asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО – ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра менеджменту

Реферат

з курсу «Планування комерційної діяльності»

на тему:

«Методика складання плану збуту продукції»


Студентки IV курсу

Групи М 05-09

Андрусенко Ксенії Ігорівни

Київ – 2013

ПланВступ 3

Розділ 1. Сутність маркетингової політики розподілу та збуту. 5

1.1.Методи розподілу товарів 5

1.2.Маркетингові дослідження як основа планування збуту продукції 9

Розділ 2. Формування плану збуту продукції 13

2.1. Планування збуту продукції 13

2.2. Управління рухом товарів 18

Висновки 21

Список використаної літератури 23
ВступВ умовах ринку підприємству ніхто не гарантує збут, який повністю залежить, насамперед, від знань організацією реалій ринку, від відповідності її продукції потребам ринку, а також від використовуваних мір стимулювання збуту. Тому підприємство розробляє план збуту (план продажів), що допомагає йому успішно продавати свою продукцію. План збуту має велике значення для досягнення цілей загальної стратегії підприємства, тому що він наближений до інтересів кінцевого споживача. Цей план повинен формуватися відповідно до певної політики, що відображала б направлення планів збуту на багато років уперед і підкорялася цілям стратегії, як загальної, так і маркетингу. Для досягнення цього застосовуються спеціальні методи прогнозування, планування, координації дій, контролю, обліку й аналізу роботи зі збуту.

Загальна мета ринкових досліджень складається у визначенні умов, при яких забезпечується найбільш повне задоволення попиту населення в товарах даного виду й створюються передумови для ефективного збуту виробленої продукції.

У процесі досліджень ринку виявляють:

  • розмір ринку конкретної продукції;

  • сегмент, на якому спостерігається найбільший обсяг продажів продукції підприємства;

  • споживачі;

  • реакція споживачів на продукцію підприємства;

  • конкуренти, стратегія й рівень конкурентоздатності їх продукції.

Особлива увага приділяється аналізу динаміки й структури споживчого попиту, його прогнозуванню. Попит показує кількість товарів, які споживачі готові й у стані придбати по діючих ринкових цінах протягом певного періоду часу. Для підприємства попит визначає обсяг продукції, що вони можуть продати на ринку тепер й, отже, повинні зробити в планованому періоді.

^ Метою даної роботи пошук оптимальних шляхів організації збуту продукції на підприємстві.

Об’єктом дослідження є процес організації збуту готової продукції на підприємстві.

^ Предмет дослідження – це план збуту продукції.

Шляхом аналізу є маркетингові дослідження як основа планування збуту продукції.следующая страница >>