asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6


Міністерство освіти і науки України

Курсова робота на тему
Акціонерні товариства

РефератКурсова робота: 31 с., 15 джерел.

Об’єкт дослідження — акціонерні товариства

Мета роботи — вивчити поняття акціонерних товариств та їхній правовой статус.

Метод дослідження: структурний та порівняльний аналіз.

В роботі аналізувалося поняття сучасного акціонерного товариства в Україні, його правовой статус та види, розглянуті питання щодо створення, управління та контролювання діяльності акціонерного товариства. Були розглянуті питання щодо змісту понять ”засновник”, ”учасник” та ”акціонер”, визначені законодавцем.

^ ПРАВО, ПІДПРИЄМСТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, АКЦІЯ, ПРИВАТИЗАЦІЯ.

ЗмістРеферат 2

Вступ 4

Глава 1 Поняття та види акціонерного товариства 6

1.1 Акціонерне товариство закритого типу 7

1.2 Акціонерне товариство відкритого типу 9

1.3 Акціонерні товариства створені внаслідок приватизації (корпоратизації) в Україні 10

Глава 2 Засновники та учасники акціонерних товариств 12

Глава 3 Створення акціонерного товариства 17

Глава 4 Органи управління та контролю акціонерного товариства 20

4.1 Управління акціонерним товариством 20

4.2 Контролюючи органи акціонерних товариств 24

Загальні висновки 28

Використана література 29

ВступАкціонерна форма організації підприємства - порівняно нова для нашої країни. Засади управління акціонерним товариством радикально відрізняються від тих, які практикувалися раніше. Вони потребують принципово нової психології і нового економічного мислення.

Загальновідомо, якої великої ваги в нашій економіці набув корпоративний сектор. В процесі приватизації вже створено понад десятків тисяч акціонерних товариств, а ще тисячі товариств створені на основі приватного капіталу.

Перетворення державних підприємств в акціонерні товариства - одне з направлень роздержавлення власності, передбачене в Законі про власніcть в СРСР. Разом з тим в акціонерні товариства можуть з’єднуватись різноманітні форми базової власності в залежності від володарів акцій - підприємств, держави, окремих громадян.

Акціонерні товариства мають ряд переваг по відношенню до інших видів господарських товариств, які роблять його найбільш вдалою формою для бізнесу в силу цілого ряду причин. Акціонерні товариства завдяки випуску акцій отримують більш широкі можливості в залученні додаткових коштів у відношенні з непропорційним бізнесом. Оскільки акції мають достатньо високу ліквідність, їх легше перетворити на гроші при виході з акціонерного товариства ніж отримати назад долю в статутному капіталі інших товариств.

Формування та широке розповсюдження акціонерного капіталу є одним з основних принципів, на якому базується проведення ринкових реформ. Акціонування займає важливе місце в створенні нормальних умов функціонування підприємств, є зручною формою для проведення їх роздержавлення.

В даній курсовій зібрані основні данні, які дозволяють зрозуміти, що таке акціонерне товариство, як воно організовано та функціонує, порядок його створення та інші важливі питання.

следующая страница >>