формі»


Назва теми Кількість годин
всього

лекції

практи чні

тестува ння

1.

Вступ в оцінку. Основні поняття і визначення.

4

42.

Основи господарського та цивільного права в Україні.

4

43.

Нормативно-правове регулювання оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

4

44.

Професійна оціночна, у тому числі землеоціночна, діяльність в Україні та вимоги до її здійснення.

4

45.

Основи оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

4

46.

Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) для цілей

6

3

3

24
оподаткування та нарахування І сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

7.

Оцінка земельних ділянок для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

6

3

3
8.

Оцінка колісних транспортних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

6

3

3
9.

Оцінка машин та обладнання для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

4

410.

Оцінка літальних апаратів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3

311.

Оцінка судноплавних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2

212.

Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2

213.

Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2

214.

Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, крім прав на об'єкти інтелектуальної власності для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2

215.

Оцінка майнових прав інтелектуальної власності для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

4

416.

Автоматизація оціночної діяльності.

6

2

4
17.

Якість послуг оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які

9

9

-

25
справляються відповідно до законодавства
Складання обґрунтованого звіту про оцінку

18

для цілей оподаткування та нарахування І

6
6сплати інших обов'язкових платежів, які
справляються відповідно до законодавства.

19.

Тестування

22
Усього

80

59

19

2


^ ПРОГРАМА КУРСУ
следующая страница >>