asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
Додаток 1
до Положення про реєстрацію платників податку на
додану вартість

Номер реєстрації

в органі ДПС
Дата взяття на

облік в органі ДПС

/ /

^ РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку
на додану вартістьФорма N 1-ПДВ+

Юридична особа

+

РЕЄСТРАЦІЯ
Фізична особа


Представництво нерезидента
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв'язку із _______________________________
Інвестор угоди про розподіл продукції
(указати)
Учасник договору про спільну діяльність
^ ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
Управитель майнаНеобхідне позначити знаком "" або ""
^ 1

Найменування податкового органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація

платника

^ Державна податкова інспекція у Кіровському районі м. Дніпропетровська


2

Індивідуальний податковий номер / податковий номер / номер та серія паспорта* (необхідне підкреслити)

3

 

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)

^ Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»

4

Місцезнаходження (місце проживання) платника

Україна

0

0

0

9

4

Поштовий індекс Країна

Дніпропетровська

Область
Район

Дніпропетровськ

Місто

Сімферопольська

Вулиця

825
А

17

Будинок / Корпус Офіс/Квартира


+


4

5

6

7

8

9

Контактний телефон Факс
5

Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють)

0
КЕРІВНИК: прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки

платника податків / номер та серія паспорта*

Іванов Степан Павлович

Попереднє місце роботи за останні 3 роки (найменування / П. І. Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):

^ ПП «Коруна», 96385274
Додаткове місце роботи за останні 3 роки (найменування / П. І. Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):

ТОВ «Фортуна», 74196385
Адреса фактичного місця проживання:

^ 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Лепсе, б. 22, кв. 105


3
1

2

1

9
8

3
Телефони:

службові факс додаткові факс


____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.
Аркуш 1ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР АБО ОСОБА, НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:

4

прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки
платника податків / номер та серія паспорта*

^ Петрова Людмила Сергіївна


Попереднє місце роботи за останні 3 роки (найменування / П. І. Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):

^ ТОВ «Геракл», 45632189
Додаткове місце роботи за останні 3 роки (найменування / П. І. Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):

-------

Адреса фактичного місця проживання:

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Блокадна, б.10

2

5

3

2
5

2

Телефони:

службові факс додаткові факс

0

^ ОСОБА, ЯКА ПОДАЄ ЗАЯВУ (ПРЕДСТАВНИК ПЛАТНИКА):

прізвище, ім'я, по батькові та податковий номер / номер та серія паспорта*следующая страница >>