asyan.org
добавить свой файл
1
РКЗО «Демуринська СЗШ І-ІІ ступенів»

Доповідь
Удосконалення та розвиток швидкості читання молодших школярів
З досвіду роботи

Вчителя початкових класів

Демуринської СЗШ І-ІІ ст.

Сергієнко Світлана Миколаївна

Демурино

2012

У початкових класах діти вивчають курс «Читання». Цей курс охоплює класне й позакласне читання. Його метою є формування в учнів першооснов самостійної читацької діяльності, сприяння розвитку інформаційної культури молодших школярів, виховання особистості дитини засобами художніх та науково-пізнавальних творів.

Навчальний предмет «Читання» багатофункціональний. У процесі його вивчення здійснюється мовленнєвий, морально-естетичний, літературний, інтелектуальний розвиток школярів, виховується дитяча особистість.

Уміння і навички, що формуються на уроках читання, мають загально-навчальний характер, є засобом вивчення практично всіх навчальних предметів, сприяють саморозвитку і самовираженню особистості дитини. Треба звернути увагу, що основою структурування програми є змістові лінії Державного стандарту з читання, серед яких формування й розвиток навички читання. Протягом навчання школярі в початковій школі оволодівають повноцінною навичкою читання, яка характеризується злиттям технічної і смислової її сторін. Техніка читання охоплює такі компоненти, як спосіб читання, правильність, виразність, темп. Кожний з них окремо і в сукупності підпорядкований найголовнішій стороні читання, тобто розумінню тексту.

Треба пам'ятати, що якості читання взаємопов'язані і взаємозумовлені. Удосконалення однієї з них веде до поліпшення іншої. Недоліки якоїсь з ознак читання впливають на якісну характеристику іншої риси уміння читати.

Вдосконалення техніки читання пропонує такі шляхи 1) розвиток аналізаторів: зорового, слухового; 2) розширення кута зору; 3) подолання регресій; 4) усунення негативних факторів; 5) слухові та зорові диктанти; 6) розвиток антиципації; 7) облік та коригування швидкості читання. Саме ці фактори і впливають на швидкість читання. Дослідник зазначає, що на кожному уроці, де застосовуються відповідні прийоми, не лише беруть участь і розвиваються слухові, зорові та мовні аналізатори, а й формуються уміння та навички правильного, свідомого, виразного читання. А саме: уміння читати правильно, виразно, відповідати на запитання, складати план тексту, коротко переказувати прочитане, відтворювати прочитане, працювати з науково-пізнавальним текстом .

На уроках застосовую інтерактивні методи навчання. Наприклад «Акваріум» - це визначити риси характерів героїв казки, визначення головної думки твору. Технологія «Мікрофон» - опитування учнів за запитаннями однокласників. І дуже подобається в моїй практиці технологія «Асоціативного куща», коли даєш запитання наприклад: «Як перемогти бандитів?» і діти висловлюють свою точку зору, як би вони зробили на місці героя.

Вправи для розвитку читання проводжу в більше ігровій формі. Наприклад гра «Дочитай речення»

«Він народився сонячного…»

«Недарма село…»

«Аж раптом…»

Гра «Розвідники» Завдання :з'ясувати , скільки у казці вжито слово Солов’ятко? Проплескати відповідно стільки ж разів.

На уроці діти читають різними способами - комбінованим способом, за диктором, ланцюжком, дощиком. Працюють парами, складають план до казки чи поданого тексту.

На першому етапі застосування вправ пропонується читання 2 рядків з постукуванням та подальшим переходом до невідомого тексту. Застосовується такий прийом, як «Буксир».

Наступна вправа — це багаторазове читання 10-15 рядків невідомого тексту мовчки з прискоренням з олівцем. При читанні про себе школяр веде по рядку олівцем або ручкою - для контролю швидкості вчителем. Дитячий пальчик тут не підходить, оскільки заважає бачити наступні слова.

Серед інших вправ, що сприяють розвитку читацьких умінь школярів, доцільно згадати письмові, зокрема, списування тексту з підручника. Мета — поповнення активного словникового запису дітей. На заключному етапі, коли швидкість читання зростає далеко понад норму, виконуються спеціальні вправи на вироблення в школярів навички якісного запам'ятовування після разового опанування складного тексту .

Наводжу вправи для удосконалення швидкості читання.

Робота над технікою читання:

1) Читання уривка з олівцем перший раз - 1 хв.

2)  Читання цього ж уривка вдруге—1 хв.

3)  Порівняння результатів. Полічити кількість прочитаних
слів — різницю під час першого та другого читання уривка.

Висновок: багаторазове читання підвищує темп.

4)  Пауза - відпочинок (скоромовка, під час якої виконуються
фізичні вправи).

5)  Читання уривка втретє в темпі скоромовки - 30 с.

6)  Читання в уповільненому темпі. В такому темпі дочитують
текст до кінця.

Варто зазначити, що кількість дітей, які погано читають, збільшується в усіх країнах. І тому, варто приділяти велику увагу читанню молодших школярів, виконувати з учнями вправи і завдання, які допоможуть удосконаленню швидкості читання.

Отже, запропоновані мною завдання є тільки складовою частиною всієї системи, яка дає змогу вдосконалити швидкість читання молодших школярів і зробити навчання читання живим і цікавим процесом для маленьких дітей, викликати в них бажання вивчати курс «Читання».